HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
Healthspot
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Αίτηση Εργασίας Demo

  * (Υποχρεωτικά πεδία)

  ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΘΕΣΗ*:
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*:
  ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*:ΦΥΛΟ*:
  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ*:ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ*:
  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ*:
  Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ*:Τ.Κ.*:
  ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ*:ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ*:
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
  ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΕΩΣ
  ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Α.Φ.Μ.Δ.Ο.Υ.
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*
  ΑΡΙΘ. ΤΕΚΝΩΝ
  ΑΓΟΡΙΑΗΛΙΚΙΕΣ    
  ΚΟΡΙΤΣΙΑΗΛΙΚΙΕΣ    
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   ΙΔΡΥΜΑΑΠΟΕΩΣΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ΑΝΩΤΕΡΗ / ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ)
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (π.χ. Χειρουργός)
  ΕΑΝ ΟΧΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (παρακαλούμε αναφέρατε τον τίτλο και την διάρκεια των προγραμμάτων)
  ΤΙΤΛΟΣΑΠΟΕΩΣΘΕΜΑ
  >

  ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ*


  (προγράμματα, εφαρμογές, π.χ. Word, Excel κ.α.)

  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ*
  ΓΛΩΣΣΑΕΠΙΠΕΔΟΠΤΥΧΙΟ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΑΠΟΕΩΣΘΕΣΗ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣΛΟΓΟΣ ΑΠΟΧΩΡ. Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (hobbies, αθλητισμός, συμμετοχή σε συνδέσμους κ.λ.π.)
  ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ;*
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΥΧΟΝ ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ;


  EAN NAI ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΕΧΕΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ;


  ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ
  ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΙΚΤΟΥ) ΜΙΣΘΟΥ
  ΠΡΟΣΘΕΣΑΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ή ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΑΣ

  ΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-mail
  KANTE UPLOAD ΤΟ CV ΣΑΣ
  KANTE UPLOAD ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ

  Ενημέρωση και λήψη συγκατάθεσης υποκείμενου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  Με την παρούσα και με πλήρη επίγνωση της δήλωσης μου αυτής, διότι έχω ήδη ενημερωθεί πλήρως, δηλώνω, ότι παρέχω ελεύθερα και αβίαστα την συγκατάθεση μου και δέχομαι να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την (υπεύθυνη επεξεργασίας) εταιρία σας όλα ανεξαιρέτως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία με αφορούν συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων που αναφέρονται στο εδάφιο β του άρθρου 2 Ν. 2472/1977. Η επεξεργασία των δεδομένων μου αυτών θα γίνεται για σκοπούς, που συνδέονται τόσο με την απαιτούμενη ή με την εκάστοτε θέση εργασίας μου όσο και με τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης , ενώ αποδέκτες αυτών θα είναι οι υπηρεσίες της εταιρίας σας, οι θυγατρικές και οι λοιπές εταιρίες ή επιχειρήσεις του ομίλου σας, καθώς και οι αρμόδιες δημόσιες αρχές. Στα δεδομένα μου αυτά περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων μου από τον ιατρό εργασίας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζομαι για εξέταση αμέσως μόλις προσκληθώ.

  Έχω ενημερωθεί ότι η Εταιρεία διατηρεί το βιογραφικό μου και τα στο παρόν περιεχόμενα και τυχόν συνημμένα στοιχεία μου στη βάση δεδομένων της για δώδεκα (12) μήνες και συγκατατίθεμαι ρητά να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων προς εμένα σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Έχω ενημερωθεί επιπλέον, ότι σε περίπτωση που δε συναινώ στη διατήρηση του βιογραφικού μου στην εν λόγω βάση δεδομένων, έχω τη δυνατότητα να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής μου προωθώντας το αίτημά μου στο email: gdpr1@hygeia.gr. Τέλος, αναφορικά με την προστασία των στο παρόν περιεχόμενων δεδομένων μου, ενημερώθηκα ότι δύναμαι να ασκήσω τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, περιορισμού, εναντίωσης, φορητότητας και να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή μου (χωρίς αναδρομική ισχύ), μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο gdpr1@hygeia.gr ή με επιστολή προς: Φλέμινγκ 14, 15123 Μαρούσι.