HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Y-Logimed Α.Ε.

Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης της δέσμης
(Intensity Modulated Radiation Therapy – IMRT)

H ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης δέσμης (IMRT) είναι μια εξειδικευμένη μορφή ακτινοθεραπείας, που επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών δεσμών ακτινοβολίας διαμορφωμένες όχι μόνο ως προς το σχήμα τους αλλά και ως προς την έντασή τους. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα της αύξησης της δόσης στον όγκο στόχο αυξάνοντας αντίστοιχα την πιθανότητα ίασης ενώ παράλληλα περιορίζεται ακόμα περισσότερο η δόση που λαμβάνουν τα υγιή όργανα και επομένως μειώνονται οι πιθανές παρενέργειες.

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, είναι το πρώτο που εφάρμοσε την τεχνική IMRT στον ελλαδικό χώρο (από το 2002).

Ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδή ακτινοθεραπεία
(Volumetric Modulated Radiation Therapy – VMAT)

Η ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδής ακτινοθεραπεία (VMAT) αποτελεί την πλέον εξελιγμένη μορφή της IMRT θεραπείας ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης δέσμης, κατά την οποία ο ασθενής ακτινοβολείται περιστροφικά – τοξοειδώς και επομένως από πάρα πολλές κατευθύνσεις, ακτινοβολώντας πάντα τον όγκο στόχο αλλά διαφορετικούς κάθε φορά υγιείς ιστούς, ελαχιστοποιώντας τη δόση που λαμβάνει ο καθένας τους. Ταυτόχρονα, το σχήμα και η ένταση της δέσμης ακτινοβολίας μεταβάλλονται συνεχώς και με τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η δόση στα υγιή όργανα, αυξάνοντας παράλληλα τη δόση στον όγκο στόχο.

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, είναι το πρώτο που εφάρμοσε τη μέθοδο αυτή στην Ελλάδα (από το 2009).

Ακτινοθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης FFF
(Flattening Filter Free)

Η ακτινοθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης FFF (Flattening Filter Free) χρησιμοποιεί γραμμικούς επιταχυντές που διαθέτουν υψηλούς ρυθμούς δόσης βελτιστοποιώντας τα πλεονεκτήματα των εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας (IMRT/VMAT). Επιτυγχάνει τη βέλτιστη ακτινοβόληση στον μικρότερο δυνατό χρόνο με την μέγιστη ακρίβεια χορήγησης της δόσης.

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, είναι το πρώτο που εφάρμοσε τη μέθοδο (από το 2014) στην Ελλάδα.

Ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από εικόνες
(Image Guided Radiation Therapy – IGRT)

Είναι η ακτινοθεραπεία που καθοδηγείται από εικόνες ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια χορήγησης της δόσης ακτινοβολίας. Στην πλέον εξελιγμένη της μορφή, η καθοδήγηση αυτή

πραγματοποιείται τρισδιάστατα με εικόνες αξονικού τομογράφου, ο οποίος βρίσκεται επί του ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος. Τα δεδομένα της αξονικής τομογραφίας στην οποία σχεδιάστηκε η θεραπεία και καθορίστηκαν ο όγκος στόχος, τα κρίσιμα όργανα και η τεχνική ακτινοβόλησης, μεταφέρονται στον υπολογιστή στην αίθουσα θεραπείας και συγκρίνονται με αντίστοιχες εικόνες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης, με τη χρήση του ενσωματωμένου στο ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα αξονικού τομογράφου.

Με βάση αυτή τη σύγκριση γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις – προσαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη θέση και το σχήμα του όγκου στόχου όσο και αυτά των κρίσιμων οργάνων που απεικονίζονται τρισδιάστατα την ώρα της θεραπείας. Εξασφαλίζεται έτσι η μέγιστη ακρίβεια στη χορήγηση της δόσης ακτινοβολίας.

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, είναι το πρώτο που εφάρμοσε την τρισδιάστατη καθοδήγηση με εικόνες αξονικού τομογράφου (από το 2007) στην Ελλάδα.

Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία – Ακτινοχειρουργική (SRT/SRS)

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία – Ακτινοχειρουργική είναι μια εξειδικευμένη τεχνική, που χρησιμοποιεί εξαιρετικά στοχευμένες δέσμες ακτινοβολίας υπό απεικονιστική καθοδήγηση για τη θεραπεία σχετικά μικρών βλαβών οπουδήποτε στο σώμα του ασθενούς.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές κλασματοποιημένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές, στην στερεοτακτική ακτινοθεραπεία αποδίδεται πολύ υψηλή δόση σε μία και μόνο συνεδρία (στην περίπτωση αυτή καλείται συνήθως στερεοτακτική ακτινοχειρουργική) ή σε μικρό (1-10) αριθμό συνεδριών (στην περίπτωση αυτή καλείται συνήθως στερεοτακτική ακτινοθεραπεία). Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας πραγματοποιεί ευρύ φάσμα στερεοτακτικών εφαρμογών σε όγκους – στόχους σε όλο το σώμα με τη χρήση εξειδικευμένων γραμμικών επιταχυντών που ενσωματώνουν ρομποτικά συστήματα εξαιρετικής ακρίβειας (από το 2009).

Επιπρόσθετα το ΥΓΕΙΑ, είναι το πρώτο και μοναδικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί (από το 2002) το μοναδικής ακρίβειας σύστημα γ-knife για ακτινοχειρουργική θεραπεία καλοηθών και κακοηθών παθήσεων του εγκεφάλου.

