HYGEIA Hospital
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Όραμα, Αποστολή Νοσηλευτικής Διεύθυνσης

Το όραμά μας στη Νοσηλευτική Διεύθυνση του ΥΓΕΙΑ, είναι να παρέχουμε ποιοτικές νοσηλευτικές υπηρεσίες. Δέσμευσή μας αποτελεί η υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας, η συνεχιζόμενη επιμόρφωση και η ανάπτυξη του νοσηλευτικού προσωπικού.

Οι Νοσηλευτές στο ΥΓΕΙΑ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον ασθενή. Το μοντέλο της ασθενοκεντρικής φροντίδας επικεντρώνεται στην άμεση αναγνώριση των αναγκών του κάθε ασθενή και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού κλίματος φροντίδας. Προτεραιότητά μας αποτελεί η διεπιστημονική προσέγγιση των ασθενών, η οποία προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό, αμφίδρομη επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας.

Στόχοι Νοσηλευτικής Διεύθυνσης

 • Η δημιουργία ενός δυναμικού, ποιοτικού περιβάλλοντος το οποίο συνδυάζει τη νοσηλευτική θεωρία με την πράξη.
 • Η παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς.
 • Η ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
 • Ο προγραμματισμός και υλοποίηση προγραμμάτων Ελέγχου Λοιμώξεων
 • Η ικανοποίηση του Νοσηλευτικού Προσωπικού
 • Η παροχή ευκαιριών για εργασιακή ανάπτυξη σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα νοσοκομεία στην Ελλάδα.

 

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή | 12 Μαΐου

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (International Council of Nurses). Ο εορτασμός αυτός υπενθυμίζει σε όλους μας την ανεκτίμητη συνεισφορά των νοσηλευτών σε κάθε κοινωνία.

Η νοσηλευτική αποτελεί αμάγαλμα τέχνης και επιστήμης. Το να είσαι νοσηλευτής προϋποθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση, συνεχή εκπαίδευση και πρότυπο επαγγελματισμό.

Έχει ως αναφορά το σεβασμό στο συνάνθρωπο, το συνάδελφο, το συνεργάτη και το σεβασμό της ανθρώπινης υπόστασης σε κάθε της έκφραση. Οι νοσηλευτές επανδρώνουν τις δομές υγείας σε κάθε πλαίσιο με άρτια στελεχωμένες ειδικότητες όπως ενδεικτικά η παθολογική νοσηλευτική, η χειρουργική, η καρδιολογική, η ογκολογική, η επείγουσα, η εντατική, η παιδιατρική και η νεφρολογική νοσηλευτική.

Ο νοσηλευτής οφείλει να διαθέτει τόσο τις ειδικές γνώσεις όσο και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Το να είσαι νοσηλευτής σημαίνει να φροντίζεις τους ασθενείς με αξιοπρέπεια, καλοσύνη, συμπόνοια και σεβασμό.
Ένα μεγάλο κομμάτι της νοσηλευτικής φροντίδας εμπεριέχει τα στοιχεία της ενσυναίσθησης, επικοινωνίας και κατανόησης προς το συνάνθρωπο και την κατάστασή του.

Η νοσηλευτική δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Απαιτεί αφοσίωση, κουράγιο, δύναμη ψυχής και αγάπη προς τον άνθρωπο. Ο νοσηλευτής είναι αυτός που θα στηρίξει τον ασθενή στην ασθένεια, θα του συμπαρασταθεί στον πόνο, θα τον φροντίσει στην καθημερινή του ανάγκη. Είναι κοντά του στις δυσκολίες αλλά και στις χαρές. Οι νοσηλευτές δεν περιμένουν το Μάιο για να γιορτάσουν την ημέρα του Νοσηλευτή, κάνουν τη διαφορά κάθε ημέρα.

