HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Είναι προφανές ότι καμία από τις ιατρικές ειδικότητες δεν θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί έτσι όπως τις γνωρίζουμε σήμερα χωρίς την ανάλογη αλματώδη ανάπτυξη των ιατρικών απεικονίσεων.

Γι’ αυτόν τον λόγο στο ΥΓΕΙΑ φροντίζαμε πάντοτε ώστε πρώτοι εμείς να θέτουμε στη διάθεση των κλινικών ιατρών μας όλες τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης. Έχοντας πλήρη αντίληψη της σημασίας της ακτινολογίας στην ιατρική, οι πρώτοι μέτοχοι του νοσοκομείου Υγεία φρόντισαν ώστε το νοσοκομείο να εξοπλιστεί με τα καλύτερα ακτινολογικά μηχανήματα της εποχής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογικού μαστογράφου. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 έγινε πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού του ακτινολογικού τμήματος με ψηφιοποιημένα μηχανήματα και εγκαταστάθηκε ο πρώτος αγγειογράφος που λειτούργησε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Τότε έγιναν οι πρώτες επεμβατικές πράξεις στον ιδιωτικό τομέα, όπως αγγειογραφίες, εμβολισμοί και διαστολές αγγείων σε ολόκληρο το σώμα.

 • 1985: Eγκαταστάθηκε ο αξονικός τομογράφος και έγιναν οι πρώτες καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις. Η τρισδιάστατη απεικόνιση με την υπολογιστική επεξεργασία εικόνων αξονικού τομογράφου (3D, CT) επέτρεψε, για πρώτη φορά στη χώρα, την πραγματοποίηση επανορθωτικών επεμβάσεων σε παιδιά με σύνδρομα συγγενούς κρανιοπροσωπικής δυσόστωσης. Παράλληλα, με την εφαρμογή ειδικής απεικόνισης των γνάθων με την Αξονική (Dental CT scan) τελειοποιήθηκε και διαδόθηκε ευρέως η μέθοδος των οδοντικών εμφυτευμάτων. Την ίδια εποχή έγινε προμήθεια ειδικού πλαισίου, με τη χρήση του οποίου έγιναν οι πρώτες στερεοτακτικές βιοψίες εγκεφάλου.
 • 1989: Eγκαταστάθηκε για πρώτη φορά μαγνητικός τομογράφος σε νοσοκομείο της χώρας μας. Τον ίδιο χρόνο πραγματοποιήθηκαν μαγνητικές αγγειογραφίες των μεγάλων αγγείων του σώματος και της καρδιάς, καθώς και κινηματοαγγειογραφία καρδιάς.
 • 1992: Eγκαταστάθηκε προηγμένων δυνατοτήτων υπερηχοτομογράφος, με τη χρήση του οποίου έγιναν οι κατευθυνόμενες βιοψίες των επιφανειακών οργάνων (θυρεοειδής, αδένες κ.λπ.), ενώ την επόμενη χρονιά με τη χρήση του ίδιου μηχανήματος απεικονίστηκαν οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.
 • 1993: Έγιναν οι πρώτες μαγνητικές μαστογραφίες και πυελογραφίες, αλλά και οι πρώτες εξετάσεις προστάτου με τη χρήση ενδοορθικού πηνίου. Την ίδια χρονιά συνδέθηκαν ο αξονικός με το τμήμα ακτινοθεραπείας, ώστε να γίνουν οι πρώτες στη χώρα θεραπείες με τρισδιάστατη τεχνική.
 • 1995: Mε την εγκατάσταση κατάλληλου αγγειογράφου έγιναν οι πρώτοι εμβολισμοί σε ανευρύσματα του εγκεφάλου, ενώ στο τμήμα μαγνητικής τομογραφίας εφαρμόστηκε η μαγνητική χολαγγειογραφία (MRCP).
 • 1997: Έγιναν οι πρώτες αξονικές αγγειογραφίες, καθώς και η χρήση των νέων πρωτοποριακών τεχνικών της μαγνητικής τομογραφίας, fusion, perfusion, δεσμιδογραφίας (DTI) και φασματοσκοπίας (f-MRI).
 • 1999: Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική bolus track για την απεικόνιση ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος και των αγγείων του με τη χρήση μαγνητικού τομογράφου (All body MRI και MRA). Παράλληλα, τον ίδιο χρόνο εισήχθη χαμηλής δόσεως ακτινοβόλησης low dose CT για τον έλεγχο των πνευμόνων, εξέταση της οποίας η αξία αναγνωρίστηκε αρκετά χρόνια αργότερα και υιοθετήθηκε ευρέως από όλους.
 • 2002: Λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν οι καρδιολογικές παθήσεις, δημιουργήθηκε το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Μαγνητικής Καρδιάς, ενώ συγχρόνως έγιναν οι πρώτες προσπάθειες απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με τη χρήση πολυτομικού αξονικού τομογράφου οκτώ τομών.
 • 2003: Εγκαταστάθηκε πολυτομικός αξονικός τομογράφος 16 τομών, οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι αξονικές αγγειογραφίες ολόκληρου του σώματος, ενώ με την καθοδήγηση αυτού του μηχανήματος έγινε η πρώτη επιτυχής επέμβαση σε βλάβη του ήπατος, με τη χρήση της τεχνικής του θερμοκαυτηριασμού (ablation). Την ίδια περίοδο έγινε η πρώτη κατευθυνόμενη παρακέντηση βλάβης στον μαστό με τον μαγνητικό τομογράφο. Επίσης το 2003 εγκαταστάθηκε το πρώτο σύστημα διαχείρισης εικόνων (PACS) που αναβαθμίστηκε το 2008 στη σημερινή του μορφή.
