HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Κορωνοϊός COVID-19

Με ποιον τρόπο διενεργείται το τεστ για τον νέο κορωνοϊό SARS-Cov-2 στο ΥΓΕΙΑ;

Η δειγματοληψία για τον νέο κορωνοϊό, που είναι υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19, γίνεται ως επί το πλείστων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), κάτω από ειδικές συνθήκες.

Επίσης, δείγμα για την εξέταση μπορεί να ληφθεί κατ’οίκον από την νέα υπηρεσία του ΥΓΕΙΑ που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς, μετά από έγκριση της Επιτροπής Λοιμώξεων του ΥΓΕΙΑ.

Οι ασθενείς με λοίμωξη του αναπνευστικού, που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΥΓΕΙΑ, βάσει πρωτοκόλλου του Τμήματος, εξετάζονται στα ειδικά διαμορφωμένα ISOBOX που είναι τοποθετημένα στην είσοδο του νοσοκομείου. Οι βαρέως πάσχοντες ή εκείνοι που προσέρχονται με ασθενοφόρο, εξετάζονται στα κλειστά, αεριζόμενα δωμάτια στο χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων.

Δειγματοληψία για τον νέο κορωνοϊό γίνεται κατά κύριο λόγο σε εκείνους που πληρούν τα κριτήρια του ΕΟΔΥ, όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του οργανισμού  https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-elegcho/. Επίσης, όσοι ασθενείς με λοίμωξη αναπνευστικού χρήζουν εισαγωγής, λαμβάνεται υποχρεωτικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δείγμα για τον νέο κορωνοϊό και νοσηλεύονται σε ειδικό όροφο στο νοσοκομείο, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος. Εφόσον αυτό είναι θετικό, διακομίζονται με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο αναφοράς.

Ποια είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας που λαμβάνουν οι ιατροί κατά τη λήψη;

Η δειγματοληψία για τον SARS-CoV-2 γίνεται κατά κύριο λόγο από τους ιατρούς του ΤΕΠ ή άλλους εκπαιδευμένους ιατρούς. Για τη δειγματοληψία λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας για τον λήπτη, τα οποία περιλαμβάνουν μάσκα υψηλής προστασίας, ολόσωμη, αδιάβροχη ποδιά, γυαλιά ή ειδική μάσκα με οθόνιο για προστασία των οφθαλμών, διπλά γάντια, χειρουργικό σκούφο για προστασία των μαλλιών και τέλος, ποδονάρια πάνω από τα παπούτσια.

Η τοποθέτηση και – κυρίως – η αφαίρεση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) γίνεται με «τελετουργικό» τρόπο, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, και όλοι οι επαγγελματίες υγείας που ενέχονται στη διαχείριση αυτών των ασθενών έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα γι’ αυτό.

Πως γίνεται η λήψη;

Το δείγμα λαμβάνεται με ειδικό στυλεό από τον στοματοφάρυγγα. Μπορεί να ληφθεί επίσης από ρινοφάρυγγα ή βρογχικές εκκρίσεις. Συσκευάζεται με ειδικό τρόπο, τοποθετείται σε ειδικό κυτίο μεταφοράς και συνοδεύεται πάντα από το συνοδευτικό έντυπο που απαιτείται από τον ΕΟΔΥ, συμπληρωμένο από τον εκάστοτε ιατρό. Το δείγμα αποστέλλεται στο εργαστήριο. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR).

Με τον ίδιο τρόπο, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας,  γίνεται η δειγματοληψία κατ’οίκον από το ειδικό συνεργείο, καθώς και στον όροφο, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται.  

   

Εργαστηριακή Μοριακή Ανίχνευση SARS-CoV-2 με Real Time RT-PCR

Η εμφάνιση της πανδημίας του SARS-CoV-2, θέτει το A-LAB ως Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Ομίλου HHG στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των κρουσμάτων. Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες όλων των νοσοκομείων του Ομίλου, το A-LAB προχώρησε άμεσα στην παροχή της μοριακής ανίχνευσης του νέου στελέχους του ιού, της μόνης μεθόδου που προσφέρει ταχύ και αξιόπιστο αποτέλεσμα.

Τα δείγματα που λαμβάνονται για μοριακή ανίχνευση του SARS-CoV-2, είναι κυρίως στοματοφαρρυγγικό/ ρινοφαρυγγικό επίχρισμα/ φαρυγγικό έκπλυμα από το ανώτερο αναπνευστικό ή πτύελα/ βρογχικές εκκρίσεις/BAL από το κατώτερο αναπνευστικό. Κλινικά δείγματα που λαμβάνονται από το κατώτερο αναπνευστικό αναμένεται να έχουν υψηλότερη διαγνωστική αξία από δείγματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό.

Η λήψη του δείγματος γίνεται με ειδικό στυλεό για ιούς (πλαστικός στυλεός με ρύγχος από dacron στην περίπτωση των επιχρισμάτων) ή σε αποστειρωμένο φιαλίδιο σε περίπτωση λήψης δείγματος πτυέλων ή βρογχικών εκκρίσεων ή BAL, από το κατώτερο αναπνευστικό.

Όλα τα δείγματα που συλλέγονται στα νοσοκομεία του Ομίλου αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά και κατά συνέπεια, καθ’ όλη την πορεία των διαδικασιών, τη συλλογή, συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά τους, εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης της διασποράς. Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν σε όλη την πορεία διαχείρισης των δειγμάτων εφαρμόζουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Για τη μεταφορά των κλινικών δειγμάτων προς το εργαστήριο, όταν αυτά πρόκειται να μεταφερθούν εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, χρησιμοποιείται ειδική τριπλή συσκευασία.

Μεθοδολογία Real Time RT-PCR
Αφού παραληφθούν τα δείγματα από το εργαστήριο, ακολουθεί η διαδικασία απομόνωσης του ιικού RNA και η εφαρμογή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφή για την ενίσχυση 2 διαφορετικών στόχων του ιικού γονιδιώματος του
SARS-CoV-2. 

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων SARS-CoV-2 με RT-PCR τα λαμβάνετε στο email που έχετε δηλώσει, σε διάστημα από 24 έως 48 ώρες.
Τα αποτελέσματα των τεστ αντιγόνων (rapid test) είναι διαθέσιμα και τα λαμβάνετε στο email που έχετε δηλώσει, 1 ώρα μετά από την λήψη του δείγματος.
Ένα αρνητικό αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 σημαίνει ότι ο ιός δεν ανιχνεύεται στο δείγμα. Αυτό, εκτός από την περίπτωση των μη μολυσμένων ατόμων, μπορεί να συμβεί και στους ασυμπτωματικούς φορείς του ιού που βρίσκονται στη φάση επώασης. Η μοριακή μέθοδος υπερτερεί όλων των υπολοίπων μεθόδων, καθώς είναι σε θέση να ανιχνεύσει τον ιό στα πολύ αρχικά στάδια της λοίμωξης, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει τον ιό 100% στη φάση της επώασης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό στη λήψη των επιχρισμάτων να έχει συλλεχθεί αρκετό υλικό. Γενικά, το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα υπερτερεί του στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος καθώς το υλικό που συλλέγεται είναι κατά κανόνα περισσότερο και δεν επηρεάζεται από τον λήπτη ή τον ασθενή. Σε συμπτωματικούς ασθενείς ή ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου κυμαίνεται άνω του 99%.