Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Γεώργιος Καραλιώτας ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • 1994 – 2000 Πτυχίο Ιατρικής σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, .Βαθμός Πτυχίου: 8.4875/10
  • Mαρ 2011 Λήψη τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας στην Ορθοπαιδική μετ’ επαίνου κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων 
  • Noέμ 2001- Nοέμ 2003 Μεταπτυχιακó Δíπλωμα Ειδίκευσης: “Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας” - Βαθμός τίτλου: 9.02/10 - Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Νοση-λευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Καραλιώτας

Βρείτε αλλιώς τον ιατρό που ψάχνετε

Καλέστε στο 2106867000 και κλείστε ραντεβού με τον ιατρό ή την κλινική που σας ενδιαφέρει.