Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Αναπνευστική Λειτουργία

Το Πνευμονολογικό Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα για όλες τις εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Βασικός εξοπλισμός:

 • Σπιρόμετρο Jaeger
 • Φορητό σπιρόμετρο Mir
 • Συσκευή μέτρησης αναπνευστικών μυών
 • 6 Οξύμετρα Nonin 3100
 • 8 Οξύμετρα Nonin 7500 
 • 4 Συσκευές θετικής πίεσης CPAP με υγραντήρα
 • 4 Συσκευές θετικής πίεσης BiPAP με υγραντήρα
 • 4 Συσκευές θετικής πίεσης BiPAPst με υγραντήρα
 • 1 Συσκευή θετικής πίεσης BiPAP ASV

Στο Εργαστήριο Λειτουργικού Ελέγχου του Αναπνευστικού πραγματοποιούνται μία σειρά από εξετάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον προληπτικό έλεγχο (check-up), τον προεγχειρητικό έλεγχο, την διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα, όπως και για τον έλεγχο των ασθενών διαφόρων νοσημάτων με πνευμονική συμμετοχή.

Επίσης παρέχονται υπηρεσίες με σκοπό την παρακολούθηση και την αναπνευστική υποστήριξη των εσωτερικών ασθενών επί κλίνης.

Εξετάσεις:

 • Σπιρομέτρηση δυναμική πλήρης και καμπύλη ροής-όγκου
 • Σπιρομέτρηση με ανταπόκριση στην βρογχοδιαστολή και καμπύλη ροής-όγκου
 • Φορητή σπιρομέτρηση και καμπύλη ροής-όγκου, επί κλίνης
 • Σπιρομέτρηση και καμπύλη ροής-όγκου σε ύπτια και καθιστή θέση
 • Διαχυτική ικανότητα των πνευμόνων
 • Στατικοί πνευμονικοί όγκοι
 • Αντιστάσεις των αεραγωγών
 • Οξυμετρία σε ηρεμία και άσκηση
 • Δοκιμασία εξάλεπτης βάδισης
 • Νυκτερινή οξυμετρία
 • Μέτρηση ισχύος αναπνευστικών μυών (Διαρρινική εισπνευστική πίεση, Διαστοματική εισπνευστική και εκπνευστική πίεση)
 • Ρινομανομετρία

 • Παρακλίνια οξυμετρία 24ωρου
 • Εφαρμογή συσκευής θετικής πίεσης CPAP, BiPAP επί κλίνης
 • Πρόκληση παραγωγής πτυέλων
 • Εισπνοοθεραπεία

Ο εξεταζόμενος συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εξετάσεις και το αποτέλεσμα της εξέτασης εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό και από την συνεργασία του. Δεν χρειάζεται να είναι νηστικός, αρκεί το γεύμα του να είναι ελαφρύ.

Το Πνευμονολογικό Εργαστήριο λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή 7:00-15:00. Τα πορίσματα των εξετάσεων δίνονται άμεσα στον ασθενή ή κατ’εξαίρεση την επομένη.

Η σπιρομέτρηση είναι μία σημαντική εξέταση, η οποία δείχνει την λειτουργία των πνευμόνων και γίνεται στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου (check-up), του προεγχειρητικού ελέγχου καθώς και στο πλαίσιο της διερεύνησης του βήχα, της δύσπνοιας, ή πολλών νοσημάτων όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το βρογχικό άσθμα, οι διάμεσες πνευμονοπάθειες και τα νευρομυικά νοσήματα με συμμετοχή των αναπνευστικών μυών, κ.α..

