HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

06 Ιουλίου 2018

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕYΤΙΚΟN ΚΕΝΤΡΟN ΑΘΗΝΩΝ

YΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 05.07.2018

Η ανώνυμη εταιρία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟN ΚΕΝΤΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») ανακοινώνει, δυνάμει της παραγράφου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 05.07.2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 80,095% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 14.06.2018 Πρόσκληση, ήτοι :

  1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
  3. Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018.
  4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
  5. Ενημέρωση επί των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
  8. Τροποποίηση του άρθρου 9 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
  9. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2018, ύστερα από αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν.2190/20 ως ισχύει, μετόχου που εκπροσωπεί ποσοστό πλέον του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν.2190/20 ως ισχύει.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η 02.08.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ, στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Αυγούστου 2018, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», κατά την ημερομηνία καταγραφής την 29η Ιουλίου 2018, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και η σχετική έγγραφη βεβαίωση, από τον ως άνω φορέα ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 30η Ιουλίου 2018.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hygeia.gr .