Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body
Πυρηνική Ιατρική

Πυρηνική Ιατρική

 • Πυρηνική Ιατρική

Η Πυρηνική Ιατρική είναι μία σύγχρονη ειδικότητα της Ιατρικής, η οποία χρησιμοποιεί «ανοικτές πηγές ακτινοβολίας» για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Tο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του ΥΓΕΙΑ λειτουργεί, ως Κέντρο Αναφοράς της Philips για τη Ν. Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Με τον όρο "ανοικτές πηγές ακτινοβολίας" εννοούμε ουσίες επισημασμένες με ραδιοϊσότοπα, που χορηγούνται ενδοφλέβια ή από το στόμα, προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για τη λειτουργία και μεταβολισμό οργάνων του ανθρωπίνου σώματος ή για θεραπεία ορισμένων παθήσεων.

Τα ραδιοϊσότοπα, που χρησιμοποιούνται στην Πυρηνική Ιατρική, όταν διασπώνται, εκπέμπουν είτε ακτινοβολία γ, είτε ακτινοβολία β, ή β και γ ταυτόχρονα. Στις διαγνωστικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση ραδιοϊσότοπα ,που εκπέμπουν ακτινοβολία γ, ενώ στις θεραπευτικές εφαρμογές, εκείνα που εκπέμπουν β.

Οι διαγνωστικές εφαρμογές χωρίζονται σε ΙΝ VIVO και σε IN VITRO (σε βιολογικά υγρά του σώματος, πχ αίμα, ούρα). Οι IN VIVO διαγνωστικές εφαρμογές, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους αναφέρονται στα σπινθηρογραφήματα, τα οποία στην σύγχρονη εποχή εκτελούνται με τη βοήθεια της γ-camera.

Το ΥΓΕΙΑ διαθέτει 2 υπερσύγχρονες τομογραφικές (δηλ. με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον εξεταζόμενο) γ-camera της εταιρείας Philips.

Συγκεκριμένα, διαθέτει:

α) την Bright View, 2 κεφαλών μεταβλητής γωνίας, που έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ταυτόχρονα εικόνες της πρόσθιας και οπίσθιας, αλλά και της δεξιάς και αριστερής επιφάνειας του σώματος αντίστοιχα, με υποδιπλασιασμό του χρόνου συλλογής των δεδομένων σε σύγκριση με τις συμβατικές γ-camera μιας κεφαλής και με την τεχνολογία της αυτόματης ανάγνωσης και εφαπτομενικής κίνησης στην επιφάνεια του εξεταζομένου. Χάρη στις τομογραφικές δυνατότητες αυτές, είναι δυνατή η λήψη Τομογραφίας Εκπομπής Απλού Φωτονίου (SPECT). Η λήψη τομών των απεικονιζόμενων οργάνων, διευκολύνει την απόκτηση πληροφορίας από το βάθος των οργάνων, πράγμα όχι και τόσο εφικτό με τη συμβατική επίπεδη σπινθηρογράφηση.

β) και την Bright View XCT, που αποτελεί σύστημα γ-κάμερα 2 κεφαλών ως ανωτέρω, εφοδιασμένο, επιπλέον, με την επαναστατική τεχνολογία λυχνίας χαμηλής εκπομπής και ανιχνευτική διάταξη “flat panel” για τις ακτίνες Χ. Η εν λόγω διάταξη προσφέρει την δυνατότητα καταγραφής της ανατομίας του ασθενούς στην υπό εξέταση περιοχή με σκοπό την χρήση της πληροφορίας για την διαδικασία διόρθωσης της απορρόφησης. Επιπροσθέτως, οι ίδιες εικόνες δύναται να χρησιμοποιηθούν, για την σύντηξη των ευρημάτων του τομογραφικού σπινθηρογραφήματος (SPECT) με αυτά της αξονικής λήψης – SPECT/CT. Με τη χρήση της Bright View XCT 2 επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευκρίνεια της λαμβανόμενης εικόνας και υποδιπλασιασμός του χρόνου συλλογής των δεδομένων, πράγμα που σημαίνει μικρότερη διάρκεια της εξέτασης και παραμονής των ασθενών στο Τμήμα.

