HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Τα Κεντρικά Εργαστήρια διαθέτουν προηγμένο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και σύστημα μηχανοργάνωσης που επιτρέπει διαρκή έλεγχο της διακίνησης των δειγμάτων και της εκτέλεσης των εξετάσεων.

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΥΓΕΙΑ με τις διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούν (αίματος, ούρων, κοπράνων και άλλων βιολογικών υλικών) συμβάλλουν αποφασιστικά:

 • Στη διάγνωση της νόσου
 • Στην παρακολούθηση της θεραπείας
 • Στην ανίχνευση παθολογικών αποκλίσεων πριν από την εκδήλωσή τους

Τα Κεντρικά Εργαστήρια διαθέτουν προηγμένο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και σύστημα μηχανοργάνωσης που επιτρέπει διαρκή έλεγχο της διακίνησης των δειγμάτων και της εκτέλεσης των εξετάσεων.
Τα Τμήματα που περιλαμβάνονται στα Κεντρικά Εργαστήρια είναι τα εξής:

 • Αιματολογικό
 • Αιμοδοσία
 • Βιοχημικό
 • Μικροβιολογικό
 • Ανοσολογικό – Ορμονολογικό
 • Ουροχημικό – Παρασιτολογικό
 • Τμήμα ειδικών αγόνων εξετάσεων

Τα Κεντρικά Εργαστήρια είναι διαπιστευμένα εργαστήρια κλινικών δοκιμών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης της Ελλάδας. 

Η διαπίστευση με το πρότυπο αυτό αποδεικνύει, εκτός από την εφαρμογή συστήματος ποιότητας, την τεχνική ικανότητα του εργαστηρίου για τη διενέργεια συγκεκριμένων εξετάσεων, δηλαδή ότι τηρούνται αυστηρές διαδικασίες σε τεχνικά θέματα και μεθοδολογίες εξετάσεων, ώστε να προκύπτουν έγκυρα και συγκρίσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης και το επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης (scope of accreditation) παρέχει λεπτομερώς τις κλινικές δοκιμές για τις οποίες είναι διαπιστευμένα τα εργαστήριά μας, και θα το βρείτε εδώ


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έμπειρο προσωπικό του Εργαστηρίου [εξουσιοδοτημένοι επιστήμονες οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15189 (5.1.2 & 5.1.6)] επικοινωνεί με τους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει το Εργαστήριο, βάσει των παρακάτω κανόνων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή των Κλινικών Εργαστηρίων του ΥΓΕΙΑ

 • Η επιλογή των εξετάσεων γίνεται από τον Κλινικό – θεράποντα ιατρό κάθε ασθενούς.
 • Το εργαστήριο παρέχει κατάλληλες πληροφορίες για την αναγκαιότητα διενέργειας επιλεγμένων εξετάσεων απαραίτητων για τις θεραπευτικές επιλογές.
 • Δίνει συμπληρωματικές, ερμηνευτικές υποσημειώσεις για το αποτέλεσμα μιας εξέτασης.
 • Φροντίζει να ενημερώνει για την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα μιας συγκεκριμένης εξέτασης που αιτείται ο κλινικός ιατρός.
 • Δίνει οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς και του δείγματος καθώς και για τους περιορισμούς μιας αιτούμενης εξέτασης.
 • Προτείνει την επιλογή υλικού και εξέτασης που θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα χρήσιμα για την διάγνωση και τη θεραπεία.
 • Το εργαστήριο ενημερώνει τους Κλινικούς – θεράποντες ιατρούς, για κάθε απόκλιση σύμφωνα με τα κριτήρια αποδοχής δειγμάτων, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει το αναλυτικό στάδιο της εξέτασης.
 • Το εργαστήριο δύναται να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμότητα και τα κλινικά διαγνωστικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το αποτέλεσμα της εξέτασης.
 • Επίσης προτείνει την διενέργεια επιπλέον δοκιμών στο ίδιο δείγμα χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία με σκοπό την αποτελεσματική τεκμηρίωση του αποτελέσματος.


ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικό ενδιαφέρον κατά την τρέχουσα περίοδο:

 • Παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής
 • Μέτρηση επιπέδων και δράσης Dabigatran με υπάρχουσες και νέες μεθόδους

Σε όλα τα Τμήματα γίνεται καθημερινά εσωτερικός έλεγχος ποιότητας σύμφωνα με διεθνή και ελληνικά πρότυπα (Biorad, College of American Pathologists – CAP, ΕΣΕΑΠ)

 

Κάθε χρόνο στα Κεντρικά Εργαστήρια πραγματοποιούνται εξετάσεις για περισσότερους από 83.000 ασθενείς στους οποίους εξετάζονται περισσότερα από 590.000 δείγματα το χρόνο. 

