Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Προκήρυξη Θέσεων Διευθυντών

Το ΥΓΕΙΑ θέλοντας να καλύψει θέσεις Διευθυντών, προκηρύσσει μία θέση Διευθυντή Κλινικής για την παρακάτω ειδικότητα:

Β΄ Ορθοπεδική μία (1) θέση (Κλινική).

Όσοι εκ των ιατρών επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

  1. Να έχουν λάβει κατά την υπό του νόμου οριζόμενη άδεια τίτλου ιατρικής ειδικότητας,
  2. Να είναι μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου,
  3. Να μην παρέχουν υπηρεσίες στο Ε.Σ.Υ.
  4. Να έχει παρέλθει δεκαετία από την λήψη του τίτλου ειδικότητας.
  5. Ηλικία έως 68 ετών.

Θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον στοιχεία: η ακαδημαϊκή καριέρα, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι παρουσιάσεις εργασιών, οι διαλέξεις, η συμμετοχή σ’ επιστημονικές συναντήσεις, το εκπαιδευτικό έργο, η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, η μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε συναφές με την ειδικότητα αντικείμενο επί τουλάχιστον ενός (1) έτους, η επαγγελματική ανέλιξη, η θητεία σε διευθυντική θέση σε άλλο νοσηλευτήριο για ένα (1) έτος τουλάχιστον, η γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής γλώσσας.

Επίσης θα συνεκτιμηθεί και η εμπειρία σε Διευθυντική θέση.

Η επιλογή του Διευθυντή θα γίνει από Επιτροπή που απαρτίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ με τη συμμετοχή των Προέδρων των Τομέων και η απονομή θα γίνει μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους με πλήρες βιογραφικό και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ έως 02 Μαρτίου 2018.

Για πληροφορίες: κα. Αιμιλία Τσίρου (Γραμματέας Επιστημονικού Συμβουλίου)
τηλ : 210 6867444, e-mail: atsirou@hygeia.gr