HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Τα ενοποιημένα Τμήματα Αξονικής (Υπολογιστικής) και Μαγνητικής Τομογραφίας των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσφέρουν τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, 365 ημέρες τον χρόνο. Εκτός από τις διαγνωστικές εξετάσεις, διενεργούνται όλων των τύπων οι διαδερμικές επεμβατικές πράξεις (διαγνωστικές και θεραπευτικές) σε οποιαδήποτε ανατομική περιοχή του σώματος.

Αξονική (υπολογιστική) Τομογραφία

Στα Τμήματα λειτουργούν 4 πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι. Ειδικότερα, στο ΥΓΕΙΑ λειτουργούν 2 πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι 20 και 128 τομών αντιστοίχως καθώς και ένας πολυτομικός αξονικός τομογράφος 64 τομών διπλής λυχνίας (SIEMENS DEFINITION dual source). Οι δύο τελευταίου αξονικοί τομογράφοι είναι ιδανικοί για τη διενέργεια ειδικών και σύνθετων εξετάσεων όπως η αξονική στεφανιογραφία (αναίμακτη στεφανιογραφία), αξονικές αγγειογραφίες ολόκληρου του σώματος και η αξονική κολονογραφία (εικονική κολονοσκόπηση). Επιπροσθέτως, στο ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί πολυτομικός αξονικός τομογράφος 64 τομών. Παράλληλα, εφαρμόζονται πρωτόκολλα μείωσης της ακτινοβόλησης που υφίσταται ο ασθενής από τις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, για τη μείωση της δόσης ακτινοβολίας σε ποσοστό έως και 40%.

Μαγνητική Τομογραφία

Στα Τμήματα υπάρχουν εγκαταστημένοι 4 σύγχρονοι μαγνητικοί τομογράφοι. Ειδικότερα, στο ΥΓΕΙΑ λειτουργούν 2 μαγνητικοί τομογράφοι ισχύος 1,5 Tesla, καθώς και κορυφαίας τεχνολογίας μαγνητικός τομογράφος ισχύος 3 Tesla. Ο τελευταίος θεωρείται ιδανικός για τη διενέργεια εξετάσεων του μυοσκελετικού και του νευρικού συστήματος.
Η τεχνολογία αιχμής του συστήματος ισχύος 3 Tesla, επιτρέπει τη διενέργεια κορυφαίας ποιότητας ειδικών εξετάσεων (advanced imaging), όπως η πολυπαραμετρική μελέτη του προστάτη, η μαγνητική φασματοσκοπία του εγκεφάλου (MR spectroscopy), η λειτουργική μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (fMRI) και η μαγνητική δεσμιδογραφία. 
Το Τμήμα αποτελεί Κέντρο Αναφοράς στην Ελλάδα για τη Μαγνητική Μαστογραφία, παρέχοντας τη δυνατότητα διενέργειας και επεμβατικών πράξεων στον μαστό (διαδερμική βιοψία ή σήμανση βλαβών) με την καθοδήγηση του μαγνητικού τομογράφου. 

Επιπροσθέτως, στο ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί ανοικτός μαγνητικός τομογράφος ισχύος 1 Tesla, ο ισχυρότερος ανοικτός μαγνητικός τομογράφος στην Ελλάδα.

 

Εξετάσεις Αξονικής (υπολογιστικής) Τομογραφίας

Στο Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας διενεργούνται όλων των τύπων οι εξετάσεις μετά από προγραμματισμό (ύστερα από επικοινωνία με τη Γραμματεία του τμήματος, τηλεφωνική ή αυτοπρόσωπη).

 • Αξονική τομογραφία σε όλες τις ανατομικές περιοχές του σώματος. Ενδεικτικά: εγκεφάλου, σπλαχνικού κρανίου, τραχήλου, θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας, σπονδυλικής στήλης, οστών και μαλακών μορίων. 
 • Επεμβατικές πράξεις (Διαγνωστικές & Θεραπευτικές) με την καθοδήγηση του Αξονικού τομογράφου
 • Πλήρης Έλεγχος της Καρδιάς με Αξονική Τομογραφία, στον οποίο περιλαμβάνονται: Αξονική Στεφανιογραφία, Μέτρηση φορτίου Ασβεστίου των Στεφανιαίων Αρτηριών (Calcium Score), Αξονική Τομογραφία για καθοδήγηση ηλεκτροφυσιολογικών επεμβατικών πράξεων (Ablation για καρδιακές αρρυθμίες), Αξονική Αγγειογραφία Θώρακος, Κοιλίας & Πυέλου στο πλαίσιο προεπεμβατικού σχεδιασμού διαδερμικής Εμφύτευσης Αορτικής ή Μιτροειδούς Βαλβίδας.

