art of Life & Health - Τεύχος 81 - page 8

8
Η ανθεκτικότητα εξακολουθεί να χα-
ρακτηρίζει τις οικονομικές επιδόσεις
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και στο α΄ τρίμηνο
του 2015 παρά τις αντίξοες συνθή-
κες στην ελληνική οικονομία και την
κοινωνία. Επιβάλλεται να σημειωθεί
ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα
τόσο των χρήσεων 2013 και 2014
όσο και των αποτελεσμάτων α΄
τριμήνου του 2015 και 2014 έχουν
επηρεαστεί αρνητικά από τις μο-
νομερείς κυβερνητικές αποφάσεις
περικοπών στην τιμολόγηση των
νοσηλειών και των διαγνωστικών
εξετάσεων των ασφαλισμένων του
ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back), οι
οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή ανα-
δρομικά από 1/1/2013.
Ειδικότερα, για το α΄ τρίμηνο του
2015:
••• Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος
κύκλος εργασιών ανήλθε σε 56,67
εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση
1,4% έναντι 57,48 εκατ. το αντίστοι-
χο τρίμηνο του 2014.
••• Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα
κέρδη προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν
αύξηση 2,4% και ανήλθαν σε 6,7
εκατ. έναντι κερδών 6,5 εκατ. την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
••• Τα ενοποιημένα αποτελέσμα-
τα μετά από φόρους από συνεχιζό-
μενες δραστηριότητες διαμορφώθη-
καν σε ζημιές -0,4 εκατ. ευρώ ένα-
ντι ζημιών -0,6 εκατ. το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2014.
Υπενθυμίζεται ότι για το σύνολο
της χρήσης 2014, ο ενοποιημένος
κύκλος εργασιών ανήλθε σε 217,5
εκατ. ευρώ έναντι 203,7 εκατ. το
2013 (+6,8%), τα ενοποιημένα
κέρδη προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν
σημαντική αύξηση και ανήλθαν στα
11,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,4
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, ενώ τα συγκρίσιμα επανα-
λαμβανόμενα ενοποιημένα αποτε-
λέσματα μετά από φόρους παρουσί-
ασαν σημαντική βελτίωση κατά 54%
διαμορφώνοντας τις ζημιές σε 16,4
εκατ. το 2014 έναντι ζημιών 35,6
εκατ. το 2013.
Όμιλος ΥΓΕΙΑ
Ανθεκτικές
οι
οικονομικές
επιδόσεις
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2015, η Πρόεδρος του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, κ. Ρίτα Σουβατζόγλου, δήλωσε: «Παρά τη συνεχιζόμενη παρατετα-
μένη αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ
για το α΄ τρίμηνο του 2015 παρουσίασε σημαντικές αντοχές στη λειτουργική
του κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή διαχείριση της κρίσης. Στον
Όμιλο ΥΓΕΙΑ, παραμένουμε σταθεροί στην επιχειρησιακή στρατηγική μας
στοχεύοντας στην κεφαλαιακή μας ισχυροποίηση, στην εξασφάλιση επαρκούς
ρευστότητας, στη δημιουργία νέων υγιών συνεργασιών, καθώς επίσης και
στη βελτιστοποίηση των κοστολογικών και λειτουργικών δομών του Ομίλου.
Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά για την επίτευξη του στόχου μας, ήτοι το
μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων, ενώ
παράλληλα φροντίζουμε για την ενδυνάμωση της κοινωνικής και οικονομικής
θέσης του Ομίλου. Με ξεκάθαρη δέσμευση, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των
νοσοκομείων να εξακολουθούν να παραμένουν εφάμιλλες της υψηλότερης
παγκοσμίως ποιότητας και ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ να παραμένει στην υψηλή θέση
αναγνωρισιμότητας διεθνώς, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την κυρίαρχη θέση
του Ομίλου στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Αρωγός στην προσπάθεια για
την επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η Marfin
Investment Group».
«Επιτυχής η διαχείριση της κρίσης»
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...100
Powered by FlippingBook