Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Δ' Χειρουργική Κλινική


Το αντικείμενο της Δ' Χειρουργικής Κλινικής είναι:

  • Χειρουργική ογκολογίας
  • Χειρουργική Ήπατος - Παγκρέατος, Χοληφόρων
  • Λαπαροσκοπική χειρουργική και παχυσαρκία
ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία
4ος όροφος
X. Ταουφίκ (Γραφ.32)
Τ: 210 686 7154

A. Ιαγμούρ (Γραφ.24)
Τ: 210 686 7103

Ιατρική ομάδα