HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Y-Logimed Α.Ε.
Business Care
Healthspot
Digital Clinic
HEAL

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, προτεραιότητά μας είναι να υπερβαίνουμε το πλαίσιο των Ηθικών και Κοινωνικών Αξιών που διέπουν μια Εταιρεία και να εφαρμόζουμε με εθελοντικό χαρακτήρα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τόσο στις συναλλαγές μας και στις δραστηριότητες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, όσο και σε δράσεις ή ενέργειες που στόχο έχουν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και αποβαίνουν σε όφελος της κοινωνικής οικονομίας.

Σκοπός του μοντέλου που εφαρμόζουμε είναι η ανάπτυξη του Ομίλου να συνυπάρχει αρμονικά με τις δραστηριότητές του για την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά, κρατώντας πάντα στο επίκεντρο, με ευθύνη και ευαισθησία, τον άνθρωπο. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, δίνει ιδιαίτερη αξία στην έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας και για το λόγο αυτό έχει θεσμοθετήσει ομάδα ΕΚΕ.

Δεν επαναπαυόμαστε, αντιθέτως, αντιμετωπίζουμε την κάθε κρίση ως ευκαιρία και νέα πρόκληση για να γινόμαστε καλύτεροι. Οραματιζόμαστε το αύριο και πιστεύουμε ότι οι συντονισμένες προσπάθειες όλη της ομάδας του Ομίλου μας, μαζί με την άρτια κατάρτιση του προσωπκού μας και τη βαθιά αίσθηση ευθύνης στο συνάνθρωπο και ασθενή, είναι τα στοιχεία που θα διατηρήσουν τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ στην κορυφή της παροχής υπηρεσιών υγείας, διασφαλίζοντας την ανοδική μας πορεία, προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών μας.

Έχουμε ξεκάθαρο όραμα, σταθερές δεσμεύσεις, συνεπή στρατηγική, διαφανείς διαδικασίες, βέλτιστες πρακτικές και προσήλωση στις ηθικές αρχές διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα κινούμαστε με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Με την πεποίθηση ότι ο ηγέτης του κλάδου πρέπει να δίνει το παράδειγμα, οι δράσεις μας είναι πια σχεδόν καθημερινές, ενώ παράλληλα φροντίζουμε για την ενδυνάμωση της κοινωνικής και οικονομικής θέσης του Ομίλου. Για εμάς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, θεμελιώδης αρχή αποτελεί η από καρδιάς προσφορά, και γι’ αυτό η εταιρική μας υπευθυνότητα έχει ως κεντρικό πυλώνα την έννοια του εθελοντισμού.

Το μοντέλο Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, στηρίζεται σε 4 άξονες:

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΓΟΡΑ
  Λειτουργούμε με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες και υιοθετούμε συστήματα παρακολούθησης κινδύνων με γνώμονα τη διαφύλαξη τόσο του εταιρικού συμφέροντος, όσο και των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας, και όλων όσων συνδέονται με αυτήν.
 • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
  Ο τρόπος λειτουργίας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ διακρίνεται από σαφείς διαδικασίες και ανθρωποκεντρικά συστήματα, τα οποία διευκολύνουν το προσωπικό στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα πηγάζει από την εταιρική μας κουλτούρα και τις αξίες που πρεσβεύουμε, συνοδεύει δε όλες τις πράξεις μας που σχετίζονται με την κοινωνία.
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  Η φροντίδα και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος αποτελεί δύο από τις πιο ξεκάθαρες δεσμεύσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Από το 2010 προχωρήσαμε σε έκδοση Aπολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ το 2015, εκδόθηκε ο απολογισμός της τριετίας 2012‐2014. Οι απολογισμοί βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες των εταιρειών μας.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, πάντα με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.