HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Νευρινώματα

Πληροφορίες για Ασθενείς

Τα ακουστικά νευρινώματα είναι καλοήθεις όγκοι που αναπτύσσονται αργά, συμπιέζονταςπρώτα το νεύρο προέλευσής τους και, αργότερα, παρακείμενα νεύρακαιεγκεφαλικό ιστό. Αυτή η αύξηση της μάζας του όγκου πρέπει να σταματήσει προτού προκαλέσει αμετάκλητη ζημία.

Απεικονιστικός έλεγχος της ανταπόκρισης ενός ακουστικού νευριώματος στην ακτινοχειρουργική
για διάστημα 2 ετών

Οι διαθέσιμες θεραπείες είναι:

  1. ανοικτή χειρουργική αφαίρεση (κρανιοτομία) και
  2. ακτινοχειρουργική θεραπεία με Gamma Knife.

Το Gamma Knife προσφέρει έναν εξίσου καλό έλεγχο του όγκου και αποφεύγοντας τους περισσότερους από τους κινδύνους και τις επιπλοκές της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης. Για αυτόν τον λόγο αναγνωρίζεται γενικά ως θεραπεία εκλογής για οποιαδήποτεακουστικό νευρίνωμα διαμέτρου λιγότερο από 3 cm. Η σύγκριση του Gamma Knife με την παραδοσιακή μικροχειρουργική συνοψίζεται στον πίνακα:

Το ποσοστό επιτυχίας του Gamma Knife στον έλεγχο των ακουστικών νευρινωμάτων είναι 96%, ίσο με αυτό της χειρουργικής επέμβασης, όπου όμως ο κίνδυνος θανάτου και υποτροπής μαζί είναι 4%. Εντούτοις η ακτινοχειρουργική δρα αργά κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών όπως φαίνεται στις επακόλουθες απεικονίσεις. Επίσης μερικές φορές μπορεί να παρατηρηθεί ελαφρά παροδική αύξηση των ορίων του όγκου πριν αυτός αρχίσει να συρρικνώνεται. Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση με MRI συνεχίζεται για τουλάχιστον δύο έτη.

Το Gamma Knife δεν είναι κατάλληλο για τους πολύ μεγάλους όγκους που προκαλούν συμπτώματα πίεσης του στελέχους του εγκεφάλου. Αυτοί πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά. Μπορεί να είναι ασφαλέστερο να εκτελεσθεί μια μερική αφαίρεση και να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε υπόλοιπο με το Gamma Knife. Αυτό έχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα αποφυγής επιπλοκών απ’ότι η ολική χειρουργική αφαίρεση.

Πληροφορίες για Ιατρούς

Λόγω της μεγάλης προόδου στη χειρουργική τεχνική και την εφαρμογή της διεγχειρητικής παρακολούθησης της λειτουργίας των κρανιακών νεύρων, οι μικροχειρουργοί έχουν μειώσει τη θνητότητα και νοσηρότητα της χειρουργικής των ακουστικών νευρινωμάτων.

Ο Samii (1) έχει αναφέρει 97% έλεγχο του όγκου με 93% φυσιολογική λειτουργία του προσωπικού νεύρου (Grade I-II) και 47% διαφύλαξη ακουστικής οξύτητας. Κατά την στιγμή της δημοσίευσης (1997) αυτό ήταν ισοδύναμο των αποτελεσμάτων της ακτινοχειρουργικής με το μοντέλο Gamma Knife Β (90% διαφύλαξη της λειτουργίας προσωπικού νεύρου και 50% διατήρηση της ακουστικής οξύτητας). Ωστόσο, δυστυχώς δεν είναι εφικτό όλοι οι ασθενείς να αντιμετωπιστούν από κάποιον Samii. Αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν επίσημα καταγραφεί από την Αμερικανική Βάση Καταγραφής για τα ακουστικά νευρινώματα (American Acoustic Neuroma Registry) είναι 90% έλεγχος του όγκου (10% υποτροπή ή θάνατος), 80% επαρκής λειτουργία του προσωπικού νεύρου και 6-30% διαφύλαξη της ακουστικής οξύτητας (2,3). Επιπροσθέτως, υπάρχει 1% ή μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας ακόμη και στα κέντρα με εξαίρετα αποτελέσματα (1,2).

Με το νέο μοντέλο Gamma knife της σειράς C έχουν βελτιωθεί τα αποτελέσματα λόγω χρήσης υψηλού συμμορφισμού και επιλεκτικότητας, πολλαπλής ισοδοσικής θεραπείας. Τα αποτελέσματα που αναφέρονται (4,5) χρησιμοποιώντας περιφερική δόση των 12 Gy είναι 100% φυσιολογική λειτουργία του προσωπικού νεύρου και 59-70% διαφύλαξηακουστικής οξύτητας μαζί με 96% έλεγχο στην ανάπτυξη του όγκου.

Σε σύγκριση με την μικροχειρουργική εκτός από το 0% θνητότητας η θεραπεία Gamma Knife έχει επίσης πολύ μικρότερο ποσοστό εμφάνισης των ελάχιστων επιπλοκών και ανικανοτήτων, που συνήθως δεν αναφέρονται αλλά είναι συνηθισμένες μετά από ανοιχτή επέμβαση (5,6). Για παράδειγμα, ελάχιστη νευρολογική ή λειτουργική επιδείνωση (GK 9%, μικροχειρουργική 39%), παραμονή στο νοσοκομείο (GK 3 ημέρες, μικροχειρουργική 23 ημέρες), ημέρες ανάρρωσης (GK 7 ημέρες, μικροχειρουργική 130 ημέρες), ανάλογα διατήρηση της ίδιας απασχόλησης των ασθενών (GK 100%, μικροχειρουργική 56%) (4).

Είναι φανερό ότι για τα μικρότερα ακουστικά νευρινώματα η χειρουργική με το Gamma Knifeείναι η θεραπεία εκλογής. Για μεγαλύτερους όγκους (> 3 εκ) και ειδικά σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας η κλασματοποιημένη κατά τόπους ακτινοχειρουργική με ή χωρίς υφολική χειρουργική αφαίρεση είναι ασφαλέστερη από την προσπάθεια ολικής αφαίρεσης εκτός αν αυτή γίνεται από έμπειρα χειρουργικά χέρια.

Βιβλιογραφία

  1. Samii M, Matthies C. Management of 1000 vestibular schwannomas (acoustic neuromas): surgical management and results with an emphasis on complications and how to avoid them. Neurosurgery 1997; 40: 11-23.
  2. Pollock BE, Lunsford LD, Noren G. Vestibular schwannoma management in the next century: a radiosurgical perspective. Neurosurgery 2000; 43: 475-483.
  3. Torrens M, Maw R, Coakham H, Butler S. Facial and acoustic nerve preservation during excision of extracanalicular acoustic neuromas using the suboccipital approach. Br J Neurosurg 1994; 8: 655-665.
  4. Iwai Y, Yamaka K, Shiotani M, Vyama T. Radiosurgery for acoustic neuromas: results of low dose treatment. Neurosurgery 2003; 53: 282-287.
  5. Regis J, Pellet W, Delsanti C et al. Functional outcome after gamma knife surgery or microsurgery for vestibular schwannomas. J Neurosurg 2002; 97: 1091-1100.
  6. Kane NM, Torrens MJ, Kazanas S et al. Functional outcome in patients after excision of intracanalicular acoustic neuromas using the suboccipital route. Ann Roy Coll Surg Eng 1995; 77: 210-216.