Φροντίζουμε καθημερινά το συνάνθρωπό μας …
με σεβασμό και αξιοπρέπεια για την ανθρώπινη ζωή
με δύναμη ψυχής και αγάπη και καλοσύνη
με άρτια επιστημονική κατάρτιση

Σκοπός του Γραφείου Επίβλεψης της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης αποτελεί ο συντονισμός και έλεγχος όλων των νοσηλευτικών τμημάτων για την παροχή εξαιρετικής ποιότητας ολοκληρωμένης φροντίδας στους ασθενείς του ΥΓΕΙΑ από το Νοσηλευτικό προσωπικό.

Διασφαλίζει την ύπαρξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για ασθενείς, οικείους, καθώς και για όλους τους εργαζομένους που στελεχώνουν το ΥΓΕΙΑ.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ελέγχου Λοιμώξεων εναρμονίζονται με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Σκοπός του Γραφείου Ελέγχου Λοιμώξεων είναι ο προγραμματισμός και συντονισμός δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλουν ενεργά στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, των οικείων αλλά και των εργαζομένων στο χώρο του ΥΓΕΙΑ, μειώνοντας τον κίνδυνο διασποράς λοιμώξεων. Το Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων επικεντρώνεται στην ενεργό εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων επιδημιολογικών αρχών και μεθόδων.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων:

 • Συντάσσει διαδικασίες και πρωτόκολλα Ελέγχου Λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Συμμετέχει στην ενημέρωση και την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας κατά την εφαρμογή μέτρων επαφής, σταγονιδίων και αερογενών προφυλάξεων καθώς και την ορθή εφαρμογή των κανόνων για την υγιεινή των χεριών.
 • Χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον σχεδιασμό και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος του οργανισμού για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων.
 • Συμμετέχει ενεργά στην εποπτεία και αξιολόγηση συγκεκριμένων δεικτών που τίθενται από την Επιτροπή Λοιμώξεων όπως:
  • Λοιμώξεις σχετιζόμενες με ενδαγγειακούς καθετήρες (CLABSIs)
  • Λοιμώξεις σχετιζόμενες με οθροκαθετήρες (CAUTIs)
  • Πνευμονίες σχετιζόμενες με αναπνευστήρα (VAPs)
  • Δείκτη επαγγελματικών ατυχημάτων από αιχμηρά αντικείμενα ή έκθεση σε επικίνδυνα βιολογικά υγρά
  • Ποσοστά συμμόρφωσης των Επαγγελματιών Υγείας στην υγιεινή των χεριών
  • Άλλες μολυσματικές ασθένειες
 • Εφαρμόζει σύγχρονα εργαλεία όπως οι δέσμες φροντίδας (Care Bundles) για τον περιορισμό συγκεκριμένων ειδών νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Εφαρμόζει συνεχή παρακολούθηση του είδους των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών νοσοκομειακών επιδημιών.
 • Συντονίζει και καθοδηγεί το έργο των Συνδέσμων Νοσηλευτών Ελέγχου Λοιμώξεων.
 • Προγραμματίζει και διεξάγει εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το διήμερο σεμινάριο για τις βασικές αρχές στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων.
 • Εφαρμόζει ελέγχους κάνοντας χρήση εργαλείων ελέγχου λοιμώξεων (audit tools).
 • Προγραμματίζει και διεξάγει σε ετήσια βάση τον εμβολιασμό των Επαγγελματιών Υγείας για την γρίπη.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί μέρος του προγράμματος για την ενημέρωση και εκπαίδευση ασθενών συνοδών και επισκεπτών.
 • Επικοινωνεί και αναφέρει προκαθορισμένα συμβάντα στις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες (πχ αναφορά υποχρεωτικώς δηλουμένων νοσημάτων).

Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ από το 2008 συμμετέχει ενεργά στην ετήσια καμπάνια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «ΣΩΣΤΕ ΖΩΕΣ: καθαρίστε τα χέρια σας! »

Η καμπάνια έχει ως στόχο, μέσα από δράσεις ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα να βοηθήσει τους Επαγγελματίες Υγείας να μειώσουν τον κίνδυνο διασποράς μικροβίων και επομένως την μείωση των λοιμώξεων. 

Η υγιεινή των χεριών είναι υπόθεση όλων μας!

