HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Ογκολογία

Διασφάλιση ποιότητας στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Επιβεβαίωση ακτινοθεραπείας με ακριβές ομοίωμα του ασθενούς

Γράφει η
Χρύσα Παρασκευοπούλου 
Ακτινοφυσικός
Συντονίστρια Υπηρεσιών Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ 

Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του καρκίνου με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για περισσότερα από 100 χρόνια. Σχεδόν τα 2/3 των καρκινοπαθών υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νόσου τους. Σκοπός της ακτινοθεραπείας είναι να εναποθέσει θανατηφόρα δόση ακτινοβολίας στην περιοχή του στόχου, χωρίς να βλάψει τους γύρω φυσιολογικούς ιστούς.

Τα τελευταία χρόνια η βελτιστοποίηση των τεχνικών ακτινοθεραπείας είναι συνεχής και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα συστήματα παροχής ακτινοβολίας και  αντίστοιχο λογισμικό, που επιτρέπουν την αύξηση της δόσης στον όγκο-στόχο για μεγιστοποίηση του ποσοστού ίασης της νόσου και ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας στους υγιείς ιστούς, μειώνοντας, με τον τρόπο αυτό, δραματικά τις παρενέργειες.

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία – Ακτινοχειρουργική είναι μια εξειδικευμένη τεχνική, που χρησιμοποιεί εξαιρετικά στοχευμένες δέσμες ακτινοβολίας υπό απεικονιστική καθοδήγηση για τη θεραπεία σχετικά μικρών βλαβών. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις  η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην  επανακτινοβόληση όγκων. Σε αντίθεση με τις συμβατικές ακτινοθεραπευτικές τεχνικές, στην στερεοτακτική ακτινοθεραπεία αποδίδεται πολύ υψηλή δόση σε μία και μόνο συνεδρία ή σε μικρό (1-10) αριθμό συνεδριών. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή προστασία των υγιών ιστών, λόγω των πολύ υψηλών δόσεων στον όγκο-στόχο, απαιτείται μεγάλη ακρίβεια στη χορήγηση της δόσης, διαδικασία η οποία σε όλα της τα στάδια ελέγχεται πλήρως από εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με ρομποτικούς μηχανισμούς ελέγχου,  διόρθωσης και ακριβούς τοποθέτησης, εξασφαλίζουν την απόλυτη στόχευση του όγκου και την κλιμάκωση της δόσης ακτινοβολίας επιλεκτικά στη νόσο αποφεύγοντας τους υγιείς ιστούς-όργανα και τις παρενέργειες.

Ειδικότερα για την στερεοτακτική ακτινοθεραπεία – ακτινοχειρουργική του εγκεφάλου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζεται νέα μέθοδος επιβεβαίωσης της ακτινοθεραπείας, πριν τη θεραπεία του ασθενούς με τη χρήση της τεχνολογίας Personalized PseudoPatient™ της RTsafe, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική εφαρμογή της θεραπείας στον ασθενή.

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η θεραπεία πριν τη χορήγησή της, κατασκευάζεται ένα ακριβές και μοναδικό ομοίωμα του ασθενούς, χρησιμοποιώντας εικόνες αξονικής τομογραφίας,  από υλικό που αλληλοεπιδρά με παρόμοιο τρόπο με την ακτινοβολία με τρόπο που αλληλοεπιδρά ο ανθρώπινος ιστός. Το ομοίωμα αυτό είναι ακριβές αντίγραφο της κεφαλής του ασθενούς, τόσο εξωτερικά όσο και εξωτερικά. Η κατασκευή του ομοιώματος γίνεται χρησιμοποιώντας υψηλής ακρίβειας ιατρική τεχνολογία 3D εκτύπωσης. Το ομοίωμα διαθέτει κατάλληλες οπές για την μέτρηση της χορηγούμενης δόσης στον όγκο-στόχο και τα ευαίσθητα όργανα κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης. Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαιώνονται όλα τα στάδια της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια, η όλη διαδικασία της ακτινοθεραπείας εφαρμόζεται στο ακριβές ομοίωμα του ασθενούς πριν την πραγματοποίηση της πραγματικής του θεραπείας. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η πλήρης προσομοίωση και επαλήθευση της θεραπείας πριν την πραγματική χορήγησή της στον ασθενή, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια της ακτινοβόλησης.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου RT Safe είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους ασθενείς, δεδομένου ότι αρκετοί όγκοι βρίσκονται σε απόσταση ελάχιστων χιλιοστών από τους γύρω υγιείς ιστούς όπου η καταστροφή τους μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στην υγεία και στην ποιότητα ζωής τους.

Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ συμπεριλαμβάνεται, έτσι, στον κατάλογο των Νοσοκομείων διεθνώς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία RTsafe ανάμεσα σε Νοσοκομεία όπως το UCLA και MD Anderson UTΗealth στις ΗΠΑ και το Royal Marsden και το University of Freiburg στην Ευρώπη.

Οκτωβριος 2018