Υπηρεσίες

ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νευροχειρουργός
Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής
Διευθυντής Τμήματος Ακτινοχειρουργικής εγκεφάλου γ-knife

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

- Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Erlangen, Νυρεμβέργη, Γερμανία

- Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο " Περί υποδοχέων ντοπαμίνης-DI σε μηνιγγιώματα εγκεφάλου" / "Dopamine-D1-receptors
in cerebral meningiomas"

- Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ερλάνγκεν, Νυρεμβέργη, Γερμανία

- Λέκτορας Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Γοττίγης, Γερμανία

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρία, Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρία, Pituitary Society, German Society Neurosurgery, German Society Endocrinology, European Neuroendocrine Association (ENEA), , International Neuromodulation Society, Co-chairman Leksell Gamma Knife Society 2008¬2010, Congress of Neurological Surgeons (CNS)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

- Ειδικευόμενος Νευροχειρουργός, Κλινική Πανεπιστημίου Erlangen, Νυρεμβέργη,

- Γερμανία, Νευροχειρουργική κλινική - 7 έτη

- Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Γοττίγης, Γερμανία, Νευροχειρουργική κλινική 4 έτη

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:
- Χειρουργική όγκων βάσεως κρανίου
Νευροενδοκρινολογία Νευροπλοήγηση
- Ακτινοχειρουργική Gamma Knife
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική κρανίου & σπονδυλικής στήλης
- Λειτουργική Νευροχειρουργική (επιληψία, Πάρκισον)

Ερευνητικό ενδιαφέρον:
- Κλινικές & εργαστηριακές μελέτες για την παθογένεση κλινική εμφάνιση, διάγνωση & θεραπεία όγκων υποφύσεως Ακτινοχειρουργική
- Λειτουργική Νευροχειρουργική

Βιβλία

"Pituitary tumors in cranial base surgery. Management, complications and outcome" Robertson Jr., Robertson J., Coakham H., Nomikos P. "Pituitary surgery in textbook of endocrinology" Shlomo Melmed, Nomikos P.
"Surgical treatment of acromegaly in handbook of acromegaly" Wass J., Nomikos P.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

- "Influence of 8H substitution therapy in deficient adults on the recurrence rate of hormonally inactive pituitary adenomas", Eur J Endocrinal, 2007 Aug; 157(2):149-156
- "Recent developments in transsphenoidal surgery of pituitary adenomas", Hormones, 2005; 3(2)85-91
- "The outcome of surgery in 668 patients with acromegaly using current criteria of biochemical cure", Eur J Endocrinal, 2005; 152(3):379-387

Επικοινωνία

Τηλ: 210 68 94 666
www.nomikosp.gr

Νευροχειρουργική Κλινική

Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης

Ακτινοχειρουργική Εγκεφάλου Gamma Knife

Ιατρικές Υπηρεσίες Αιχμής

Υβριδικό Χειρουργείο Πολλαπλών Ειδικοτήτων Τελευταίας Γενιάς
Το Υβριδικό Χειρουργείο του ΥΓΕΙΑ χαρακτηρίζεται ως “Τελευταίας γενιάς Υβριδικό Χειρουργείο Πολλαπλών Ειδικοτήτων” (Last Generation Multidisciplinary Hybrid Operating Room). Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός πολλαπλών δυνατοτήτων, επιτρέπουν την ταυτόχρονη διενέργεια των πιο εξελιγμένων ενδαγγειακών και ανοικτών επεμβάσεων σε οποιοδήποτε σημείο του καρδιαγγειακού συστήματος.
Gamma Knife Ακτινοχειρουργική Εγκεφάλου
Το μοναδικό Τμήμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε στο ΥΓΕΙΑ το Φεβρουάριο του 2004 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σύγχρονα Τμήματα διεθνώς. Είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο ακτινοχειρουργικό μηχάνημα Gamma Knife Perfexion.
Ρομποτική Χειρουργική
Υψηλή τεχνολογία με απαράμιλλη ακρίβεια και άριστα αποτελέσματα. Επαναστατική εξέλιξη στον τομέα της λαπαροσκοπικής και ελάχιστα τραυματικής χειρουργικής, με το υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα DA VINCI S.
PET-CT
Το Τμήμα PET/CT του ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο που λειτούργησε στην Ελλάδα το 2004 και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000. Yπερέχει στη διάγνωση και το χειρισμό των ασθενών με καρκίνο με τον μοναδικό συνδυασμό δύο μεθόδων, της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) και της Αξονικής Τομογραφίας (CT) σε ένα μηχάνημα.
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, εξοπλισμένο με τους νέους γραμμικούς επιταχυντές SYNERGΥ και AXESSE και το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του, προσφέρει όλες τις σύγχρονες τεχνικές (Στερεοταξία, 3D, VMAT και IMRT).
Νευροχειρουργική και Παρεμβατική Νευροακτινολογία
Το Τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα των χειρουργικών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ, δηλ. Εγκέφαλος και Νωτιαίος Μυελός) με εξειδικευμένους ιατρούς στην αντιμετώπιση των αγγειακών βλαβών του ΚΝΣ. Παρέχει θεραπεία είτε με την μορφή της ανοικτής κρανιοτομίας-κρανιοανάτρησης είτε με την μορφή της ενδοαγγειακής χειρουργικής, γνωστότερης και ως εμβολισμός.
Διαδερμική Θεραπεία Καρδιακών Βαλβίδων
Στο Tμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία διαδερμικές εμφυτεύσεις και των 4 τύπων που είναι σήμερα διαθέσιμες (SAPIEN 3, Edwards; Evolut R, Medtronic; Portico, St Jude; JENA Valve) και με όλες τις δυνατές μεθόδους εμφύτευσης (διαμηριαία, δια-αορτική, διαθωρακικά, δια της υποκλειδίου, κτλ) καθώς και επιδιόρθωσης ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας με το MitraClip (Abbott).
Κέντρο Μελέτης Διαταραχών του Ύπνου
Το Τμήμα Μελέτης Διαταραχών Ύπνου λειτουργεί με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Σκοπός του είναι η ακριβής διάγνωση & η έγκαιρη αντιμετώπιση της Υπνικής Άπνοιας!