* (Υποχρεωτικά πεδία)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ*:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*: ΦΥΛΟ*:  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ*: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ*:
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ*:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ*: Τ.Κ.*:
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ*: ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ*:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*
       
ΑΡΙΘ. ΤΕΚΝΩΝ
ΑΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ    
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ    
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                

  ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΝΩΤΕΡΗ / ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ)  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (π.χ. Χειρουργός)
ΕΑΝ ΟΧΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (παρακαλούμε αναφέρατε τον τίτλο και την διάρκεια των προγραμμάτων)
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ*
(προγράμματα, εφαρμογές, π.χ. Word, Excel κ.α.)
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ*
ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΙΟ
 
 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΘΕΣΗ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΧΩΡ. Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (hobbies, αθλητισμός, συμμετοχή σε συνδέσμους κ.λ.π.)
ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ;*
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΥΧΟΝ ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΤΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ή ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ;*
 
ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΞΗΓΗΣΑΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ;
 
EAN NAI ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΧΕΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ;  
ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΜΙΣΘΟΥ
ΠΡΟΣΘΕΣΑΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ή ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-mail
KANTE UPLOAD ΤΟ CV ΣΑΣ
KANTE UPLOAD ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ

Ενημέρωση και λήψη συγκατάθεσης υποκείμενου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Με την παρούσα και με πλήρη επίγνωση της δήλωσης μου αυτής, διότι έχω ήδη ενημερωθεί πλήρως, δηλώνω, ότι παρέχω ελεύθερα και αβίαστα την συγκατάθεση μου και δέχομαι να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την (υπεύθυνη επεξεργασίας) εταιρία σας όλα ανεξαιρέτως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία με αφορούν συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων που αναφέρονται στο εδάφιο β του άρθρου 2 Ν. 2472/1977. Η επεξεργασία των δεδομένων μου αυτών θα γίνεται για σκοπούς, που συνδέονται τόσο με την απαιτούμενη ή με την εκάστοτε θέση εργασίας μου όσο και με τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης , ενώ αποδέκτες αυτών θα είναι οι υπηρεσίες της εταιρίας σας, οι θυγατρικές και οι λοιπές εταιρίες ή επιχειρήσεις του ομίλου σας, καθώς και οι αρμόδιες δημόσιες αρχές. Στα δεδομένα μου αυτά περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων μου από τον ιατρό εργασίας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζομαι για εξέταση αμέσως μόλις προσκληθώ.Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλότεροι υποψήφιοι, οι οποίοι και θα ειδοποιηθούν για προσωπική συνέντευξη.