Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Ηλεκτροφυσιολογία, Βηματοδότες & Απινιδωτές


Eξειδικευμένο τμήμα διάγνωσης και θεραπείας των καρδιακών αρρυθμιών, το οποίο στελεχώνεται από Καρδιολόγους - Αρρυθμιολόγους και αντίστοιχο Νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνικούς.

Το Τμήμα διαθέτει:  


Α) Ιατρείο αρρυθμιών και ελέγχου βηματοδοτών και απινιδωτών στο οποίο διενεργούνται: 

 • Αναίμακτος έλεγχος, διάγνωση και θεραπεία αρρυθμιών.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και προγραμματισμός βηματοδοτών και απινιδωτών όλων των εταιρειών με ηλεκτρονικούς προγραμματιστές.
 • Ελεγχος καθ΄ όλο το 24ωρο, για επείγουσες περιπτώσεις.


Β) Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο που εδρεύει στο Εργαστήριο Αιμοδυναμικών Επεμβάσεων και στο οποίο πραγματοποιούνται οι παρακάτω διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις: 

 • Ηλεκτροφυσιολογικός Έλεγχος (Μελέτη)
 • Διαγνωστική εξέταση, όπου με τη χρήση καθετήρων - ηλεκτροδίων γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς, επακριβής διάγνωση του είδους και του μηχανισμού μιας αρρυθμίας και εντοπισμός της αρρυθμιογόνου εστίας.
 • Κατάλυση αρρυθμιογόνων εστιών με υψίσυχνο ρεύμα (RF Ablation) 
 • Με τη χρήση ειδικού καθετήρα κατάλυσης επιτυγχάνεται καυτηριασμός της εστίας που προκαλεί τις αρρυθμίες μέσα στην καρδιά . Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν οι αρρυθμίες να θεραπευτούν οριστικά και να μην χρειάζεται πλέον χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων.

Το Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο διαθέτει και το σύγχρονο σύστημα Ηλεκτροανατομικής Χαρτογράφησης CARTO που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για ABLATION κολπικής μαρμαρυγής, κοιλιακής ταχυκαρδίας και άλλων σύνθετων περιπτώσεων κατάλυσης αρρυθμιών.

Εμφύτευση Βηματοδοτών
Τοποθέτηση βηματοδοτών σε περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από παθολογική βραδυκαρδία – καρδιακές παύσεις. Τοποθετούνται συσκευές των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού υπερσύγχρονης τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων των βηματοδοτών που είναι συμβατοί με μαγνητικό τομογράφο (MRI).

Εμφύτευση Απινιδωτών
Τοποθέτηση απινιδωτών για πρόληψη αιφνιδίου θανάτου σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν υψηλό κίνδυνο για επικίνδυνες κοιλιακές ταχυκαρδίες. Το εργαστήριο του έχει ειδική πιστοποίηση από το ΚΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και συμμετέχει σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες απινιδωτών.

Στο Τμήμα εμφυτεύεται επίσης με ιδιαίτερη επιτυχία μεγάλος αριθμός αμφικοιλιακών βηματοδοτών και απινιδωτών σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός των τμημάτων της καρδιάς που δυσλειτουργούν, βελτιώνονται τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας, μειώνονται σημαντικά οι νοσηλείες στο νοσοκομείο και παρατείνεται η επιβίωση των ασθενών.

Τον Δεκέμβριο του 2015 έγινε για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, από το Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών & Απινιδωτών, εμφύτευση βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια, που αποτελεί μια επαναστατική εξέλιξη στην τεχνολογία των βηματοδοτών. Διαβάστε περισσότερα στο Δελτίο ΤύπουΚλινικός έλεγχος

 • Αναίμακτος έλεγχος αρρυθμιών
 • Έλεγχος και προγραμματισμός βηματοδοτών
 • Έλεγχος και προγραμματισμός απινιδωτών
 • Έλεγχος και προγραμματισμός αμφικοιλιακών συστημάτων
 • Έλεγχος και προγραμματισμός εμφυτεύσιμων Holter ρυθμού
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα συγκερασμού
 • Τηλεμετρική παρακολούθηση εμφυτεύσιμων συσκευών

Στον επεμβατικό τομέα
 • Εμφύτευση Βηματοδοτών
 • Εμφύτευση Απινιδωτών
 • Εμφύτευση Αμφικοιλιακών συστημάτων (βηματοδοτών και απινιδωτών)
 • Εμφύτευση συσκευών παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού (εμφυτεύσιμα Holter ρυθμού)
 • Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
 • Κατάλυση (ablation) υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών

 

1ος όροφος
Γραφείο Α6
(Ερ. Σταυρού 9 - Έναντι ΥΓΕΙΑ)

Τηλέφωνο
210 686 7310

Ιατρική ομάδα