Ο εξεταζόμενος τοποθετεί το στόμα του στο σπιρόμετρο, μέσω ενός επιστομίου μιας χρήσεως με αντιβακτηριδιακό φίλτρο και στη συνέχεια κλείνεται η μύτη του απαλά με ένα ρινοπίεστρο. Αρχικά αναπνέει ήρεμα, ενώ μετά από λίγο του ζητείται να εισπνεύσει βαθειά και να εκπνεύσει βίαια και παρατεταμένα, καταβάλλοντας την μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Ενδεχομένως να χρειαστούν 2 ή 3 προσπάθειες μέχρι να γίνει σωστά η εξέταση. Το τεστ χρειάζεται 10-15 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Η διαμόρφωση της καμπύλης του διαγράμματος της ροής σε σχέση με τον όγκο, ουσιαστικά μας δίνει πληροφορίες για την φυσιολογική ή μη ροή του αέρα και τα αντίστοιχα παθολογικά πρότυπα (αποφρακτικό ή περιοριστικό) καθώς και για την θέση της απόφραξης των αεραγωγών (ενδοθωρακική ή εξωθωρακική).

Οι βασικές παράμετροι που υπολογίζονται με την σπιρομέτρηση είναι:

 • Ο Βίαια Εκπνεόμενος ΄Ογκος σε 1 δευτερόλεπτο (FEV1): ο όγκος του αέρα που εκπνέεται στο πρώτο δευτερόλεπτο.
 • Η Βίαια Ζωτική Χωρητικότητα (FVC):ο ολικός εκπνεόμενος όγκος αέρα σε μία εκπνοή.
 • Ο λόγος του Βίαια Εκπνεόμενου ΄Ογκου στο 1 δευτερόλεπτο διά της Βίαιας Ζωτικής Χωρητικότητας (FEV1/FVC).

Μετά την ολοκλήρωση της απλής σπιρομέτρησης, ο ασθενής λαμβάνει 4 εισπνοές ενός βρογχοδιασταλτικού φαρμάκου (σαλβουταμόλης) μέσω μιας ειδικής συσκευής εισπνοών (Volumatic spacer) και επαναλαμβάνεται η εξέταση μετά από 20-30 λεπτά. Aνταπόκριση στη βρογχοδιαστολή αξιολογείται αν υπάρχει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη από 12% του βίαια εκπνεόμενου όγκου σε 1 δευτερόλεπτο (FEV1) ή απόλυτη αύξηση μεγαλύτερη από 200 ml του FEV1. Η συγκεκριμένη εξέταση διενεργείται κυρίως για την διάγνωση του άσθματος και την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Η εξέταση ενδείκνυται για την εκτίμηση της ισχύος των αναπνευστικών μυών και διενεργείται για την διάγνωση των νευρομυικών παθήσεων. Εκτελείται πρώτα η σπιρομέτρηση στην καθιστή θέση και ακολουθεί η εξέταση στην ύπτια θέση. Μείωση της ισχύος του διαφράγματος υποδηλώνεται από μείωση της ζωτικής χωρητικότητας (VC) μεγαλύτερη από 10% στην ύπτια θέση.

Η μέτρηση της διαχυτικής ικανότητας των πνευμόνων με τη μέθοδο της μίας εισπνοής μονοξείδιου του άνθρακα (DLco) είναι γρήγορη, απλή και μας δίνει πληροφορίες για την σωστή ανταλλαγή των αερίων (οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα) μέσα στον πνεύμονα.  

Ενδείξεις: Περιοριστικά (Διάμεσες Πνευμονοπάθειες), Αποφρακτικά Νοσήματα του Πνεύμονα (ΧΑΠ,κ.α), Πνευμονικά Αγγειακά Νοσήματα (Θρομβοεμβολική νόσος, Πνευμονική υπέρταση).

Ο εξεταζόμενος τοποθετεί το στόμα του στο σπιρόμετρο, μέσω ενός επιστομίου μιας χρήσεως με αντιβακτηριδιακό φίλτρο και στη συνέχεια κλείνεται η μύτη του απαλά με ένα ρινοπίεστρο. Στη συνέχεια εκπνέει όλο τον αέρα από τους πνεύμονες του, εισπνέει βαθειά ένα μίγμα αερίων άοσμο και αβλαβές, κρατάει την ανάσα του για 10 δευτερόλεπτα και εκπνέει απότομα.

