Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Υγείαnet
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Αναπνευστική Λειτουργία


Το Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας προσφέρει την δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλου αριθμού λειτουργικών εξετάσεων του αναπνευστικού συστήματος, τόσο για εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς ασθενείς. • Σπιρομέτρηση και Καμπύλες Ροής - Όγκου
 • Σπιρομέτρηση μετά βρογχοδιαστολής
 • Διαχυτική ικανότητα πνευμόνων (DLco)
 • Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι (He dilution)
 • Νυκτερινή οξυμετρία
 • Οξυμετρία κόπωσης
 • Αντίσταση των αεραγωγών
 • Πρόκληση με μεταχολίνη 
 • Διαστοματική μέγιστη εισπνευστική και εκπνευστική πίεση και πίεση 0.1 (MIP,MEP,P0.1)
 • Διαρινική μέγιστη εισπνευστική πίεση (sniff)
 • Πρόκληση παραγωγής πτυέλων
 • Ρινομανομετρία
4ος όροφος

Τηλέφωνο
210 686 7901

Ιατρική ομάδα