Στο ΥΓΕΙΑ πιστεύουμε ότι ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος να μειωθούν οι λοιμώξεις είναι η σωστή εφαρμογή των κανόνων για την υγιεινή των χεριών. Έτσι, προσπαθούμε καθημερινά να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε κυρίως τους Επαγγελματίες Υγείας.  Μέσα από το πλήθος των δράσεων που προγραμματίζουμε κάθε χρόνο, απευθυνόμαστε στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες των Επαγγελματιών Υγείας (τεχνολόγους, φυσιοθεραπευτές, εκπαιδευόμενους, υπάλληλους επιμέλειας κτηρίου κλπ.) αλλά και στους ασθενείς και επισκέπτες.

Στόχος μας εκτός από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και η σταδιακή διαμόρφωση κουλτούρας που ενισχύει την ασφάλεια όλων μας με απώτερο σκοπό, να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι στους χώρους της υγείας να μειώσουν τον κίνδυνο διασποράς μικροβίων και επομένως, μετάδοσης λοιμώξεων.

Κάθε χρόνο, στις 5 Μαΐου, διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια και γίνεται ενημέρωση από εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για τη σημασία της υγιεινής των χεριών τόσο στους εργαζομένους όσο και στους ασθενείς / επισκέπτες. Παράλληλα στις εισόδους του νοσοκομείου, τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένες συσκευές για την αντισηψία των χεριών για τους επισκέπτες.

Στο Νοσοκομείο μας, γίνεται προσπάθεια, όλοι οι εργαζόμενοι να μην παραλείπουν να πλένουν με σαπούνι και νερό ή να κάνουν αντισηψία χεριών με αντισηπτικό, πριν και μετά τη φροντίδα του ασθενούς. Επιπλέον, παροτρύνουμε να κάνουν το ίδιο και οι επισκέπτες των ασθενών.

Για να γίνει ακόμη πιο εύκολη για όλους η υγιεινή των χεριών, έχουμε φροντίσει να υπάρχουν σε κάθε σημείο του νοσοκομείου, συσκευές με αντισηπτικό χεριών.  

 • Πιστεύουμε ότι ο πιο απλός και συγχρόνως πιο αποτελεσματικός τρόπος να μειωθούν οι λοιμώξεις είναι να μη μεταφέρουμε μικροοργανισμούς με τα χέρια μας.
 • Δίνουμε έμφαση στη σημασία της βελτίωσης της υγιεινής των χεριών τόσο στους χώρους υγειονομικής φροντίδας όσο και σε προσωπικό επίπεδο για τον καθένα από μας.
 • Εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους στους χώρους του Νοσοκομείου καθημερινά.
 • Ενημερώνουμε τους ασθενείς και τους επισκέπτες για τη σημασία της υγιεινής των χεριών και πώς να καθαρίζουν τα χέρια τους, στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο.

Από το 2014 πραγματοποιείται μια νέα καμπάνια για την προώθηση της υγιεινής των χεριών στους ασθενείς καιτους επισκέπτες μας. Η καμπάνια περιλαμβάνει ενημέρωση των ασθενών και ενθάρρυνση τους να ρωτούν το προσωπικό για την σημασία της υγιεινής των χεριών, αλλά και για να συμμετέχουν οι ίδιοι. 

Στους ασθενείς διανέμεται ενημερωτικό φυλλάδιο όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με:

 • τη συμμετοχή του νοσοκομείου μας στον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας για την υγιεινή των χεριών,
 • τις δράσεις μας
 • σύντομες πληροφορίες για την σημασία της τήρησης των κανόνων για την υγιεινή των χεριών στον χώρο του νοσοκομείου από όλους.

Το νοσηλευτικό προσωπικό μας φορά αυτοκόλλητο με το μήνυμα «ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ» και μπορεί να διανέμει σχετικό έντυπο και να δίνει διευκρινίσεις για την σημασία αλλά και την ορθή πρακτική που πρέπει να ακολουθείται σχετικά με την υγιεινή των χεριών.

