Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Γ' Παθολογική Κλινική

Η Γ’ Παθολογική Κλινική του ΥΓΕΙΑ λειτουργεί 12 χρόνια (από τον Ιανουάριο του 1998) και νοσηλεύει σε ετήσια βάση πλήθος ασθενών που καλύπτουν όλο το φάσμα νοσημάτων της Εσωτερικής Παθολογίας.

Εξίσου μεγάλος αριθμός ασθενών αντιμετωπίζεται σε εξωτερική βάση (τμήμα επειγόντων- check-up –προγραμματισμένα ραντεβού).

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία
4ος όροφος
Γραφείο 20

Τηλέφωνο
210 686 7119

Fax
210 686 7192

Ιατρική ομάδα