Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και οι ιατροί του συνεχίζουν να αναλαμβάνουν δράσεις για τη μεγαλύτερη δυνατή εκπαιδευτική επαφή ανάμεσα στο Νοσοκομείο και σε μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως. Το 2014, με την πρωτοβουλία της παθολόγου - ογκολόγου κ. Ευαγγελίας Ραζή MD, PHD, Διευθύντριας της Γ’ Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής, το ΥΓΕΙΑ ήρθε σε επαφή με το διακεκριμένο πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ και προσέφερε την ευκαιρία για εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 7 σπουδαστές από το προϊατρικό τμήμα. Οι σπουδαστές, υπό τον συντονισμό της κ. Ραζή, ήρθαν στη χώρα μας και έζησαν από κοντά την ιατρική εμπειρία στο ΥΓΕΙΑ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας ενός μήνα, ήταν διαμορφωμένο έτσι ώστε οι σπουδαστές να δουν στην πράξη πώς είναι η καθημερινή ιατρική πράξη, να εκπαιδευτούν σε πρακτικά ζητήματα, να δουν πραγματικά περιστατικά, να εκπονήσουν εργασίες και να συνεργαστούν με τους ιατρούς του ΥΓΕΙΑ. Σε καθημερινή βάση, οι σπουδαστές λειτουργούσαν ως συνεργάτες, μαθαίνοντας τις υψηλές απαιτήσεις που έχει ένα νοσοκομείο όπως το ΥΓΕΙΑ, διαπιστευμένο κατά το Διεθνές πρότυπο JCI (Joint Commission International) για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.

Σε αυτό το διάστημα, οι 7 σπουδαστές γνώρισαν κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και ήρθαν σε επαφή με τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, όπως τα μοναδικά στην Ελλάδα υβριδικό χειρουργείο και γ-knife, το PET/CT, το Da Vinci κ.ά. Η Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ ανέλαβε την πλήρη κάλυψη της διαμονής των σπουδαστών.

Η συγκεκριμένη δράση έγινε στο πλαίσιο της συνεχούς μέριμνας του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ να επενδύει στην εκπαίδευση, όπως αδιάλειπτα κάνει στα 40 χρόνια λειτουργίας του. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει και υλοποιεί περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- και η διά βίου κατάρτιση του προσωπικού του, τα σεμινάρια για μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και η δυνατότητα που προσφέρει σε φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ειδικότητες που αφορούν τον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας.