HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Νεφρολογικό Κέντρο (Κέντρο Διάγνωσης, Θεραπείας & Έρευνας Νεφρικών Νοσημάτων)

Το Κέντρο Διάγνωσης, Θεραπείας & Έρευνας Νεφρικών Νοσημάτων (ΚΕ.ΔΙ.Θ.Ε.ΝΝ) του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ αποτελεί ένα σύγχρονο Νεφρολογικό Κέντρο στελεχωμένο με έμπειρο και καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό, το οποίο αναπτύσσει πολύπλευρες (κλινικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές) δραστηριότητες στον τομέα της Νεφρολογίας.

Οι Κλινικές δραστηριότητες του Κέντρου αφορούν :

1. Τη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών με:

 • Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ)
 • Χρόνια Νεφρική Νόσου Τελικού Σταδίου
 • Διαβητική Νεφροπάθεια
 • Σπειραματικές Παθήσεις
 • Κληρονομικά Νοσήματα Νεφρών (πολυκυστική νόσος νεφρών κ.α.),
 • Συστηματικά Νοσήματα με προσβολή των νεφρών
 • Αρτηριακή Υπέρταση, με ή χωρίς την παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου

2. Την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας σε νοσηλευόμενους ασθενείς με νεφρικά προβλήματα, καθώς και με Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια.

3. Την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων καινοτόμων θεραπειών για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.
Για τις κλινικές δραστηριότητες του Κέντρου λειτουργεί Νεφρολογική Κλινική και Τακτικό Νεφρολογικό Εξωτερικό Ιατρείο.

Οι Ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνουν την έρευνα και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών των νεφρικών παθήσεων από το χώρο της Αναγεννητικής Ιατρικής καθώς και την προσέλκυση πολυκεντρικών κλινικών μελετών για την εφαρμογή των νέων αυτών θεραπειών , σε συνεργασία με σημαντικά διεθνή και Ελληνικά ερευνητικά Κέντρα, τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και από το χώρο της βιομηχανίας.
Το Κέντρο αναπτύσσει επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω του διαδικτύου και των ΜΜΕ, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα νεφρικά προβλήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου, η οποία αποτελεί πλέον σημαντικότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως.
Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, και ιδιαίτερα μέσω της έρευνας και εφαρμογής καινοτόμων θεραπειών, αλλά και των, υπό ανάπτυξη, διεθνών συνεργασιών με Κέντρα του εξωτερικού, το Κέντρο Διάγνωσης, Θεραπείας & Έρευνας Νεφρικών Νοσημάτων του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ φιλοδοξεί να καταστεί πόλος έλξης για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα και για την προσέλκυση διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων στον χώρο της κλινικής έρευνας και της θεραπείας στην ειδικότητα της Νεφρολογίας.

Το Κέντρο διενεργεί όλο το φάσμα των αναγκαίων εξετάσεων που απαιτούνται για την διερεύνηση και διάγνωση των νεφρικών παθήσεων ,μέσω των υπερσύγχρονων εργαστηρίων του Ομίλου Υγεία.

 • Εργαστηριακές εξετάσεις ( Αιματολογικές, Βιοχημικές, Ανοσολογικές κ.α),
 • Απεικονιστικές Εξετάσεις ( Υπερηχογράφημα, Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, Αγγειογραφία)
 • Εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής με ραδιοϊσότοπα (Σπινθηρογραφήματα)
 • Βιοψία νεφρού

Η βιοψία νεφρού είναι επεμβατική ιατρική πράξη η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ακριβή διάγνωση των νεφρικών παθήσεων και άρα για την πιο εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους.