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει την τελευταία εξέταση αιμοσφαιρίνης (βρίσκεται στην γενική αίματος, μαζί με τον αιματοκρίτη).

Η μέτρηση των πνευμονικών όγκων είναι απαραίτητη όταν στην σπιρομέτρηση ανευρίσκεται μειωμένη η βίαια ζωτική χωρητικότητα (FVC). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης των πνευμονικών όγκων. Στο εργαστήριο μας εφαρμόζουμε την μέθοδο διάλυσης του ηλίου.  

Ο εξεταζόμενος τοποθετεί το στόμα του στο σπιρόμετρο, μέσω ενός επιστομίου μιας χρήσεως με αντιβακτηριδιακό φίλτρο και στη συνέχεια κλείνεται η μύτη του απαλά με ένα ρινοπίεστρο. Στην αρχή εισπνέει και εκπνέει αέρα από το περιβάλλον. Ο εξεταζόμενος εισπνέει από μια σακούλα και εκπνέει μέσα σε αυτή, η οποία περιέχει ένα αέριο μίγμα (6,5 % ήλιο , 32% οξυγόνο). Στη συνέχεια εκπνέει παρατεταμένα, ακολουθεί μία βαθειά εισπνοή και ολοκληρώνεται η εξέταση με ήρεμες αναπνοές.

Οι όγκοι που υπολογίζονται είναι:

 • Ολική πνευμονική χωρητικότητα (TLC): η ολική ποσότητα αέρα των πνευμόνων μετά από μία μέγιστη εισπνοή. 
 • Υπολειπόμενος όγκος αέρα (RV): ο αέρας που παραμένει στους πνεύμονες μετά από μία πλήρη εκπνοή.
 • Υπολειπόμενη λειτουργική χωρητικότητα (FRC):το άθροισμα των ERV και RV.
 • Εκπνεόμενος εφεδρικός όγκος αέρα (ERV): ο όγκος του αέρα ο οποίος μπορεί να εκπνευστεί μετά το τέλος μιας φυσιολογικής εκπνοής κατά την ήρεμη αναπνοή.

Η φυσιολογική αναπνοή του εξεταζόμενου διακόπτεται από μία βαλβίδα για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, οπότε μετράται η πίεση. Κατόπιν ανοίγει η βαλβίδα και μετράται η ροή. Η σχέση πίεσης-ροής είναι μέτρο της αντίστασης των αεραγωγών. Η εξέταση απαιτεί ελάχιστη συνεργασία από τον εξεταζόμενο.

Καταγράφεται ο κορεσμός του οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης και ο καρδιακός ρυθμός μέσω μια μικρής συσκευής που ονομάζεται οξύμετρο και μετράει έμμεσα το οξυγόνο στο αίμα. Το οξύμετρο τοποθετείται στο δάκτυλο του εξεταζόμενου και του ζητείται να κάνει έντονη άσκηση (γρήγορο περπάτημα ή ανέβασμα σκάλας) μέχρι να αισθανθεί δυσκολία στην αναπνοή και κόπωση.

Η εξέταση αυτή θεωρείται ένας καλός δείκτης της φυσικής κατάστασης των εξεταζομένων καθώς και δείκτης ανταπόκρισης στη θεραπεία ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Πνευμονική ίνωση και Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Το οξύμετρο τοποθετείται στο δάκτυλο του εξεταζόμενου και του ζητείται να περπατήσει σε διαβαθμισμένο διάδρομο 30 μέτρων για 6 λεπτά. Η απόσταση που θα διανύσει στο συγκεκριμένο διάστημα θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πνευμόνων του. Επίσης θα καταγραφεί ο βαθμός της δύσπνοιας και της μυϊκής κόπωσης, βάσει μιας κλίμακας στην αρχή και στο τέλος της εξέτασης, από τον ίδιο τον ασθενή. Τα υγιή άτομα περπατάνε περίπου 400-700 μέτρα στα έξι λεπτά.

