HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Διεθνείς στόχοι

Διεθνείς Στόχοι Ασφάλειας
Γιατί είναι σημαντικό για εσάς;
Τι εφαρμόζουμε στο ΥΓΕΙΑ

Ορθή ταυτοποίηση ασθενών

Η εσφαλμένη ή ελλιπής ταυτοποίηση των ασθενών είναι παγκοσμίως η κύρια αιτία σφαλμάτων, όπως για παράδειγμα κατά τη χορήγηση φαρμάκων, τη μετάγγιση αίματος, τη διενέργεια εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων.

 • Ταυτοποίηση και αναγνώριση γίνεται σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς Ασθενείς που προσέρχονται στο ΥΓΕΙΑ.
 • Η ταυτοποίηση διενεργείται απ’ όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας πριν από οποιαδήποτε πράξη ή επαφή με τον ασθενή.
 • Χρησιμοποιούμε δύο στοιχεία ταυτοποίησης: το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και την ΠΛΗΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ του ασθενή.
 • Σε όλους τους ασθενείς που κάνουν εισαγωγή τοποθετείται στον καρπό τους ταινία (βραχιολάκι) με τα δύο στοιχεία ταυτοποίησης.

Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας

Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας μειώνει την πιθανότητα λαθών και συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενούς. Οι περιπτώσεις που μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά από την κακή επικοινωνία είναι οι προφορικές ή τηλεφωνικές ιατρικές οδηγίες, η προφορική ή τηλεφωνική αναφορά των κρίσιμων αποτελεσμάτων εξετάσεων, και η επικοινωνία κατά την παράδοση του ασθενούς (π.χ. από βάρδια σε βάρδια ή από τμήμα σε τμήμα).

 • Όλες οι ιατρικές οδηγίες και τα κρίσιμα αποτελέσματα εξετάσεων που δίδονται προφορικά καταγράφονται από τον αποδέκτη, ο οποίος τα επαναλαμβάνει και επιβεβαιώνονται γραπτώς εντός 24 ωρών στο Φάκελο του Ασθενούς από τον ιατρό που τα έχει δώσει.
 • Για την κλινική παράδοση του ασθενούς χρησιμοποιούμε τυποποιημένα εργαλεία & έντυπα που προτείνονται από έγκριτους διεθνείς οργανισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή μετάδοση των κρίσιμων κλινικών πληροφοριών για τον ασθενή (π.χ. η διάγνωση και η παρούσα κατάσταση του ασθενούς, πρόσφατες ή αναμενόμενες αλλαγές στην κατάσταση ή τη θεραπεία του, σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επισημανθούν για το επόμενο διάστημα).

Βελτίωση της ασφάλειας των φαρμάκων υψηλού κινδύνου

Τα Φάρμακα Υψηλού Κινδύνου (ΦΥΚ) αποτελούν φαρμακευτικά προϊόντα ή κατηγορίες φαρμάκων που ενέχουν, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, το μεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στον άνθρωπο, και περιλαμβάνουν:

 • φάρμακα που διεθνώς εμπλέκονται σε υψηλό ποσοστό σφαλμάτων, όπως η ινσουλίνη, η ηπαρίνη, οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες
 • φάρμακα των οποίων η ονομασία, η συσκευασία και η επισήμανση μοιάζουν μεταξύ τους ή / και ακούγονται το ίδιο, όπως π.χ. Xanax και Zantac.
 • Για την ενημέρωση όλου του προσωπικού, η Επιτροπή Φαρμάκων του ΥΓΕΙΑ τηρεί κατάλογο με τα ΦΥΚ τον οποίο αξιολογεί και αναθεωρεί σε ετήσια βάση.
 • Πριν αποθηκευτούν στα τμήματα, τοποθετούμε στα ΦΥΚ ευδιάκριτη σήμανση (πορτοκαλί) για να ξεχωρίζουν εύκολα.
 • Τα ΦΥΚ συνταγογραφούνται στο Φάκελο Ασθενούς με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα με σκοπό τη διαφοροποίηση τους από τα υπόλοιπα φάρμακα.
 • Ειδικά για τα διαλύματα πυκνών ηλεκτρολυτών, ο κλινικός φαρμακοποιός ελέγχει πριν τη χορήγησή τους στον ασθενή την αναγκαιότητα χορήγησης και την περιεκτικότητα του διαλύματος.