Διαβάστε ακόμα: 
Οδηγίες για την υγιεινή των χεριών 
Ενημέρωση & Οδηγίες για τον ιό της γρίπης

 

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αποτελεί βασική προτεραιότητα της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στο ΥΓΕΙΑ. Από τις αρχές του αιώνα, στο ξεκίνημα της νοσηλευτικής επιστήμης, αναγνωρίστηκε η ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστής υπηρεσίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, με στόχο τη συνεχή κλινική νοσηλευτική εκπαίδευση. Συνδυάζει την παροχή συνεχιζόμενων θεωρητικών μαθημάτων με την εκπαίδευση σε κλινικό πλαίσιο (on the job training).

Παρέχει:

 • Εξειδικευμένα προγράμματα ανά τμήμα, διαρκώς ενημερωμένες (up-to-date) εφαρμογές, ενεργό συμμετοχή στα προγράμματα διαπίστευσης ποιότητας.
 • Μεγαλύτερη ικανοποίηση από το επάγγελμα και τον οργανισμό με τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 • Αναγνώριση της επαγγελματικής υπόστασης και υπευθυνότητας του νοσηλευτικού ρόλου.
 • Υψηλό επίπεδο νοσηλευτικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Στις δράσεις του Γραφείου Κλινικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται:

 • Ο προσανατολισμός και η εκπαίδευση νέων Νοσηλευτών, Βοηθών Νοσηλευτών και Νοσοκόμων/Τραυματιοφορέων
 • Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλου του Νοσηλευτικού προσωπικού με τη διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων, κλινικών φροντιστηρίων κ.α.)
 • Η συνεχιζόμενη κλινική εκπαίδευση κατά την ώρα εργασίας (on-the-job training) όλου του Νοσηλευτικού Προσωπικού.
 • Οι μετεκπαιδεύσεις Νοσηλευτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
 • Οι μετεκπαιδεύσεις στελεχών Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
 • Η συμμετοχή Νοσηλευτών σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού
 • Η εκπαίδευση ασθενών και των οικογενειών τους σε θέματα νοσηλευτικής φροντίδας
 • Η κλινική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ και ΙΙΕΚ

Εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία περιλαμβάνουν εντός του έτους:

 • Πολυθεματικό σεμινάριο 3 ημερών
 • Σεμινάριο Κλινικών Θεμάτων 2 ημερών το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με το Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων
 • Σεμινάριο Κλινικών Δεξιοτήτων
 • Ωριαίοι Κύκλοι Μαθημάτων με ποικίλη θεματολογία
 • Διημερίδα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
 • Ημερίδα Αναισθησιολογικού Τμήματος
 • Ημερίδα Χειρουργείων
 • Ημερίδα Αιμοδυναμικού Τμήματος
 • Ημερίδα Διαχείρισης Φαρμάκων
 • Ημερίδα Ιατρονοσηλευτικής Συνεργασίας

Προγράμματα Εκπαίδευσης τα οποία εκπονούνται σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς:

 • Σεμινάριο Basic Life Support και Advanced Cardiac Life Support, το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
 • Σεμινάρια για Νοσοκόμους/Τραυματιοφορείς ΕΚΑΒ
 • Συμμετοχή Νοσηλευτών σε Συνέδρια του Εσωτερικού και του Εξωτερικού με εργασίες
 • Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα

Προσανατολισμός Νέων Νοσηλευτών

Οι νέοι εργαζόμενοι στη Νοσηλευτική Διεύθυνση του ΥΓΕΙΑ, συμμετέχουν στο οργανωμένο πρόγραμμα προσανατολισμού το οποίο αναγνωρίζει και αναπτύσσει τις δεξιότητες του κάθε εργαζομένου.

Το πρόγραμμα προσανατολισμού περιλαμβάνει:

 • Ένα γενικό πρόγραμμα προσανατολισμού στη Νοσηλευτική Διεύθυνση το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 • Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα προσανατολισμού και εκπαίδευσης σε κάθε Νοσηλευτικό Τμήμα το οποίο προγραμματίζεται και διεξάγεται από το Γραφείο Κλινικής Εκπαίδευσης. Η διάρκεια του προσανατολισμού ποικίλλει ανάλογα με το τμήμα στο οποίο τοποθετείται ο εργαζόμενος.