HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Χειρουργική

Κήλες Του Κοιλιακού Τοιχώματος: Άριστα αποτελέσματα με λαπαροσκοπική αποκατάσταση

Οι επεμβάσεις για την αποκατάσταση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος είναι από τις πιο συνηθισμένες παγκοσμίως. Η ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έχει κάνει την αντιμετώπισή τους ακόμα πιο αποτελεσματική και ασφαλή. Με ποιον τρόπο και με ποια πλεονεκτήματα για τον ασθενή;

Γράφει ο
Γεώργιος Σάμπαλης 
Γενικός Χειρουργός
Λαπαροσκοπική Χειρουργική – Βαριατρική
Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Μία από τις πλέον συχνές επεμβάσεις που διενεργούνται παγκοσμίως είναι η αποκατάσταση κήλης κοιλιακού τοιχώματος. Η κήλη είναι μια διαταραχή που επισυμβαίνει στο κοιλιακό τοίχωμα σε ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία του, και αποτελεί σταδιακά επερχόμενη «ρήξη» των μυϊκών στρωμάτων και περιτονιών του σημείου εκείνου, με αποτέλεσμα την προς τα έξω προβολή ενδοκοιλιακού σπλάχνου.

Τα ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία στο σώμα είναι κυρίως η βουβωνική χώρα (στον άνδρα κυρίως), ο ομφαλός και ο μηριαίος δακτύλιος (στις γυναίκες κυρίως), αλλά και σε οποιαδήποτε μετεγχειρητική ουλή.

Τα συμπτώματα είναι κυρίως πόνος, καυσαλγία στην αρχή της δημιουργίας της κήλης και έπεται μία αιφνίδια παρουσία ενός «μαλακού» όγκου στο σημείο εκείνο, το οποίο μεταβάλλεται με την κίνηση, την κατάκλιση, το βήχα κ.λπ. ή και ενίοτε επανεισάγεται στο σώμα (ανατάσσεται).
Η επιπλοκή μιας κήλης είναι η περίσφιγξή της, η οποία συμβαίνει όταν το μυϊκό άνοιγμα εγκλωβίσει και στραγγαλίσει το προς τα έξω προβάλλον σπλάχνο με επακόλουθη απόφραξή του. Τις περισσότερες φορές η απόφραξη περιλαμβάνει έντερο, με συμπτωματολογία εμετούς, μεγάλο κοιλιακό πόνο, διάταση κοιλιάς κ.λπ., και πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως.

Η θεραπεία

Η θεραπεία της κήλης είναι αποκλειστικά χειρουργική, μια και είναι θέμα αποκατάστασης του κοιλιακού τοιχώματος, με παράλληλη την ασφαλή επανατοποθέτηση του ενδοκοιλιακού σπλάχνου στη θέση του, πράγμα που γινόταν με κλασική μέθοδο και τομή στην περιοχή και παράλληλα με την εφαρμογή πλέγματος στο σημείο της κήλης, το οποίο καθηλώνεται με ραφές ή clips, με αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση των υποτροπών παγκοσμίως.

Η κλασική αυτή μέθοδος (ανοικτή επέμβαση) γίνεται με μία τομή στη βουβωνική χώρα, διάνοιξη και διατομή των μυϊκών στρωμάτων, διάνοιξη του περιτοναϊκού σάκου, επανατοποθέτηση των σπλάχνων ενδοκοιλιακά, και συρραφή του πλέγματος στα μυϊκά και απονευρωτικά πέταλα.

Η μέθοδος

Την τελευταία 20ετία, η ανάπτυξη της λαπαροσκόπησης και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής συνέτεινε στην επινόηση και τη δημιουργία τεχνικών πρόσβασης στην ανατομική περιοχή της κήλης, με αποτέλεσμα σήμερα παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, να έχει καθιερωθεί η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κήλης με τοποθέτηση πλέγματος ως μια εξαιρετικά ασφαλής επέμβαση και ιδανική για τη θεραπεία της.

Η μέθοδος TEP (Total Extra Peritoneal Repair), που σημαίνει Ολικά Εξωπεριτοναϊκή Αποκατάσταση της Κήλης, επισημαίνει την επιδιόρθωση της κήλης έξω από τον ενδοκοιλιακό χώρο, κάτω από τα μυϊκά στρώματα, στο σημείο ακριβώς όπου συμβαίνει η κήλη στη βουβωνική χώρα.

Αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο, ανώδυνη, ατραυματική και αναίμακτη, που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη της κήλης της βουβωνικής χώρας (βουβωνοκήλη, μηροκήλη), αλλά επίσης στην αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη και στην υποτροπή μιας κήλης έπειτα από ανοικτή επέμβαση.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία, με τη δημιουργία μικρής τομής ενός εκατοστού κάτω από τον ομφαλό και άλλες δύο των 5 χιλιοστών, χωρίς να γίνει διατομή μυών και τοιχωμάτων. Τοποθετείται εξαιρετικά ευμέγεθες πλέγμα 10×15 εκατοστά, το οποίο και καλύπτει όλα τα ευένδοτα σημεία του βουβωνικού χώρου, και καθηλώνεται με clips (είτε απορροφήσιμα είτε τιτανίου).

Η μετεγχειρητική πορεία είναι εξαιρετική. Ο ασθενής σηκώνεται σε λίγες ώρες, σιτίζεται αμέσως, εξέρχεται από την κλινική την επομένη το πρωί και μπορεί να μεταβεί στην εργασία του σε λίγα 24ωρα.

Η αντιμετώπιση των υπόλοιπων κηλών της κοιλιάς, όπως ομφαλοκήλη, επιγαστρική κήλη ή και μετεγχειρητική κοιλιοκήλη, γίνεται σήμερα επίσης με λαπαροσκοπική προσπέλαση, εξαλείφοντας πλήρως τη δημιουργία τομής στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα.

Οι ενδείξεις της εφαρμογής της λαπαροσκόπησης στις κοιλιοκήλες είναι οι ίδιες για την τοποθέτηση πλέγματος με ανοικτή επέμβαση.

Τα πλεονεκτήματα
Η λαπαροσκοπική εφαρμογή πλέγματος προσφέρει:
••• Την απουσία τομής και ουλής και των επιπλοκών που συνοδεύουν το ανοικτό τραύμα (φλεγμονή, ορώδης συλλογή, διαπύηση, υποτροπή).
••• Την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και την άμεση κινητοποίηση.
••• Την τοποθέτηση μεγάλου πλέγματος με απόλυτη ασφάλεια και παράλληλη λύση όλων των ενδοκοιλιακών συμφύσεων λαπαροσκοπικά που συνοδεύουν ειδικά τις μετεγχειρητικές κήλες.
••• Τη γρήγορη επάνοδο στην εργασία.
••• Τη μέγιστη ικανοποίηση του ασθενούς όσον αφορά στο αισθητικό αποτέλεσμα.
••• Την ελαχιστοποίηση της υποτροπής (ειδικά στις μετεγχειρητικές).

Δεκέμβριος 2012