Διασφάλιση
του σωστού σημείου,
της σωστής επέμβασης
στο σωστό ασθενή

Η χειρουργική επέμβαση σε λάθος σημείο, με λάθος πράξη σε λάθος ασθενή είναι ένα ανησυχητικά συχνό φαινόμενο στα νοσοκομεία. Παράγοντες που συμβάλλουν σε τέτοια λάθη είναι η ελλιπής επικοινωνία μεταξύ των μελών της χειρουργικής ομάδας, η έλλειψη διαδικασιών για την επαλήθευση των στοιχείων της επέμβασης, η ανεπαρκής εκτίμηση του ασθενούς και η ανεπαρκής ανασκόπηση του ιατρικού ιστορικού.

Εφαρμόζουμε το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο Ασφάλειας (Universal Protocol) του οργανισμού The Joint Commission το οποίο προβλέπει τα εξής:

 • Προεγχειρητική επαλήθευση των στοιχείων: ταυτοποίηση του ασθενούς πριν και κατά τη μεταφορά του στο χώρο του χειρουργείου και την επιβεβαίωση ύπαρξης υπογεγραμμένης συναίνεσης για τη συγκεκριμένη πράξη και τη χορήγηση αναισθησίας
 • Σήμανση του ανατομικού σημείου
  (όπου αυτό απαιτείται)
 • Διενέργεια “time-out” (τελική επιβεβαίωση) πριν την έναρξη της επέμβασης από τη χειρουργική ομάδα και συμπλήρωση των εντύπων που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)

Μείωση των κινδύνων των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

Ο σημαντικότερος παράγοντας πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων σε ένα Νοσοκομείο είναι η Υγιεινή των Χεριών. Έχει στόχο την πρόληψη της διασποράς των μικροβίων είτε από ασθενή σε ασθενή, είτε από τους ασθενείς στο προσωπικό και στο περιβάλλον του Νοσοκομείου. Επιτυγχάνεται με:

 • το πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι
 • τη χρήση αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων
 • τη χρήση των γαντιών
 • Έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή των χεριών (WHO, CDC, κλπ.).
 • Επιτηρούμε τη συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή της σωστής υγιεινής των χεριών και βελτιώνουμε συνεχώς την επίδοσή μας με κατάλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης.
 • Υλοποιούμε ένα συνεχές πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας.
 • Εκπαιδεύουμε και ενημερώνουμε τους ασθενείς, τους οικείους και τους επισκέπτες στις βασικές αρχές πρόληψης λοιμώξεων.

Μείωση του κινδύνου βλάβης των ασθενών από πτώση

Οι ασθενείς πολλές φορές αντιμετωπίζουν κίνδυνο για πτώση, λόγω πόνου, αστάθειας, χρήσης φαρμάκων, διαταραχών όρασης, παρατεταμένης παραμονής σε κλίνη, κλπ.<br /> <br /> Στα νοσοκομεία οι πτώσεις των ασθενών αποτελούν τη συχνότερη κατηγορία ανεπιθύμητων συμβάντων/ατυχημάτων που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό, επιπλοκές ή/και παράταση νοσηλείας

 • Σε όλους τους ασθενείς γίνεται εκτίμηση του κινδύνου πτώσης και αναλόγως του σκορ λαμβάνονται μέτρα πρόληψης ή μείωσης του κινδύνου τραυματισμού μετά από ενδεχόμενη πτώση.
 • Εάν υπάρξει συμβάν πτώσης, οπουδήποτε μέσα στο ΥΓΕΙΑ, ενεργοποιείται και εφαρμόζεται κλινικό πρωτόκολλο διαχείρισης πτώσεων, που στοχεύει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στον ασθενή και στην άμεση αντιμετώπιση των ενδεχόμενων επιπλοκών.
 • Μετά από κάθε πτώση γίνεται αναλυτική καταγραφή, ώστε να διερευνηθούν οι παράγοντες που συνέβαλαν στο συμβάν και να τεθεί νέο πλάνο διαχείρισης του ασθενούς.