Ειδικές Εξετάσεις Αξονικής Τομογραφίας

Πριν τον προγραμματισμό οποιασδήποτε εξέτασης είναι απαραίτητο να γνωρίζετε:

 • Η αξονική τομογραφία είναι μία εξέταση η οποία βασίζεται στη χρήση ακτίνων Χ. Επομένως, σε περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης θα πρέπει να ενημερώσετε την γραμματεία ή το ειδικευμένο προσωπικό του τμήματος. 
 • Είναι απαραίτητο να προσέρχεστε 20 λεπτά πριν την ώρα που είναι προγραμματισμένη η εξέταση, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για τη διευθέτηση διαδικαστικών θεμάτων.
 • Ειδικότερα, αν πρόκειται να υποβληθείτε σε αξονική τομογραφία κάτω κοιλίας θα πρέπει να προσέρχεστε μία ώρα πριν την εξέταση, προκειμένου να σας χορηγηθεί ειδικό πόσιμο διάλυμα για την καλύτερη απεικόνιση του εντέρου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
 • Θα πρέπει να προσκομίζετε προηγούμενες εξετάσεις και ιδιαίτερα αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες για σύγκριση. Σε περίπτωση που οι προηγούμενες εξετάσεις έχουν διενεργηθεί στο τμήμα μας (από το 2009 και μετά) δεν χρειάζεται να προσκομιστούν οι φάκελοί τους, δεδομένου ότι βρίσκονται αποθηκευμένες στο ηλεκτρονικό αρχείο του νοσοκομείου.
 • Σε ορισμένες εξετάσεις (όπως αυτές που γίνονται στο πλαίσιο παρακολούθησης ογκολογικών ασθενών) χρειάζεται να χορηγηθεί ενδοφλεβίως ειδικό φάρμακο (ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο) για τη σκιαγράφηση των εσωτερικών οργάνων και των αγγείων. 
 • Σε περίπτωση που έχετε ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης σε προηγούμενη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου (όπως σε αξονική τομογραφία ή ενδοφλέβια πυελογραφία) ή έχετε ιστορικό πολλαπλών αλλεργιών, πριν τον προγραμματισμό της εξέτασης θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του τμήματος. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα σας δοθούν οδηγίες αντιαλλεργικής προετοιμασίας. Παραπομπή στο έντυπο HYG_F324.
 • Σε περίπτωση που είστε πάνω από 70 ετών είναι απαραίτητο να προσκομίσετε πρόσφατη (του τελευταίου διμήνου) εξέταση ουρίας και κρεατινίνης αίματος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που είστε διαβητικός είτε έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα στη νεφρική σας λειτουργία. 
 • Σε περίπτωση που λαμβάνετε το αντιδιαβητικό φάρμακο Μετφορμίνη (κυκλοφορεί σε διάφορα εμπορικά σκευάσματα), θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του τμήματος κατά τον προγραμματισμό της εξέτασης, είτε αμέσως πριν τη διενέργειά της. Άλλωστε θα ερωτηθείτε σχετικά κατά την επίσκεψή σας στο τμήμα αμέσως πριν την εξέταση.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να παίρνετε κανονικά τα φάρμακα που σας έχει χορηγήσει ο γιατρός σας.
 • Για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματος.

 

Εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας

Η Απεικόνιση με Μαγνητική Τομογραφία βασίζεται στις μαγνητικές ιδιότητες των πρωτονίων της ύλης, όταν αυτά δεχθούν την επίδραση ισχυρών μαγνητικών πεδίων. Προτού υποβληθεί κάποιος σε Μαγνητική Τομογραφία, είναι απαραίτητο να αποκλεισθεί ότι στο σώμα του υπάρχουν μεταλλικά υλικά είτε ιατρικές συσκευές (όπως βηματοδότες) που δεν επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτησή του στο ισχυρό Μαγνητικό πεδίο του μηχανήματος.

