HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Απεικόνιση

Απεικονιστικά Τμήματα ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ: ένα σύγχρονο συγκρότημα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

Τα ενοποιημένα Απεικονιστικά Τμήματα των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ απαρτίζουν ένα σύγχρονο συγκρότημα, το μεγαλύτερο σε έκταση και δυναμικότητα στο χώρο της απεικόνισης στην Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Γράφουν οι
Δήμητρα Λογγίτση
Επιμελήτρια Απεικονιστικών Τμημάτων Υγεία –Μητέρα
Ιωάννης Ανδρέου 
Δ/ντής Απεικονιστικών Τμημάτων Υγεία -Μητέρα

Στη διάθεσή μας βρίσκονται οι μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε νοσοκομείο της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν σε πλήρη λειτουργία:

 • 4 πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι, ο ένας διπλής λυχνίας 128 τομών, ενδεδειγμένος για διενέργεια αναίμακτης στεφανιογραφίας
 • 4 μαγνητικοί τομογράφοι (εκ των οποίων ένας υψηλού μαγνητικού πεδίου 3Τ και ένας ανοικτού τύπου, ιδανικός για περιπτώσεις κλειστοφοβίας και για των παιδιατρικό πληθυσμό) στους οποίους διενεργούνται πλήθος ειδικών εξετάσεων όπως Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη, Μαγνητική Μαστογραφία, Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς, Φασματοσκοπία εγκεφάλου
 • Υβριδικό χειρουργείο, το μοναδικό στη χώρα μας και ένα από τα ελάχιστα που υπάρχουν στην Ευρώπη
 • 62 μηχανήματα υπερήχων όλων των τύπων
 • 3 ψηφιακοί μαστογράφοι
 • Το πλέον σύγχρονο συγκρότημα ποζιτρονιακής τομογραφίας (PET/CT) στο οποίο πλην των κλασικών πια ραδιοφαρμάκων 18F-FDG, 18F-FCH και 18F-FLT, πρόκειται να μπει άμεσα σε εφαρμογή η χρήση 18F-FET και 18F-DOPA, αλλά και Ga68-PSMA για την ανίχνευση της υποτροπής του καρκίνου του προστάτη και Ga68-DOTA πεπτίδια για την ανίχνευση νευροενδοκρινών όγκων
 • 4 πλήρη συστήματα αγγειογραφίας που καλύπτουν όλες τις ειδικότητες (νευροακτινολογία, επεμβατική ακτινολογία, καρδιολογία, αγγειοχειρουργική)
 • Ακτινοχειρουργική εγκεφάλου Gamma Knife
 • Οι πλέον εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας (IMRT, VMAT, IGRT, SRT/SRS) και γραμμικές επιταχυντές VERSA και AXESSE
 • 7 μηχανήματα κλασσικής ακτινολογίας και ακτινοσκόπησης
 • 2 συστήματα γ- camera και SPECT-camera
 • 4 C arm και 12 ακτινοσκοπικά και φορητά ακτινολογικά για τις ανάγκες των ορόφων, των χειρουργείων και όλων των ειδικών μονάδων (νεογνών, ΜΕΘ, εντατικής κλπ)

Eπιπλέον όλα τα μηχανήματα συνδέονται ηλεκτρονικά μεταξύ τους έτσι ώστε η μεταφορά εικόνων και πληροφοριών να είναι πλήρης, άμεση και συνεχής. Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι θεράποντες ιατροί μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις των ασθενών τους απ΄όπου και αν βρίσκονται (εντός και εκτός του νοσοκομείου). Στα παραπάνω προστίθεται ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, μια ασφαλής, ψηφιακά αποθηκευμένη βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι εργαστηριακές και κλινικές πληροφορίες του ασθενούς και στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι θεράποντες ιατροί του. Παράλληλα τα συναφή τμήματα όπως το ακτινοθεραπευτικό, που είναι το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο και το γ΄knife που είναι το μοναδικό στην χώρα μας, αντλούν ηλεκτρονικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται από όλα τα απεικονιστικά τμήματα, όπου και αν βρίσκονται, ώστε να γίνεται και να παρακολουθείται ο σχεδιασμός της θεραπείας.

Στα τμήματα αυτά εργάζονται 34 έμπειροι ακτινολόγοι και πυρηνικοί ιατροί εξειδικευμένοι σε όλες της υποειδικότητες του κλάδου και 36 ιατροί άλλων ειδικοτήτων (νευροχειρουργοί, αγγειοχειρουργοί, καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι), 12 ακτινοθεραπευτές, 5 ακτινοφυσικοί,, 2 ραδιο/φαρμακολόγοι, 68 τεχνολόγοι, 25 νοσηλευτές και 37 γραμματείς . Το σύνολο λοιπόν των άμεσα εργαζομένων στα απεικονιστικά και συγγενή τμήματα φθάνουν τα 246 άτομα που συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, ώστε να παρέχεται πλήρης κάλυψη όλων των περιστατικών 24ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο.

Προκειμένου τα τμήματα να λειτουργούν χωρίς προβλήματα ακολουθούνται διαδικασίες, υπάρχουν προγράμματα εσωτερικού ελέγχου και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, είναι δε πιστοποιημένα (ISO9001 ή /και JCI). Επιπλέον τα τμήματα υποστηρίζονται συνεχώς από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οικονομική, νοσηλευτική, βιοϊατρική και τεχνική υπηρεσία, μηχανογράφηση, τμήμα ποιότητος, τμήμα προμηθειών, αποθήκη, φαρμακείο κλπ. Η υποστήριξη και το service των μηχανημάτων γίνεται με συμβόλαια από τις προμηθεύτριες εταιρίες που είναι επίσης πιστοποιημένες

Συνοψίζοντας, το ενοποιημένο τμήμα απεικονίσεων που λειτουργεί στα νοσοκομεία μας, είναι σήμερα το μεγαλύτερο σε μέγεθος, ενώ υπάρχει ενσωματωμένη σ΄ αυτό όλη η σύγχρονη τεχνολογία. Αρκετά από τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα στο τμήμα αυτό, είναι μοναδικά στη χώρα μας, ενώ η συσσωρευμένη εμπειρία των ιατρών και του λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού καθιστούν το τμήμα απεικονίσεων, κέντρο αναφοράς στον ελλαδικό χώρο. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του μεγέθους και της οργάνωσης που διαθέτουμε είναι προφανή αλλά κυρίως εγγυώνται σε όλους, ασθενείς και γιατρούς, την ασφαλή, άμεση και πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών που προκύπτουν στην καθημερινή νοσοκομειακή πραγματικότητα.

 

Δεκέμβριος 2017