HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Γ’ Καρδιολογική Κλινική


ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ

Η Γ’ Καρδιολογική Κλινική προσφέρει ολοκληρωμένη καρδιολογική περίθαλψη. Είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαικά και Αμερικανικά πρότυπα παρόμοιων πρωτοποριακών μονάδων και διαθέτει ομάδα καρδιολόγων πολλών υποειδικοτήτων υπό την διεύθυνση του Δρ Δ. Κατρίτση, Επιτίμου Διευθυντού Καρδιολογίας στο St Thomas’ Hospital, London, UK, Καθηγητού Καρδιολογίας στο Johns Hopkins Hospital, και μέχρι προσφάτως μέλος του διδακτικού προσωπικού της Harvard Medical School, Boston, USA.

Υπηρεσίες

Στεφανιαίες Επεμβάσεις

Πραγματοποιούνται κάθε είδους σύνθετες επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων αγγειοπλαστικών αριστερού στελέχους και παλίνδρομου διανοίξεως χρονίως αποφραγμένων αγγείων. Σε 24ωρη βάση επίσης προσφέρεται η δυνατότητα επείγουσας αγγειοπλαστικής σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Η μέθοδος αυτή  έχει πλέον αντικαταστήσει την θρομβόλυση σε όλα τα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Παρέχεται η δυνατότητα αξιολογήσεως των στεφανιαίων βλαβών με μελέτη της στεφανιαίας εφεδρείας (FFR), ενδοστεφανιαίου υπερήχου (IVUS) και άλλες τεχνικές ενδοστεφανιαίας απεικονίσεως (OCT).

Ηλεκτροφυσιολογία και ablation αρρυθμιών

Η Κλινική έχει πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία στην διάγνωση και θεραπεία όλων των καρδιακών αρρυθμιών. Ο Δρ Δ. Κατρίτσης έχει προσφάτως ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) Πρόεδρος της Ομάδος Συγγραφής των Κατευθυντηρίων Οδηγιών (Guidelines) της ESC για την διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών. Πραγματοποιούνται όλα τα είδη ablation (κατάλυσης) αρρυθμιών, συμπεριλαμβανομένων κολπικής μαρμαρυγής και κοιλιακών ταχυκαρδιών, τόσο ενδοκαρδιακών όσο και επικαρδιακών.  Το 1996 ο Δρ Δ. Κατρίτσης είχε δημοσιεύσει μία από τις πρώτες διεθνώς προσπάθειες για την εκρίζωση κολπικής μαρμαρυγής και έκτοτε έχει περιγράψει και νέες μεθόδους αντιμετωπίσεως. Στις δραστηριότητες της Κλινικής συγκαταλέγεται και λειτουργία εξειδικευμένης μονάδος αντιμετωπίσεως συγκοπής και λιποθυμικών επεισοδίων.

Εμφυτεύσιμες Συσκευές

Παρέχεται η δυνατότητα εμφυτεύσεως βηματοδοτών και απινιδωτών κάθε είδους συμπεριλαμβανομένων αμφικοιλιακών συσκευών για σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία εξαγωγής πεπαλαιωμένων καλωδίων καθώς και αντιμετωπίσεως μολυσμένων συσκευών μετά η άνευ ενδοκαρδίτιδος. Έλεγχος και διερεύνηση βηματοδοτών και απινιδωτών πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση.

Επεμβάσεις Βαλβιδοπαθειών και Δομικών Καρδιοπαθειών

Ο Δρ Κατρίτσης πραγματοποίησε την πρώτη βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς στην Ελλάδα το 1994 και την πρώτη βαλβιδοπλαστική αορτής το 1995. Η Κλινική προσφέρει κάθε είδους επεμβάσεων όπως βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς με μπαλόνι Ιnoue, διαδερμικές εμφυτεύσεις αορτικών βαλβίδων (TAVR), επεμβάσεις σε ανεπάρκεια μιτροειδούς (MitraClip), και σύγκλειση ωοειδών τρημάτων και μεσοκολπικών επικοινωνιών καθώς και αριστερού κολπικού ωτίου.

