Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Νευροτροποποίηση

Στο Τμήμα Νευροτροποποίησης του ΥΓΕΙΑ πραγματοποιούνται χειρουργικές και ακτινοχειρουργικές επεμβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής. Η Λειτουργική Νευροχειρουργική είναι το μέρος της νευροχειρουργικής ειδικότητας που αντιμετωπίζει διαταραχές της κίνησης, όπως η Νόσος του Πάρκινσον, ο Ιδιοπαθής Τρόμος και η Δυστονία, ορισμένες μορφές Επιληψίας και σύνδρομα Χρόνιου Πόνου. Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται με σύγχρονες στερεοτακτικές και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, όπως η τοποθέτηση ενός νευροδιεγέρτη, με σημαντική τεκμηρίωση στη διεθνή βιβλιογραφία και κλινική πράξη.

Οι ασθενείς με Νόσο του Πάρκινσον, που δεν μπορούν πια να ρυθμιστούν επαρκώς με φαρμακοθεραπεία από το στόμα, αξιολογούνται αρχικά από ομάδα ειδικών νευρολόγων και νευροχειρουργών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την θεραπεία της νόσου είναι η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση, η εμφύτευση δηλαδή ηλεκτροδίων στους εγκεφαλικούς πυρήνες που πάσχουν, με στερεοτακτική ακρίβεια, και ενός νευροδιεγέρτη ο οποίος συνδέεται με τα ηλεκτρόδια, εμφυτεύεται στο στήθος και παρέχει ηλεκτρικά ερεθίσματα. Η επέμβαση πραγματοποιείται ανώδυνα, με τον ασθενή υπό ήπια αναισθησία στο μεγαλύτερο μέρος της και βελτιώνει σημαντικά τα κινητικά συμπτώματα της νόσου (δυσχέρεια βάδισης, δυσκαμψία άκρων) και κατά επέκταση την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η παραμονή στο Νοσοκομείο είναι ολιγοήμερη και περαιτέρω ρυθμίσεις του συστήματος γίνονται με εξωτερική μονάδα υπολογιστή πάνω από το δέρμα.
Σε περίπτωση αποκλεισμού από την δυνατότητα εμφύτευσης νευροδιεγέρτη είναι δυνατή η χορήγηση φαρμάκου (Duodopa) με ρυθμιζόμενη αντλία μέσω νηστιδικού καθετήρα. Τα αποτελέσματα είναι ανάλογα με αυτά της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης. Η επέμβαση γίνεται σε συνεργασία με ειδικευμένων νευρολόγων και γαστρεντερολόγων και ακτινολόγων.

Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση είναι κατάλληλη στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με εκτεταμένο Ιδιοπαθή Τρόμο που συνέπεια είναι σημαντική δυσκολία στην καθημερινότητα με εξαιρετικά και άμεσα αποτελέσματα. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως στην Νόσο του Πάρκινσον αλλά σε διαφορετικούς εγκεφαλικούς πυρήνες. Σε ορισμένους ασθενείς ως πλέον κατάλληλη μπορεί να κριθεί και η ακτινοχειρουργική μέθοδος με την βοήθεια του γ-knife, η οποία γίνεται επίσης στερεοτακτικά, με μεγάλη ακρίβεια, αναίμακτα και με βραχύτατη νοσηλεία.

Ως δυστονία ορίζονται οι ακούσιοι και ασυντόνιστοι μυϊκοί σπασμοί των άκρων του κορμού και του προσώπου σε συνδυασμό συχνά με διαταραχές της στάσης του σώματος και της βάδισης. Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση βελτιώνει σημαντικά τα ανωτέρω συμπτώματα σε επιλεγμένους ασθενείς.

Το Τμήμα Νευροτροποποίησης αντιμετωπίζει χειρουργικά και ορισμένες μορφές Επιληψίας, ανθεκτικών στη φαρμακοθεραπεία. Η θεραπεία γίνεται με πολλούς τρόπους ανάλογα με το είδος των επιληπτικών κρίσεων, για παράδειγμα με τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο πνευμονογαστρικό νεύρο στην περιοχή του αυχένα και νευροδιεγέρτη ή εντόπιση και χειρουργική εκτομή επιληπτογόνων εστιών στον εγκέφαλο.

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι η τοποθέτηση ηλεκτροδίων στον σπονδυλικό σωλήνα αλλά και κάτω από το δέρμα σε ασθενείς με σύνδρομα χρόνιου πόνου, κυρίως της σπονδυλικής στήλης , τα οποία δεν έχουν ανταποκριθεί σε παλαιότερη χειρουργική ή φαρμακευτική θεραπεία.
Σε ασθενείς με σπαστικότητα, όπως μετά από κρανιοεγκεφαλική ή σπονδυλική κάκωση, μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί εμφύτευση αντλίας συνεχούς παροχής φαρμακευτικής αγωγής προκειμένου να βελτιωθούν οι λειτουργικοί περιορισμοί των ασθενών αλλά και ο πόνος που, όχι σπάνια, συνοδεύει την σπαστικότητα.

Στο Τμήμα Νευροτροποποίησης του ΥΓΕΙΑ διενεργούνται τα παρακάτω:

3ος όροφος
Γραφείο Γ3
(Ερ. Σταυρού 9 - Έναντι ΥΓΕΙΑ)

Τηλέφωνα
210 686 7336
210 686 7330

Fax
210 686 7299

Email
cseferis@hygeia.gr

4ος όροφος
Κλινική Νευροφυσιολογία
(Ερ. Σταυρού 4)

Τηλέφωνο
210 686 7436

Email
i.veletzas@hygeia.gr