Εκτός από τις συνηθισμένες εξετάσεις, γίνονται και οι ακόλουθες:

 • Ένζυμα και ισοένζυμα 
 • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος
 • Έλεγχος αιμοσφαιρινοπαθειών 
 • Έλεγχος παραπρωτεϊναιμιών
 • Αναζήτηση παρασίτων στο αίμα ,το δέρμα και τα κόπρανα
 • Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων 
 • Επίπεδα φαρμάκων 
 • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων που απαιτούν ειδικές συνθήκες καλλιεργειών
 • Φαινοτυπικός έλεγχος μηχανισμών αντοχής πολυανθεκτικών μικροβίων (KPC,ESBL,MRSA,VRE )
 • Αναζήτηση δερματοφύτων σε βλάβες δέρματος, τριχωτού της κεφαλής και ονύχων
 • Ταχεία ανίχνευση παθογόνων αναπνευστικού, γαστρεντερικού, κεντρικού νευρικού συστήματος και αίματος
 • Αναζήτηση αντισωμάτων έναντι παρασίτων, μυκήτων και ιών με μεθόδους υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας
 • Αναζήτηση αντισωμάτων για αυτοάνοσα νοσήματα
 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Ταχεία ανίχνευση αντιγόνων και τοξινών λοιμογόνων παραγόντων 
 • Έλεγχος δράσης αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων
 • Έλεγχος λειτουργίας αιμοπεταλίων
 • Έλεγχος δράσης νεωτέρων αντιπηκτικών (NOACs)
 • Πλήρης έλεγχος αιμορραγικής και θρομβοφιλικής διάθεσης

Ειδικές Οδηγίες προετοιμασίας για τη λήψη βιολογικών υγρών

 

Όλες οι εξετάσεις των τμημάτων των Κεντρικών Εργαστηρίων εκτελούνται σε αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας υψηλών προδιαγραφών. 

Τον Ιανουάριο του 2015 εγκαταστάθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων VITEK MS MALDI TOF. Η τεχνολογία αυτή, επιτρέπει την ταχεία ταυτοποίηση μικροοργανισμών από κλινικά δείγματα, παρέχοντας έγκαιρη πληροφόρηση για καλύτερη επιλογή αντιβιοτικής θεραπείας αλλά και κατάλληλων ενεργειών στο πλαίσιο διαχείρισης επιδημιών και περιορισμού μετάδοσης των λοιμώξεων. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης έως και 192 δειγμάτων ταυτόχρονα, ενώ είναι σχεδιασμένο για τη βέλτιστη ροή εργασίας στο κλινικό μικροβιολογικό εργαστήριο και διαθέτει εγκρίσεις FDA και CE/IVD για διαγνωστική χρήση.

Από το Νοέμβριο του 2015 ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα FilmArray, σύστημα ταχείας ανίχνευσης παθογόνων Αναπνευστικού, Γαστρεντερικού και Κεντρικού Νευρικού Συστήματος καθώς και των Αιμοκαλλιεργειών που δίνει αποτελέσματα για τη διάγνωση του υπεύθυνου για τη λοίμωξη μικροβίου σε μία ώρα (60 λεπτά) από τη λήψη του δείγματος. Το σύστημα διαθέτει εγκρίσεις FDA και CE/IVD για διαγνωστική χρήση και εφαρμόζεται σε ρινικά δείγματα για τον έλεγχο του Αναπνευστικού, συμπεριλαμβανομένου του ιού γρίπης H1N1, σε διαρροϊκές κενώσεις για το Γαστρεντερικό, σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό για το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και σε δείγμα αίματος θετικής αιμοκαλλιέργειας.

 

Δελτίο Τύπου για το Σύστημα FilmArray

Δελτίο Τύπου για το VITEK MS MALDI TOF

 

4ος όροφος
210 686 7490

3ος όροφος
210 686 7452

Τράπεζα Αίματος
210 686 7499

Βιοχημικό
210 686 7878
210 686 7879

Οροαντιδράσεις
210 686 7572

Ουροχημικό
210 686 7571

Καλλιέργειες
210 686 7877

Αιματολογικό
210 686 7542

Διεύθυνση Κεντρικών Εργαστηρίων
210 686 7580

Ιατρική ομάδα

Σχετικά Άρθρα