HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Κλινική Κεφαλής Τραχήλου και Βάσης Κρανίου

Οι δραστηριότητες της κλινικής καλύπτουν όλο το φάσμα των εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων της περιοχής κεφαλής και τραχήλου υποστηριζόμενων -όπου υπάρχει ανάγκη- από υψηλής εξειδίκευσης συναδέλφους συναφών ειδικοτήτων (Γναθοχειρουργούς – Πλαστικούς χειρουργούς – Νευροχειρουργούς).

Τον τομέα της αναισθησιολογίας καλύπτει η κ. Σαμπατακάκη Άννα, η οποία είναι μεγάλης εμπειρίας και υψηλής εξειδίκευσης αναισθησιολόγος στη χειρουργική κεφαλής και τραχήλου.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αναλυτικότερα η κλινική καλύπτει όλο το εύρος των ωτοχειρουργικών επεμβάσεων:
Τυμπανοπλαστικές όλων των τύπων, αντιμετώπιση χολοστεατωμάτων και των πλέον εκτεταμένων και των επιπλοκών αυτών, συγγενών διαμαρτιών της διάπλασης (ατρησίες έξω ακουστικού πόρου, συγγενή χολοστεατώματα κ.λ.π.), και τη χειρουργική αποκατάσταση της ωτοσκλήρυνσης του αναβολέα. Επίσης, είναι σε θέση να εφαρμόζει κοχλιακά εμφυτεύματα και εμφυτευόμενα ακουστικά βαρηκοΐας.

Ένας άλλος τομέας που εξειδικεύεται η κλινική είναι η χειρουργική της βάσης του κρανίου (ακουστικό νευρίνωμα, παραγαγγλιώματα, νευρινώματα του τριδύμου, χολοστεατώματα της κορυφής του λιθοειδούς κ. λ. π.).
Στην περιοχή της ρινός και των παραρρινίων, αντιμετωπίζει όλες τις καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις της περιοχής.

Εφαρμόζει την ενδοσκοπική χειρουργική με τη χρήση των τελειότερων και πλέον σύγχρονων συσκευών και εργαλείων (πολυποδοφάγο, σύστημα πλοήγησης – navigation system), αντιμετωπίζοντας πολύποδες ρινός, χρόνιες και οξείες φλεγμονώδεις παθήσεις των παραρρινίων, βλεννογονοκήλες κ.λ.π. Ενδοσκοπική αντιμετώπιση ορισμένων εντοπίσεων και τύπων καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων. Ενδοσκοπική αντιμετώπιση της ρινορραγίας και της εγκεφαλονωτιαίας ρινόρροιας καθώς και των παθήσεων του δακρυϊκού ασκού (ασκορρινοστομία). Επίσης, ενδοσκοπική αντιμετώπιση του εξόφθαλμου με τη συνεργασία εξειδικευμένου χειρουργού του κόγχου. Αποσυμπίεση του οπτικού νεύρου και σε συνεργασία με νευροχειρουργό διασφηνοειδική, ενδοσκοπική προσπέλαση των αδενωμάτων της υπόφυσης.

Σε περιπτώσεις πέραν των ορίων της ενδοσκοπικής χειρουργικής εφαρμόζονται εξωτερικές προσπελάσεις της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων όπως μετωπο – σφηνο – ηθμοειδεκτομές, ριζική ανάτρηση του ιγμόρειου, οστεοπλαστική του μετωπιαίου κόλπου, πλάγια ρινοτομία, γναθεκτομή άνω γνάθου, midfacial degloving. Με τις προσπελάσεις αυτές αντιμετωπίζονται ειδικές περιπτώσεις ιδιαίτερα εκτεταμένων εξεργασιών.

Η χρήση των ακτίνων Laser (CO2 Laser) έχει ευρεία εφαρμογή στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την εφαρμογή τους στους καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του λάρυγγα και υποφάρυγγα. Σήμερα είμαστε σε θέση με τη βοήθεια των ακτίνων Laser να αφαιρούμε όγκους που παλαιότερα απαιτούσαν τη θυσία του λάρυγγα, περιορίζοντας την άκρως ακρωτηριαστική επέμβαση της λαρυγγεκτομής σε ελάχιστα περιστατικά.

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να επισημάνουμε τις επιδόσεις της κλινικής μας στην αντιμετώπιση των κακοήθων όγκων της κεφαλής και του τραχήλου. Με τη συνεργασία ειδικών συναδέλφων (Πλαστικών και Γναθοχειρουργών) για την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των δημιουργούμενων ελλειμμάτων κατά την εκτομή και των πλέον εκτεταμένων νεοπλασιών αφενός και αφετέρου με την παρέμβαση υψηλής εξειδίκευσης Ογκολόγων και Ακτινοθεραπευτών επιτυγχάνουμε ένα υψηλό ποσοστό επιτυχούς αντιμετώπισης των όγκων της περιοχής κεφαλής και τραχήλου.

Στις εξειδικευμένες δραστηριότητες της κλινικής θα πρέπει να αναφερθεί και η χειρουργική του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών με τη χρήση διεγχειρητικού monitoring των κάτω λαρυγγικών νεύρων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση των επιπλοκών των εγχειρήσεων αυτών που μας παραπέμπονται.

Συγκεκριμένα, η μονόπλευρη παράλυση που δεν αντιρροπείται, με επιμονή του βράγχους φωνής και πιθανώς των εισροφήσεων, αντιμετωπίζεται με θυρεοπλαστική ενώ η αμφοτερόπλευρη παράλυση αντιμετωπίζεται με οπίσθια χορδεκτομή με τη χρήση CO2 Laser. Η ως άνω επέμβαση απαιτεί συνήθως μία μόνο ημέρα νοσηλείας και εξασφαλίζει ικανοποιητική αναπνοή και φώνηση.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε και στη χειρουργική των σιελογόνων αδένων. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των όγκων της παρωτίδας στις οποίες γίνεται παρασκευή και διατήρηση του προσωπικού νεύρου με τη βοήθεια ειδικών συσκευών διεγχειρητικής ανίχνευσης του νεύρου. Επίσης με τη βοήθεια υπερσύγχρονων και ιδιαίτερα λεπτών ενδοσκοπίων (σιαλαδενοσκόπια) έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τους εκφορητικούς πόρους της παρωτίδας για διαγνωστικούς αλλά και θεραπευτικούς σκοπούς (αφαίρεση σιελολίθων).

Η κλινική μας είναι πάντα έτοιμη και ανοικτή σε κάθε συνεργασία για την καλύτερη αντιμετώπιση κάθε είδους περιστατικού της κεφαλής και τραχήλου.

3ος όροφος

Τηλέφωνο
210 686 7884

Email

head-neck.dept@hygeia.gr