 • 2004: Δημιουργήθηκε το πρώτο στην Ελλάδα τμήμα ποζιτρονιακής τομογραφίας ή αλλιώς τμήμα PET/CT, στο οποίο εξετάζονταν οι ασθενείς ολόκληρης της χώρας, της Κύπρου και των εγγύς βαλκανικών χωρών μέχρι το 2008, οπότε και εγκαταστάθηκε παρόμοιο μηχάνημα σε κρατικό νοσοκομείο. Αντιλαμβανόμενοι τότε την πολυπλοκότητα της λειτουργίας των τμημάτων απεικόνισης λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού του προσωπικού, των νέων εγκαταστάσεων, της εμφάνισης καινούργιων μεθόδων, της ανάγκης προμήθειας πληθώρας ειδικών υλικών, των αναγκών εκπαίδευσης, συντήρησης και αντικατάστασης των μηχανημάτων, συγκεντρώσαμε όλες τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα εργασίας, τα οποία ανασυντάχθηκαν και αναπροσαρμόστηκαν σε ένα ενιαίο σύνολο. Ακολούθως προχωρήσαμε στην οργάνωση της Βιοϊατρικής υπηρεσίας σε αυτόνομο τμήμα και συνεργαστήκαμε με τους φυσικούς ιατρικής, οι οποίοι συγκροτήθηκαν επίσης σε αυτόνομο τμήμα Ιατρικής Φυσικής. Ακολούθως ζητήσαμε και λάβαμε πιστοποίηση κατά ISO, οπότε γίναμε το πρώτο τμήμα απεικονίσεων στη χώρα με πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα.
 • 2005: Εγκαταστάθηκε το μοναδικό μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα σύστημα ακτινοχειρουργικής γknife για τη μη επεμβατική θεραπεία βλαβών εγκεφάλου, καθώς και ο πρώτος αγγειογράφος διπλού τόξου (Biplane Angio), ο μοναδικός που υπάρχει στη χώρα.
 • 2006: Χρησιμοποιήθηκε ο μαγνητικός τομογράφος για την εφαρμογή της τεχνικής της εν τω βάθει νευροδιέγερσης για τη θεραπεία σπάνιων νοσημάτων του εγκεφάλου.
 • 2007: Λειτούργησε ένας από τους πλέον σύγχρονους ψηφιακός μαστογράφους.
 • 2008: Συνδυάστηκαν οι υπέρηχοι με την ελαστογραφία για την εξέταση του προστάτη αδένα.
 • 2011: Συνδέθηκαν το σύστημα διαχείρισης ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία (MOSAIQ) και το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εικόνων PACS.
 • 2012: Εγκαταστάθηκε το πρώτο υβριδικό χειρουργείο στην Ελλάδα, που είναι συνδυασμός ακτινολογικού μηχανήματος με χειρουργική τράπεζα που λειτουργούν συγχρόνως, καθιστώντας έτσι την καθοδήγηση των χειρουργών αποτελεσματικότερη.
 • 2014: Έγινε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο μας ραδιοεμβολισμός ήπατος με ραδιενεργό Ύτριο και το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής αναδείχθηκε σε κέντρο αναφοράς για την νοτιοανατολική Ευρώπη.
 • 2016: Έγιναν οι πρώτες εξετάσεις με σύντηξη εικόνων υπερήχων και μαγνητικής, που επέτρεψαν τη διενέργεια βιοψιών του προστάτου αδένα με απόλυτη ακρίβεια (USMR Biopsy fusion).
 • 2018: Έγιναν οι πρώτες εξετάσεις PET/CT με Ga68-PSMA με in house παρασκευή των ραδιοφαρμάκων και το 2019 έγινε η πρώτη εφαρμογή της ραδιοανοσοθεραπείας (PRRT) με ραδιενεργό Λουτέσιο Lu177-DOTATATE σε ασθενείς με νευροενδοκρινείς όγκους (NET). Λειτούργησε συσκευή συνδεόμενη με τον αξονικό τομογράφο για την παραγωγή 3D ομοιωμάτων οστών και άλλων οργάνων.
 • 2019: Λειτούργησε εξιδεικευμένος αξονικός τομογράφος για τον πλέον ακριβή σχεδιασμό του πλάνου ακτινοθεραπείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος του αξονικού τομογράφου στα νοσοκομεία ακολουθήθηκε από έναν άνευ προηγουμένου αγώνα δρόμου μεταξύ των εταιρειών για τις εξελίξεις στον τομέα των απεικονίσεων, που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Τις τεχνολογικές αυτές εξελίξεις, καθώς και τις νέες μεθόδους που εμφανίζονται φροντίζουμε να αποκτάμε και να εφαρμόζουμε άμεσα στο νοσοκομείο μας, ώστε να υποστηρίζονται και να διατηρούνται στην πρωτοπορία όλες οι ιατρικές ειδικότητες που υπάρχουν στο νοσοκομείο μας. Είναι άλλωστε ενδεικτικό των προσπαθειών που καταβάλλουμε το γεγονός ότι, ενώ στην αρχή της δεκαετίας του ‘80 οι εργαζόμενοι στα απεικονιστικά τμήματα του νοσοκομείου ήταν 32, σήμερα υπερβαίνουν τους 180.

Διαβάστε περισσότερα για τα Απεικονιστικά Τμήματα εδώ.