Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Υγείαnet
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Γ' Καρδιολογική Κλινική

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

6ος όροφος
Γραφείο 6.4 
(Eρυθρού Σταυρού 5 -
έναντι ΥΓΕΙΑ)

Τηλέφωνο
210 686 7937
210 686 7691

Ιατρική ομάδα