Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Υγείαnet
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Β' Καρδιολογική Κλινική

  • Διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία όλων των επειγόντων και μή καρδιολογικών νοσημάτων.

  • Πρόληψη των καρδιακών παθήσεων, τόσο σε επίπεδο κλινικής παρακολούθησης ασθενών όσο και με επιμόρφωση πληθυσμιακών ομάδων με ομιλίες και επιστημονικές παρουσιάσεις.

  • Συνεργασία με τα τμήματα μή επεμβατικής καρδιολογίας (Διαθωρακική και Διοισοφάγειος Υπερηχοκαρδιογραφία, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής – Σπινθηρογραφημάτων Μυοκαρδίου, Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς).

  • Εφαρμογή όλων των σύγχρονων επεμβατικών μεθόδων αντιμετώπισης των εκδηλώσεων της στεφανιαίας νόσου (στεφανιογραφία/ πρωτογενής αγγειοπλαστική/ stenting, τεχνικές θρομβεκτομής). 

  • Επεμβατική ηλεκτροφυσιολογική αντιμετώπιση αρρυθμιών (κατάλυση- ablation, εμφύτευση βηματοδοτών / απινιδωτών και αμφικοιλιακών συσκευών) και επεμβατική αντιμετώπιση (ablation) κολπικής μαρμαρυγής.

  • Εθνικό συντονιστικό και κλινικό κέντρο για την Ελλάδα σε πολλές διεθνείς Κλινικές Μελέτες, με πιο πρόσφατα παραδείγματα τις μελέτες ONTARGET και TRANSCEND για την καρδιαγγειακή νόσο και τις μελέτες ACTIVE και AVERROES για την κολπική μαρμαρυγή με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.

  • Εκπαίδευση νέων γιατρών στην κλινική και εργαστηριακή Καρδιολογία.
ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

4ος Όροφος
Γραφείο 28

Τηλέφωνο
210 686 7166
210 686 7168