Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Στοιχεία Μετοχής - Πίνακας Γενικών Πληροφοριών

ΥΓΕΙΑ
Τύπος Μετοχών Κοινές Ονομαστικές
Αριθμός Μετοχών 305.732.436
Ονομαστική Αξία Μετοχών € 0,41
Χρηματιστήριο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)
Ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α. 07/06/2002
Κατηγορία Αγοράς ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
ISIN GRS445003007
ΟΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑ
BLOOMBERG CODE HYGEIA GA
RIC HYGr.AT