Επεμβατική Θεραπεία Αρτηριακής Υπερτάσεως

Ο Δρ Κατρίτσης υπηρξε πρωτοπόρος στην έναρξη αυτού του προγράμματος στην Ελλάδα. Με την διαθεσιμότητα νέων καθετήρων το ενδιαφέρον έχει διεθνώς αναζωπυρωθεί και η ομάδα της Γ Καρδιολογικής Κλινικής έχει ένα ενεργό πρόγραμμα για την εφαρμογή της πολλά υποσχόμενης, επεμβατικής αυτής μεθόδου.

Μοναδα Κληρονομουμένων Μυοκαρδιοπαθειών και Αρρυθμιών

Υφίσταται η δυνατότητα για γενετικό έλεγχο κληρονομουμένων καρδιομυοπαθειών και αρρυθμιογόνων διαυλοπαθειών, και η μονάδα παρέχει πλήρεις υπηρεσίες για την διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών και την αξιολόγηση συγγενικών τους προσώπων.

Υπερηχοκαρδιογραφία

Το υπερηχοκαρδιογραφικο εργαστήριο προσφέρει δυνατότητα τρισδιαστάτου διαθωρακικού υπερήχου, δυναμικής υπερηχογραφίας (stress echo) καθώς και διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος. Εκτιμάται η επίπτωση χημειοθεραπείας στην καρδιακή λειτουργία μεσω αλγορίθμων εκτιμήσεως τη συνολικής επιμηκύνσεως παραμορφώσεως -global longitudinal strain, και παρέχεται δυνατότητα να πραγματοποιηθεί άμεση ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής η να διαγνωσθεί διαχωρισμός αορτής σε 24ωρη βάση.

Κλινική Καρδιολογία

Αντιμετωπίζονται οξέα και χρόνια καρδιακά νοσήματα. Μέλη της ομάδος συμμετέχουν σε ενεργά προγράμματα θεραπεία υπέρτασης και υπερχοληστεριναιμίας, και συνεργάζονται με εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού για γενετικό έλεγχο. Υφίσταται εμπειρία στην αντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας, συσκευών υποβοηθήσεως της αριστεράς κοιλίας και ασθενών με μεταμόσχευση καρδίας. Εχει ιδρυθεί ειδική μονάδα παρακολουθήσεως της καρδιακής λειτουργίας  ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, και
υφίσταται η δυνατότητα για γενετικό έλεγχο κληρονομουμένων καρδιακών παθήσεων.

Ακαδημαϊκές και Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ο Δρ Κατρίτσης έχει δημοσιεύσει άνω των 350 εργασιών σε διεθνή ιατρικά περιοδικά σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κλινικής και επεμβατικής καρδιολογίας. Συμμετέχει με την συγγραφή κεφαλαίων στα μεγαλύτερα διεθνή καρδιολογικά συγγράμματα τόσο στην Eυρώπη όσο και στις HΠA.

To 2019 διετέλεσε Πρόεδρος της Συγγραφικής Ομάδος των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ευραπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις Υπερκοιλιακές Αρρυθμίες. Είναι Διευθυντής Συντάξεως (Editor in Chief) του περιοδικού “Arrhythmia and Electrophysiology Review” της της Βρεταννικής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (British Heart Rhythm Association) με Impact Factor 3 (2023).
Είναι ο πρώτος συγγραφεύς του κλασσικού συγγράμματος “Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines”, σε συνεργασία με τους καθηγητές John Camm του St George’s University of London, UK, και Bernhard Gersh της Mayo Clinic, USA, και του συγγράμματος “Clinical Cardiac Electrophysiology” με τον καθηγητή Fred Morady.

Στην Κλινική είναι ενεργά πολλά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλα κέντρα του εξωτερικού όπως πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Harvard Medical School, και του Johns Hopkins University στις ΗΠΑ, και του University of Cambridge. Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα αποτελούν η μελέτη της στεφανιαίας κυκλοφορίας με τεχνικές αναλύσεως ροής (computational fluid dynamics – CFD), οι ενδειξεις αγγειοπλαστικής στεφανιαίων, μέθοδοι νανοτεχνολογίας για την ανίχνευση και αξιολόγηση της στεφανιαίας νόσου, και οι τεχνικές εκριζώσεως αρρυθμιών, και κυρίως κολπικής μαρμαρυγής, με συμβατικές μεθόδους και εφαρμογές νανοτεχνολογίας.

 

4ος όροφος
Γραφείο 38 
ΥΓΕΙΑ

Τ: 210 686 7642 
    210 686 7643