Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Α' Παθολογική Κλινική

Διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία όλων των καταστάσεων που εμπίπτουν στο φάσμα της παθολογίας.

Ιδιαίτερη ενασχόληση με την Γηριατρική και την κλινική φαρμακολογία.

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία
4 όροφος
Γραφείο 44

Tηλέφωνο
210 686 7127
210 686 7128

Ιατρική ομάδα