Οι 2 γ-camera είναι συνδεδεμένες με ένα δίκτυο ταχύτατων ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου JetStream, με εξαιρετικά εξελιγμένο λογισμικό και απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας της εικόνας. Επισημαίνεται ότι, το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του ΥΓΕΙΑ λειτουργεί, ως Κέντρο Αναφοράς της Philips για τη Ν. Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

 

/ IN VIVO

 • Σπινθηρογραφήματα Μυοκαρδίου 
  Τομογραφικό σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με νέα ραδιοφάρμακα επισημασμένα με Τc-99m (SESTAMIBI, ΤETROFOSMIN) με ταυτόχρονη εκτίμηση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου, πολλαπλής πύλης (Quantitative Gated Spect). 
  - Στατικό και Δυναμικό με TL-201
  - Με επαναχορήγηση 
 • Ραδιοισοτοπική Κοιλιογραφία σε κόπωση και ηρεμία 
 • Σπινθηρογραφήματα θυρεοειδούς  με Tc-99m, με Ι-123, με Ι-131
  - Ολόσωμο με Ι-131
  - Ολόσωμο με Ι-123
  - Δοκιμασία πρόσληψης (UPTAKE)
 • Σπινθηρογραφήματα Νεφρών
  - Στατικό (DMSA)
  - Δυναμικό (DTPA ή MAG-3)
 • Σπινθηρογραφήματα Πνευμόνων 
  - Αιμάτωσης Πνευμόνων με ΜAA
  - Αερισμού Πνευμόνων με Technegas 
  (Δεν απαιτείται προετοιμασία)
 • Σπινθηρογραφήματα Οστών & Οστών 3 φάσεων 
 • Σπινθηρογράφημα Εγκεφάλου με γ-camera
  - Μελέτη βασικών γαγγλίων με I-123-DATSCAN και Ι-123-ΙΒΖΜ ότι πιο σύγχρονο στην ανίχνευση της νόσου Αλτσχάιμερ και για τη διάγνωση της νόσου Πάρκινσον.
 • - Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με Tc99m-HMPAO για τη διερεύνηση της περιοχικής εγκεφαλικής αιμάτωσης.
  - Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με Tetrofosmin για τη διερεύνηση χωροκατακτητικών βλαβών.
 • Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών αδένων με γ-camera  
 • Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης φρουρού λεμφαδένα 
  Σε κακοήθεια μαστού και μελάνωμα με λήψη δεδομένων στην γ-Camera και επιπλέον με διεγχειρητικό ανιχνευτή γ-ακτινοβολίας. (γ-probe Ραδιοκατευθυνόμενη χειρουργική) 
 • Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης φλεγμονής με γ-camera  
  - LEUKOSCAN
  - LEUKOKIT
  - ΓΑΛΛΙΟ (Ga-67) - Διαβάστε τις οδηγίες για εξέταση με ραδιενεργό γάλλιο 67
  (Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία)
 • Σπινθηρογράφημα ολόσωμο για την ανίχνευση υποδοχέων σωματοστατίνης με γ-camera  
  - Με OCTREOSCAN
  - Με TEKTROTYDE
  (Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία)
 • Σπινθηρογράφημα Επινεφριδίων με γ-camera με Ι-123-ΜΙBG.
  (Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία)
 • Σπινθηρογράφημα Μαστών με γ-camera  
 • Σπινθηρογράφημα Όρχεων με γ-camera 
 • Σπινθηρογράφημα Μεκκελειου αποφύσεως με γ-camera 
 • Σπινθηρογράφημα με γάλλιο (Ga-67) με γ-camera 
 • Σπινθηρογράφημα Ήπατος/σπληνός με γ-camera
 • Σπινθηρογράφημα Ήπατος με γ-camera
 • Σπινθηρογράφημα Σπληνός με γ-camera
 • Σπινθηρογράφημα με επισημασμένα ερυθρά με γ-camera
 • Σπινθηρογράφημα Μυελού των Οστών (νωτιαίου σωλήνος) με γ-camera  
 • Ανίχνευση Αιμορραγίας πεπτικού με Tc-99m-επισημασμένα ερυθρά 
 • Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία (σπινθηρογράφημα χοληφόρων) με γ-camera
 • Σπινθηρογράφημα παγκρέατος με γ-camera
 • Σπινθηρογραφική μελέτη Γαστρικής Εκκένωσης Στερεών με γ-camera
 • Σπινθηρογραφική μελέτη Γαστρικής Εκκένωσης Υγρών με γ-camera

