Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Μιχαήλ Παπαβασιλείου ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχίο ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Bologna Ιταλίας, με βαθμό άριστα (1999).
  • Απόκτηση του τίτλου ειδικότητας στην Καρδιολογία από το Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Αγία Όλγα» (2009).
Εξειδίκευση:
  • Εξειδίκευση στην επεμβατική καρδιολογία στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και εργαστήριο βηματοδοτών του Γενικού Νοσοκομείου Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Αγία Όλγα» (4/2013 έως 3/2014).
Μετεκπαίδευση:
  • Άδεια εκτέλεσης υπερήχων καρδιάς, σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης με Αρ. Πρωτ. Υ7α/Γ.Π./9364 (2010).
  • Εκπαίδευση στο σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (Basic Life Support and Automated External Defibrillation) της Ευρωπαικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) (BLS provider) (2005).
  • Συμμετοχή στο σεμινάριο εκπαιδευτών της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (Basic Life Support and Automated External Defibrillation) της Ευρωπαικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) (BLS Instructor) (2005).
  • Συμμετοχή στο σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (Advanced Life Support) της Ευρωπαικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) που διοργανώθηκε από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. (ALS Provider) (2005).
Μιχαήλ Παπαβασιλείου

Βρείτε αλλιώς τον ιατρό που ψάχνετε

Καλέστε στο 2106867000 και κλείστε ραντεβού με τον ιατρό ή την κλινική που σας ενδιαφέρει.