Κλειστοφοβικά άτομα που αδυνατούν να παραμείνουν ακίνητα και να συνεργαστούν για τη διενέργεια Μαγνητικής Τομογραφίας, μπορούν να υποβληθούν στην εξέταση μετά από κατάλληλη ήπια νάρκωση, είτε να εξετασθούν στον Ανοιχτού Τύπου Μαγνήτη που είναι εγκατεστημένος στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ. Η καταλληλότερη επιλογή προτείνεται από τους ιατρούς ακτινολόγους του Τμήματος, σε συνεννόηση πάντα με τον ιατρό του ασθενούς και μετά από συζήτηση με τον ίδιο τον εξεταζόμενο. Η ήπια νάρκωση χορηγείται από ιατρό αναισθησιολόγο, αφού προηγηθεί κατάλληλος προγραμματισμός.

Σε ορισμένες εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας είναι απαραίτητη η ενδοφλέβια χορήγηση ειδικής (παραμαγνητικής) σκιαγραφικής ουσίας. Αυτή είναι γενικά ασφαλής και οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγησή της είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ωστόσο, απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις σε περιπτώσεις γυναικών που κυοφορούν ή θηλάζουν και σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια.

Στα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, διενεργούνται κάθε τύπου εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας, κλασικές και ειδικές, στον καταλληλότερο για την κάθε περίπτωση Μαγνητικό Τομογράφο:

Μαγνητική Τομογραφία

 • Εγκεφάλου
 • Υπόφυσης 
 • Λιθοειδών οστών
 • Οφθαλμικών κογχών 
 • Παραρρινίων κόλπων
 • Σπλαχνικού κρανίου
 • Τραχήλου 
 • Θώρακος
 • Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 
 • Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
 • Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 
 • Ιεροκοκκυγικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
 • Άνω κοιλίας
 • Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
 • Κάτω κοιλίας (πυέλου)
 • Μαγνητική Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)
 • Μαγνητική Τομογραφία Οστών και Μαλακών Μορίων
 • Μαγνητική Τομογραφία Αρθρώσεων (ώμος, αγκώνας, πηχεοκαρπική άρθρωση και άκρο χέρι, ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική άρθρωση και άκρο πόδι)

Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί σήμερα μία καθιερωμένη απεικονιστική μέθοδο για τη διερεύνηση όλων των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της μεθόδου στην εκτίμηση των παθήσεων του Νευρικού και του Μυοσκελετικού συστήματος, ενώ συνεχώς κερδίζουν έδαφος νεότερες εφαρμογές της μεθόδου στη μελέτη των αγγείων, της καρδιάς και άλλων ανατομικών δομών. Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει λεπτομερή ανατομική πληροφορία, τόσο των φυσιολογικών όσο και των πασχόντων είτε παθολογικών ιστών, έχοντας επιπρόσθετα τη δυνατότητα να παρέχει λειτουργική πληροφορία. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά και συχνά καθοριστικά για την ορθή διάγνωση, ώστε να ακολουθήσει η καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή.

Η ακριβής χαρτογράφηση των ιστών έχει ιδιαίτερη σημασία στον προεγχειρητικό σχεδιασμό των ασθενών, αλλά και στην επανεκτίμησή τους για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Χάρη στην απουσία χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς νεαρής ηλικίας, ειδικά όταν απαιτείται παρακολούθηση με τακτικό επανέλεγχο. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε άτομα στα οποία δεν είναι ασφαλής η αξονική τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, λόγω αλλεργίας στο ιώδιο ή επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας. Τα χρησιμοποιούμενα στη μαγνητική τομογραφία σκιαγραφικά μέσα (ενώσεις του γαδολινίου) δεν είναι νεφροτοξικά ενώ οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι εξαιρετικά σπάνιες και κατά κανόνα ήπιες.

3ος όροφος

Τηλέφωνο 
210 686 7660

Fax
210 682 1931

E-mail
hygeiaaxon@hygeia.gr

 

Ιατρική ομάδα