Με τη χρήση ειδικής βελόνας και υπό την καθοδήγηση υπερηχογράφου ή αξονικού τομογράφου, λαμβάνεται δείγμα από τον νεφρικό ιστό, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται στο εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας και εξετάζεται με μικροσκόπιο (οπτικό και ηλεκτρονικό), αφού προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με ειδικές τεχνικές. Η εξέταση είναι σχεδόν ανώδυνη, διενεργείται με τοπική αναισθησία και συνήθως απαιτεί την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για περίπου 24 ώρες.
Η εξέταση είναι ασφαλής, με πολύ μικρό ποσοστό σοβαρών επιπλοκών. Ωστόσο, με στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών, η εξέταση γίνεται μόνο εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια και ενδείξεις και μόνο εφόσον η απάντηση της εξέτασης αναμένεται να έχει σημαντικά θεραπευτικά οφέλη για τον ασθενή. Επιπλέον, προϋπόθεση για τη διενέργεια νεφρικής βιοψίας αποτελεί η ενδελεχής και λεπτομερής ενημέρωση του ασθενούς και η επακόλουθη συναίνεσή του.

Ιατρείο Σπειραματονεφριτίδων

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη 10.00 – 13.30 μετά από ραντεβού.

Στο ιατρείο εξετάζονται και αντιμετωπίζονται νοσήματα που τραυματίζουν το σπείραμα, δηλαδή το τμήμα εκείνο του νεφρού που φιλτράρει το αίμα. Οι παθήσεις αυτές ονομάζονται σπειραματονεφρίτιδες (συχνά αναφέρονται απλά ως νεφρίτιδες)  και μπορεί να οδηγήσουν σε έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας.

Οι σπειραματονεφρίτιδες εκδηλώνονται με αίμα ή πρωτεΐνη/λεύκωμα στα ούρα (δηλαδή ερυθρά αιμοσφαίρια – αιματουρία ή πρωτεϊνουρία) ή και με τα δύο και μπορεί να συνυπάρχει υπέρταση, οίδημα (δηλαδή  πρήξιμο  στα πόδια, στο πρόσωπο ή ακόμα και σε όλο το σώμα) και επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας (δηλαδή αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης/ νεφρική ανεπάρκεια).

Παθογενετικά, οι σπειραματονεφρίτιδες μπορεί να είναι πρωτοπαθείς (δηλαδή να μην είναι γνωστή η αιτία που τις προκάλεσε) ή δευτεροπαθείς (δηλαδή να είναι γνωστό το αίτιο που τις προκάλεσε και μπορεί να είναι λοίμωξη, συστηματικό νόσημα – π.χ. συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, αγγειϊτιδα-, αιματολογικά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης κ.ά.).

Η διάγνωσή τους τίθεται κυρίως με βιοψία νεφρού, για την επιτέλεση της οποίας   απαιτείται 24ωρη περίπου παραμονή στο νοσοκομείο (λεπτομερέστερη περιγραφή στο κεφάλαιο των εξετάσεων που επιτελούνται στο κέντρο). Η θεραπεία τους απαιτεί τη λήψη κορτιζόνης σε συνδυασμό ή όχι με άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και  μπορεί να λαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ιατρείο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου 

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Τρίτη 10.00 – 13.30 μετά από ραντεβού.

Στο ιατρείο εξετάζονται, παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται συστηματικά  ασθενείς με οποιασδήποτε αιτίας μέτρια έως προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο/χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (εκδηλώνεται συνήθως με μικρή έως σημαντική αύξηση της των τιμών ουρίας και κρεατινίνης στο αίμα).

Η συστηματική παρακολούθηση και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και την καθυστέρηση της μετάβασης της στο τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου, όπου για την αντιμετώπισή της απαιτείται εξωνεφρική κάθαρση (αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση) ή μεταμόσχευση νεφρού.

Στο ιατρείο εφαρμόζονται όλες οι συμβατικές και καθιερωμένες θεραπείες για την αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου, ενώ παράλληλα το Νεφρολογικό Κέντρο  έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και φορείς από το χώρο της βιοτεχνολογίας και της αναγεννητικής ιατρικής, με στόχο να προσφέρει στους ασθενείς του τις πλέον καινοτόμες θεραπείες για την αντιμετώπιση της νόσου.

Γραφεία Ιατρών Ερ. Σταυρού 5,
1ος Όροφος

Τηλέφωνα
210 686 7650
210 686 7651
210 686 7652

Fax
210 686 7650

Email
chiatrou@hygeia.gr