Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου

Συνεδριακό Κέντρο "Ν. ΛΟΥΡΟΣ" ΜΗΤΕΡΑ 17/02/18

  • Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου

Ώρα έναρξης
08.00

Οργάνωση
Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου, Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Συνδιοργάνωση
ΩΡΛ Κλινική, ΜΗΤΕΡΑ

Συμμετοχή
Ελεύθερη

Πληροφορίες
210 686 7021
210 960 9400