HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Απεικόνιση

Η Σύγχρονη Ογκολογική Απεικόνιση

Γράφει ο
Ιωάννης Ανδρέου
Ακτινολόγος, Διευθυντής Απεικονιστικών Τμημάτων ΥΓΕΙΑ- ΜΗΤΕΡΑ

Η ογκολογική απεικόνιση είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο που βασίζεται στην τεχνολογική  εξέλιξη και στην γενικότερη πρόοδο της επιστημονικής γνώσης. Κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή κατέχει η κατανόηση της μοριακής βιολογίας των όγκων που σε συνδυασμό με την συνεχή τεχνολογική πρόοδο, οδήγησαν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών απεικόνισης. Η ανατομική  πληροφορία και τα ποιοτικά και μεταβολικά χαρακτηριστικά των αλλοιώσεων που μελετώνται σήμερα με τις μεθόδους της ογκολογικής απεικόνισης, χρησιμοποιούνται τόσο στην αρχική διερεύνηση και σταδιοποίηση των νεοπλασματικών παθήσεων, όσο και στην παρακολούθησή και στην εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Το νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», είναι εξοπλισμένο με όλα τα μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής και με το κατάλληλα εκπαιδευμένο  επιστημονικό προσωπικό, ώστε να εφαρμόζονται όλες οι  σύγχρονες μέθοδοι της ογκολογικής απεικόνισης, έχοντας καθιερώσει το νοσοκομείο  ως πρωτοπόρο και σε αυτό τον τομέα.

Τελευταίου γενιάς μηχανήματα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας μεταξύ των οποίων σύγχρονος μαγνητικός τομογράφος 3 Tesla, εξοπλισμός PET/CT  και  SPECT/CT, ψηφιακά ακτινολογικά και ακτινοσκοπικά μηχανήματα, ψηφιακός μαστογράφος με τομοσύνθεση καθώς και σύγχρονα μηχανήματα υπερηχοτομογραφίας και πυρηνικής ιατρικής βρίσκονται συνέχεια στη διάθεση των κλινικών γιατρών, παρέχοντας τους την πλέον αξιόπιστη και έγκυρη πληροφορία.

Νέες εφαρμογές λογισμικού επιτρέπουν την διενέργεια εξετάσεων, όπως η αξονική κολονογραφία, η αξονική και μαγνητική εντερογραφία, η μαγνητική χολαγγειογραφία, η ογκομέτρηση των όγκων του πνεύμονα, οι αξονικές και μαγνητικές αγγειογραφίες, η αξονική και μαγνητική πυελογραφία, η μαγνητική μαστογραφία και πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη αδένα.

Άλλες ειδικές εφαρμογές της μαγνητικής, όπως η μαγνητική φασματοσκοπία, η μαγνητική δεσμιδογραφία και η λειτουργική μαγνητική τομογραφία (functional MRI) δίνουν πέραν της μορφολογικής και λειτουργική πληροφορία για την δραστηριότητα του εγκεφάλου και χρησιμοποιούνται κατεξοχήν σε ασθενείς με όγκους εγκεφάλου για την λεπτομερή προεγχειρητική αξιολόγησή τους.

Η διενέργεια βιοψιών και παρακεντήσεων υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου αλλά και των υπερήχων αποτελούν ένα ακόμη ευρύ πεδίο εφαρμογής. Με την  καθοδήγηση των  απεικονιστικών μηχανημάτων επιτυγχάνεται επίσης η  θεραπευτική προσέγγιση ογκολογικών περιστατικών. Με την τεχνική αυτή μπορούμε να επιτύχουμε τον θερμοκαυτηριασμό οστικών ή άλλων όγκων και την παροχέτευση συλλογών, ενώ παράλληλα με την χρήση ειδικών ραδιοϊσοτόπων αντιμετωπίζονται οι επώδυνες οστικές μεταστάσεις και οι ηπατικές μεταστάσεις σε επιλεγμένους ασθενείς.

Στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ λειτουργεί το μοναδικό  μηχάνημα γ-Knife στην χώρα, με το οποίο αντιμετωπίζονται  επιλεγμένες περιπτώσεις όγκων του εγκεφάλου. Ο ακριβής σχεδιασμός με εξειδικευμένη τεχνική μαγνητικής τομογραφίας αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής.

Στα πλαίσια των  σύγχρονων εφαρμογών ογκολογικής απεικόνισης στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ εφαρμόζεται η τεχνική της ελαστογραφίας στη διάγνωση νεοπλασματικών παθήσεων. Επίσης, εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές κατευθυνόμενης βιοψίας οργάνων καθώς και η μέθοδος διορθικής βιοψίας του προστάτη Fusion Biopsy US-MRI, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στοχευμένη βιοψία ύποπτων εστιών μέσω σύντηξης των τομών πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας προστάτη με υπερηχοτομογραφικές εικόνες σε πραγματικό χρόνο.

Το Τμήμα μαγνητικού τομογράφου του ΥΓΕΙΑ έχει καθιερωθεί ως κέντρο αναφοράς για την μαγνητική μαστογραφία, παρέχοντας την δυνατότητα καθοδηγούμενων με τον μαγνήτη επεμβατικών πράξεων στον μαστό.

Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ λειτούργησε ο πρώτος  PET/CT τομογράφος στην Ελλάδα (2004). Η μέθοδος αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στην κλινική ογκολογία καθώς καθιστά ακριβέστερη την διάγνωση πολλών ογκολογικών παθήσεων παρέχοντας όχι μόνο ανατομικές  αλλά και λειτουργικές πληροφορίες. Με την χρήση αυτής της εξέτασης, φαίνεται να αλλάζει ο χειρισμός των ογκολογικών ασθενών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%. Εκτός του καθιερωμένου φαρμάκου 18 FDG που χρησιμοποιείται σε όλα τα κέντρα, στο τμήμα PET-CT του ΥΓΕΙΑ χρησιμοποιούνται και άλλα πιο εξειδικευμένα ραδιοφάρμακα, έτσι ώστε να γίνονται ακόμη και οι πιο σύγχρονες και απαιτητικές εξετάσεις, όπως η PSMA για τον προστάτη και η DOTATOC για τους νευροενδοκρινείς όγκους.

Στόχος και δέσμευσή μας, λοιπόν, παραμένει η ακριβέστερη και εγκυρότερη διάγνωση στην διερεύνηση, σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση των ογκολογικών ασθενών καθώς και η εξατομίκευση της θεραπείας.

Οκτώβριος 2018