Τοποθετείται το οξύμετρο στο δάκτυλο του εξεταζόμενου και καταγράφεται ο κορεσμός του οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης και ο καρδιακός ρυθμός για όλη την διάρκεια του νυκτερινού ύπνου.
Η εξέταση ενδείκνυται για την ανεύρεση και παρακολούθηση της νυκτερινής υποξυγοναιμίας και την αρχική διερεύνηση του συνδρόμου άπνοιας κατά τον ύπνο. Σε περίπτωση παθολογικής εξέτασης, ανάλογα την περίπτωση, συστήνεται περαιτέρω έλεγχος με πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου.
Η εξέταση γίνεται σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς ασθενείς.

Η εξέταση ενδείκνυται για την εκτίμηση των νοσημάτων που προσβάλλουν τους αναπνευστικούς μυς ή όταν υπάρχει υποψία αδυναμίας των αναπνευστικών μυών σε έναν ασθενή με ανεξήγητη δύσπνοια ή αδύναμο βήχα. Μετρώνται τρεις βασικές πιέσεις:

 • Διαρρινική εισπνευστική πίεση (SNIP): Αποφράσσεται ο ένας ρώθωνας του εξεταζόμενου με ειδικό πώμα μιας χρήσεως και του ζητείται να εισπνεύσει απότομα από τον άλλο ρώθωνα. Αντίστοιχα το ίδιο γίνεται και από τον άλλο ρώθωνα.
 • Διαστοματική εισπνευστική πίεση (PImax): Κλείνεται η μύτη του εξεταζόμενου με ένα ρινοπίεστρο μιας χρήσεως και στη συνέχεια τοποθετεί το στόμα του σε ένα ειδικό επιστόμιο μιας χρήσεως με αντιβακτηριδιακό φίλτρο. Ο εξεταζόμενος κάνει μία μέγιστη εισπνοή μέσα από ένα κλειστό κύκλωμα ροής του αέρα, μετά από μία πλήρη εκπνοή.
 • Διαστοματική εκπνευστική πίεση (PEmax): Κλείνεται η μύτη του εξεταζόμενου με ένα ρινοπίεστρο μιας χρήσεως και στη συνέχεια τοποθετεί το στόμα του σε ένα ειδικό επιστόμιο μιας χρήσεως με αντιβακτηριδιακό φίλτρο. Ο εξεταζόμενος κάνει μία μέγιστη εκπνοή μέσα από ένα κλειστό κύκλωμα ροής του αέρα, μετά από μία πλήρη εισπνοή.

Ρινομανομετρία είναι η μέτρηση της ροής του αέρα στους ρινικούς αεραγωγούς και της διαφοράς της πίεσης μεταξύ της ρινικής χοάνης και του πρόσθιου τμήματος του ρώθωνα. Η εξέταση ενδείκνυται για την διάγνωση της επαγγελματικής ρινίτιδας. Υπάρχουν 3 τεχνικές. Στο εργαστήριο μας εφαρμόζεται η πρόσθια ρινομανομετρία. Ο ένας ρώθωνας του εξεταζόμενου αποφράσσεται μέσω ενός καθετήρα που μετράει την πίεση. Η ροή στον άλλο ρώθωνα μετράται μέσω μίας μάσκας που φοράει ο εξεταζόμενος στο πρόσωπο του.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά ασθενείς με δυσκολία στην αποβολή των πτυέλων τους, τα οποία χρειάζονται για συγκεκριμένες εξετάσεις. Έτσι, τίθεται στον ασθενή μία μάσκα νεφελοποίησης με διάλυμα υπέρτονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου 15%, για 10-15 λεπτά, η οποία βοηθάει στην απόχρεμψη. Στην συνέχεια το δείγμα των πτυέλων αποστέλλεται για περαιτέρω εξετάσεις (καλλιέργεια, κυτταρολογική, κ.α.).

4ος όροφος

Τηλέφωνο
210 686 7901

Ιατρική ομάδα