Μέθοδος ακτινοβόλησης σε βαθιά εισπνοή DIBH

Η τεχνική ελέγχου της αναπνοής κατά την διάρκεια της θεραπείας εφαρμόζεται κυρίως στην ακτινοθεραπεία του αριστερού μαστού. Ενδείκνυται όμως να εφαρμοστεί και σε θεραπεία βλαβών στο πνεύμονα, στο ήπαρ, στο πάγκρεας καθώς και σε άλλους κινούμενους λόγω αναπνοής όγκους, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης

Ειδικότερα για τον καρκίνο του μαστού , τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά επιβίωσης αυξάνονται συνεχώς και για το λόγο αυτό η προστασία των παρακείμενων οργάνων είναι απαραίτητη για την αποφυγή απωτέρων παρενεργειών. Συγκεκριμένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό η προστασία της καρδιάς και του πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας ώστε οι απώτερες παρενέργειες να ελαχιστοποιηθούν, ειδικά σε ασθενείς που έχουν λάβει και χημειοθεραπεία η οποία μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τους φυσιολογικούς ιστούς όπως η καρδιά και ο πνεύμονας.

Η διαδικασία επιτρέπει τη χορήγηση της ακτινοβόλησης στη φάση της εισπνοής, κατά την οποία η απόσταση της καρδιάς από τον μαζικό αδένα μεγιστοποιείται ενώ η δόση της ακτινοβολίας που λαμβάνει η καρδιά και ο πνεύμονας ελαχιστοποιείται.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εφαρμόστηκε ακτινοθεραπεία αριστερού μαστού με ενεργό έλεγχο της αναπνοής (DIBH) με το σύστημα Active Breathing CoordinatorTM (ABC) της εταιρίας Elekta. Η ακτινοβόληση γίνεται σε συγκεκριμένη φάση της αναπνοής, προστατεύοντας τόσο την καρδιά όσο και τον πνεύμονα.

Βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης (High Dose Rate – HDR Brachytherapy) με Ir-192

Η βραχυθεραπεία (brachytherapy από την ελληνική λέξη βραχύς – κοντινός), αποτελεί μέθοδο ακτινοθεραπείας κατά την οποία ραδιενεργές πηγές τοποθετούνται ενδοκοιλοτικά, ενδοϊστικά σε κοντινή επαφή με τον όγκο – στόχο, με σκοπό την ακτινοβόληση του όγκου με μεγάλες δόσεις και την παράλληλη ελαχιστοποίηση της ακτινοβόλησης των παρακείμενων υγιών ιστών και οργάνων. Ειδικότερα η βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης (HDR) χρησιμοποιεί πηγές υψηλής ενεργότητας, επιτρέποντας τη χορήγηση της δόσης σε σύντομο χρονικό διάστημα (της τάξης των μερικών λεπτών της ώρας) με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι το πρώτο που εισήγαγε τη μέθοδο (από το 1993) στην Ελλάδα με ευρύ πεδίο εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων απεικονιστικά καθοδηγούμενων ενδοϊστικών τεχνικών.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την Βραχυθεραπεία του προστάτη εδώ

RTsafe: Εξατομικευμένη μέθοδος επιβεβαίωσης της ακτινοθεραπείας με ακριβές ομοίωμα του ασθενούς

Η νέα εξατομικευμένη μέθοδος που επιβεβαιώνει την ακτινοθεραπεία του εγκεφάλου και της κεφαλής-τραχήλου, διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική εφαρμογή της θεραπείας στον ασθενή και εφαρμόζεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ,. Η νέα μέθοδος επιβεβαίωσης εφαρμόζεται πριν τη θεραπεία του ασθενούς με τη χρήση της τεχνολογίας Personalized PseudoPatient™ της RTsafe.

Συγκεκριμένα, κατασκευάζεται ένα ακριβές και μοναδικό ομοίωμα του ασθενούς, από υλικό που αλληλοεπιδρά με παρόμοιο τρόπο με την ακτινοβολία, όπως και ο ανθρώπινος ιστός, χρησιμοποιώντας εικόνες αξονικής τομογραφίας και υψηλής ακρίβειας ιατρική τεχνολογία 3D εκτύπωσης. Το εξατομικευμένο ομοίωμα προσομοιάζει απόλυτα στην ανατομία του ασθενούς και διαθέτει κατάλληλες οπές για την μέτρηση της χορηγούμενης δόσης στον όγκο – στόχο και τα ευαίσθητα όργανα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η πλήρης προσομοίωση και επαλήθευση της θεραπείας πριν την πραγματική χορήγησή της στον ασθενή, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια της ακτινοβόλησης.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους ασθενείς, δεδομένου ότι αρκετοί όγκοι εγκεφάλου, βρίσκονται σε απόσταση ελάχιστων χιλιοστών από τους γύρω υγιείς ιστούς, π.χ. οπτικό νεύρο.

Το ΥΓΕΙΑ συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Νοσοκομείων διεθνώς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία RTsafe ανάμεσα σε Νοσοκομεία όπως το UCLA και MD Anderson UTΗealth στις ΗΠΑ και το Royal Marsden και το University of Freiburg στην Ευρώπη.

Στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζονται οι πλέον εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας, τις οποίες πρώτο εφάρμοσε στην Ελλάδα, με σκοπό την ακριβή χορήγηση της δόσης στον όγκο – στόχο, περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τη δόση στους γύρω υγιείς ιστούς.


Διαβάστε περισσότερα