Για την αντιμετώπιση υπερθυρεοειδισμού:

 • Θεραπευτική χορήγηση Ι-131 για τοξική βρογχοκήλη
 • Θεραπευτική χορήγηση Ι-131 για τοξικό αδένωμα
 • Θεραπευτική χορήγηση Ι-131 για υπέρθυρεοειδισμό

Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση επώδυνων οστικών μεταστάσεων

 • Θεραπευτική χορήγηση ραδιενεργού στροντίου Sr-89
 • Θεραπευτική χορήγηση ραδιενεργού ρηνίου Re-186 HEDD
 • Θεραπευτική χορήγηση ραδιενεργού σαμαρίου Sm-153 (QUADRAMET)

Θεραπευτική χορήγηση ραδιενεργού υτρίου (Zevalin):

 • για την ραδιοανοσοθεραπεία Non-Hodgkin λεμφώματος
 • για ραδιοϋμενόλυση
 • χορήγηση ύτριο-μικρόσφαιρες για ablation ηπατικών μεταστάσεων

/ IN VITRO

Οι IN VITRO διαγνωστικές εφαρμογές (Ραδιοανοσομετρήσεις RIA και Ανοσοραδιομετρικές Αναλύσεις IRMA) αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του ΥΓΕΙΑ. Διαθέτοντας όλη την απαραίτητη τεχνολογία, το IN VITRO εκτελεί ένα πολύ μεγάλο φάσμα εξετάσεων για ανίχνευση ορμονών, φαρμάκων, βιταμινών, αλλεργιών και πολλών άλλων ουσιών στο αίμα, τα ούρα αλλά και σε άλλα βιολογικά υγρά των ασθενών.
 
Η εφαρμογή πρωτοποριακού προγράμματος εσωτερικού εξατομικευμένου ποιοτικού ελέγχου από ειδικό Ραδιοφαρμακολόγο σε καθημερινή βάση, εξασφαλίζει την υψηλή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και εγγυάται τη μέγιστη κλινική αξιοποίησή τους προς όφελος του εξεταζόμενου.

In Vitro (Αιματολογικό Εργαστήριο)

 

/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Έμπειρο προσωπικό του Εργαστηρίου [εξουσιοδοτημένοι επιστήμονες οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15189 (5.1.2 & 5.1.6)] επικοινωνεί με τους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει το Εργαστήριο, βάσει των παρακάτω κανόνων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή των Κλινικών Εργαστηρίων του ΥΓΕΙΑ
 
 • Η επιλογή των εξετάσεων γίνεται από τον Κλινικό – θεράποντα ιατρό κάθε ασθενούς.
 • Το εργαστήριο παρέχει κατάλληλες πληροφορίες για την αναγκαιότητα διενέργειας επιλεγμένων εξετάσεων απαραίτητων για τις θεραπευτικές επιλογές.
 • Δίνει συμπληρωματικές, ερμηνευτικές υποσημειώσεις για το αποτέλεσμα μιας εξέτασης.
 • Φροντίζει να ενημερώνει για την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα μιας συγκεκριμένης εξέτασης που αιτείται ο κλινικός ιατρός.
 • Δίνει οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς και του δείγματος καθώς και για τους περιορισμούς μιας αιτούμενης εξέτασης.
 • Προτείνει την επιλογή υλικού και εξέτασης που θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα χρήσιμα για την διάγνωση και τη θεραπεία.
 • Το εργαστήριο ενημερώνει τους Κλινικούς – θεράποντες ιατρούς, για κάθε απόκλιση σύμφωνα με τα κριτήρια αποδοχής δειγμάτων, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει το αναλυτικό στάδιο της εξέτασης.
 • Το εργαστήριο δύναται να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμότητα και τα κλινικά διαγνωστικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το αποτέλεσμα της εξέτασης.
 • Επίσης προτείνει την διενέργεια επιπλέον δοκιμών στο ίδιο δείγμα χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία με σκοπό την αποτελεσματική τεκμηρίωση του αποτελέσματος.

Οδηγίες για εξετάσεις

 
 
 

3ος Όροφος

Τηλέφωνο
210 686 7471

Fax
210 686 7976

E-mail
nuclearmedicine@hygeia.gr

Ιατρική ομάδα