HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Y-Logimed Α.Ε.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο κεφάλαιο του Νοσοκομείου. Πρωταρχική μέριμνα είναι η διασφάλιση της αξιοκρατίας και η έμφαση στην ομαδικότητα και τη συνεργασία μέσα από την καλλιέργεια ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο οδηγεί στο αναμενόμενο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Ο τρόπος λειτουργίας του ΥΓΕΙΑ διακρίνεται από σαφείς διαδικασίες και ανθρωποκεντρικά συστήματα, τα οποία διευκολύνουν τα άτομα του προσωπικού στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, προσφέροντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, μια πληθώρα οικειοθελών παροχών, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που οργανώνει ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, αποδεικνύοντας ότι η υγεία και ο άνθρωπος είναι πάνω απ’ όλα.

Δείτε περισσότερα για τις εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων μας εδώ.

Το ΥΓΕΙΑ, υπηρετώντας με συνέπεια τους στρατηγικούς του στόχους, δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση παρέχοντας ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στην εμπέδωση της κουλτούρας του Νοσοκομείου και στη δια βίου ανάπτυξη των στελεχών και των υπαλλήλων του, καθώς και στη μέγιστη κατάρτιση φοιτητών και πτυχιούχων των επαγγελμάτων υγείας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σχεδιάζει, διοργανώνει και αξιολογεί κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο Νοσοκομείο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Καταρτίζονται και εφαρμόζονται: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το ΥΓΕΙΑ επιχορηγεί μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης των εργαζομένων του και στηρίζει ενεργά τις προσπάθειές τους για επαγγελματική ανάπτυξη και καταξίωση.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Το ΥΓΕΙΑ, επίσης, θεωρεί απαραίτητο εφόδιο για την επαγγελματική κατάρτιση και αξιοποίηση των υπαλλήλων του, τη γνώση ξένων γλωσσών και για το λόγο αυτό, συμμετέχει στην καταβολή διδάκτρων για την εκμάθησή τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟ ΥΓΕΙΑ
Το ΥΓΕΙΑ προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ειδικότητες που αφορούν τον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι της Ιατρικής για την παρακολούθηση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης σε ιατρικές ειδικότητες υπό την επίβλεψη Διευθυντών Κλινικών καθώς και συνεργατών ιατρών.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ
Κάθε χρόνο, οργανώνονται μετεκπαιδευτικά μαθήματα, στα οποία συμμετέχουν πτυχιούχοι της Ιατρικής. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε διάφορα Τμήματα, Εργαστήρια και Κλινικές του ΥΓΕΙΑ.

Μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το Βιογραφικό σας Σημείωμα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού: hr@hygeia.gr ή να συμπληρώσετε την online φόρμα αίτησης εργασίας

* (Υποχρεωτικά πεδία)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ*:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*:ΦΥΛΟ*:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ*:ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ*:
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ*:


Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ*:Τ.Κ.*:
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ*:ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ*:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ*
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΕΩΣ


ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*
ΑΡΙΘ. ΤΕΚΝΩΝ
ΑΓΟΡΙΑΗΛΙΚΙΕΣ    
ΚΟΡΙΤΣΙΑΗΛΙΚΙΕΣ    
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ΙΔΡΥΜΑΑΠΟΕΩΣΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΝΩΤΕΡΗ / ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (π.χ. Χειρουργός)
ΕΑΝ ΟΧΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (παρακαλούμε αναφέρατε τον τίτλο και την διάρκεια των προγραμμάτων)
ΤΙΤΛΟΣΑΠΟΕΩΣΘΕΜΑ

+

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ*


(προγράμματα, εφαρμογές, π.χ. Word, Excel κ.α.)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΓΛΩΣΣΑΕΠΙΠΕΔΟΠΤΥΧΙΟ

+

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΑΠΟΕΩΣΘΕΣΗ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣΛΟΓΟΣ ΑΠΟΧΩΡ. Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ

+

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (hobbies, αθλητισμός, συμμετοχή σε συνδέσμους κ.λ.π.)
ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ;*
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΥΧΟΝ ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ;

EAN NAI ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΧΕΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ;

ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΜΙΣΘΟΥ
ΠΡΟΣΘΕΣΑΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ή ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΑΣ

ΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-mail
KANTE UPLOAD ΤΟ CV ΣΑΣ
KANTE UPLOAD ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ

Ενημέρωση και λήψη συγκατάθεσης υποκείμενου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων υγείας
Με την παρούσα και με πλήρη επίγνωση της δήλωσής μου αυτής, δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί ότι η Εταιρεία σας, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του υπ’ αριθμόν 679/2016 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ΓΚΠΔ) τηρεί αρχείο με τα περιεχόμενα και τα τυχόν συνημμένα στην παρούσα δεδομένα που με αφορούν και παρέχω ελεύθερα και αβίαστα τη ρητή συγκατάθεσή μου προς τούτο, δέχομαι δε να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία σας, όλα ανεξαιρέτως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδομένα υγείας μου (εφεξής προσωπικά δεδομένα) που περιέχονται στο παρόν για σκοπούς, που συνδέονται τόσο με την απαιτούμενη ή με την εκάστοτε θέση εργασίας μου, όσο και με τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ και στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

Έχω ενημερωθεί ότι η Εταιρεία διατηρεί το βιογραφικό μου και τα στο παρόν περιεχόμενα και τυχόν συνημμένα στοιχεία μου στη βάση δεδομένων της για δώδεκα (12) μήνες και συγκατατίθεμαι ρητά να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων προς εμένα σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Έχω ενημερωθεί επιπλέον, ότι σε περίπτωση που δε συναινώ στη διατήρηση του βιογραφικού μου στην εν λόγω βάση δεδομένων, έχω τη δυνατότητα να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής μου προωθώντας το αίτημά μου στο email: gdpr1@hygeia.gr. Τέλος, αναφορικά με την προστασία των στο παρόν περιεχόμενων δεδομένων μου, ενημερώθηκα ότι δύναμαι να ασκήσω τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, περιορισμού, εναντίωσης, φορητότητας και να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή μου (χωρίς αναδρομική ισχύ), μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο gdpr1@hygeia.gr ή με επιστολή προς: Φλέμινγκ 14, 15123 Μαρούσι.