HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Το Τμήμα PET/CT του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο που λειτούργησε στην Ελλάδα το 2004, και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008. Η εξέταση PET/CT σχεδιάζεται και εκτελείται από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων (Πυρηνικοί Ιατροί – Ακτινολόγοι – Ακτινοφυσικοί – Τεχνολόγοι), οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση σε μεγάλα αντίστοιχα Κέντρα του εξωτερικού.

Οι κυριότερες εφαρμογές της PET αφορούν στην ογκολογία, τη νευρολογία και σε μικρότερο βαθμό την καρδιολογία. Η PET/CT συμβάλλει με μεγάλη ακρίβεια στη διάγνωση, σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση των ασθενών με καρκίνο. Είναι σημαντική η συνεισφορά της στη διαχείριση των ασθενών με νεοπλασίες και στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Τελευταία, τα δεδομένα της PET/CT χρησιμοποιούνται από το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για τον καλύτερο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας, ώστε ο ασθενής να έχει το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, με την μικρότερη ανεπιθύμητη ακτινική επιβάρυνση των υγιών ιστών.

 

Το Τμήμα PET/CT τον Αύγουστο του 2012 εξοπλίστηκε με το νέο μηχάνημα ΡΕΤ, το Siemens Biograph 16 PEΤ/CT. Ο εν λόγω τομογράφος παράγει εξαιρετική απεικόνιση των βιολογικών διαδικασιών σε μοριακό επίπεδο και λεπτομερή ανατομία του σώματος με μη επεμβατική διαδικασία. Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του είναι LSO ανιχνευτής, εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης, 16-slice CT και το πολυδύναμο SYNGO πληροφοριακό σύστημα για την επεξεργασία των εικόνων.

Τι είναι η PET/CT;
Πρόκειται για συνδυασμό δύο μεθόδων, της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET), που αποτελεί τεχνολογία αιχμής της Πυρηνικής Ιατρικής και της – ήδη γνωστής – Αξονικής Τομογραφίας (CT) σε ένα μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό διαθέτει πολυτομικής ελικοειδούς τεχνολογίας Αξονικό Τομογράφο και τελευταίας γενεάς Τομογράφο Ποζιτρονίων με κρυστάλλους LSO, που είναι ταχύτεροι στην δημιουργία εικόνας, με συνέπεια την ταχύτερη και ακριβέστερη ολοκλήρωση της απεικόνισης του ασθενούς. Ο συνδυασμός αυτός επιτυγχάνει σε μια εξέταση και χωρίς την μετακίνηση του ασθενούς τη λήψη εικόνων CT που αναδεικνύουν την ανατομία των οργάνων, και εικόνων PET, που αναδεικνύουν την λειτουργία και μεταβολισμό αυτών.

Το λογισμικό (SYNGO) του τομογράφου PET/CT δημιουργεί τη σύντηξη των εικόνων, δηλαδή τη συμπαρουσίαση της εικόνας PET με την εικόνα CT. Με την ταυτόχρονη απεικόνιση ανατομίας και λειτουργίας, απεικονίζουμε τους ζώντες ιστούς – υγιείς και παθολογικούς – αυτό δικαιολογεί και την ονομασία του μηχανήματος BIOGRAPH (βιολογικός καταγραφέας).

Πού χρησιμοποιείται ο Τομογράφος PET/CT;
Στους ογκολογικούς ασθενείς: Στην αρχική διάγνωση της νόσου, στη σταδιοποίηση αυτής, στην έγκαιρη εκτίμηση (πιο έγκαιρα από τις συμβατικές μεθόδους) του θεραπευτικού αποτελέσματος, καθώς και στην ανίχνευση της υποτροπής. Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στην ανίχνευση αγνώστου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος όταν οι υπόλοιπες απεικονιστικές τεχνικές δεν είναι διαγνωστικές, ενώ σημαντική είναι και η συνεισφορά της, πλέον, στον καθορισμό πλάνων ακτινοθεραπείας στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία.

Στους νευρολογικούς ασθενείς: Στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου Alzheimer, στη διαφορική διάγνωση των διαφόρων τύπων αννοιών, στην ανίχνευση της επιληπτογόνου εστίας σε επιληπτικούς ασθενείς.

Σε καρδιολογικούς ασθενείς: Στη διάγνωση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου καθώς και στην ανίχνευση βιώσιμου μυοκαρδίου σε επιλεγμένους ασθενείς που κατά τη κρίση του θεράποντος ιατρού ο υπόλοιπος διαγνωστικός έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός.

Γιατί η εισαγωγή της μεθόδου PET/CT είναι τόσο σημαντική:

 • Επιτυγχάνεται πρωϊμότερη και ακριβέστερη διάγνωση της νόσου, συνεπώς πιο έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση.
 • Επιτυγχάνεται σημαντική οικονομία στη διαχείριση των ασθενών, γεγονός που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και τους Ασφαλιστικούς Φορείς. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα είναι, ότι η εφαρμογή της Τομογραφίας PET/CT είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή του χειρισμού του ογκολογικού ασθενούς σε ποσοστό 30-35%, δηλαδή στο 1/3 των ασθενών με καρκίνο, η αντιμετώπιση που είχε σχεδιαστεί πριν γίνει η Τομογραφία PET/CT, άλλαξε μετά τα αποτελέσματα της απεικόνισης με τη μέθοδο αυτή. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό, όπως και τα οικονομικά οφέλη για ένα σύστημα Υγείας. 

 

 • PET/CT Σώματος (από τη βάση του κρανίου έως το άνω τριτημόριο των μηρών). 
 • PET/CT Εγκεφάλου (από την κορυφή έως τη βάση του κρανίου).
 • PET/CT κάτω άκρων (από το άνω τριτημόριο των μηρών έως τους άκρους πόδες)
 • PET/CT Σώματος και εγκέφαλου.
 • PET / CT Σώματος και κάτω άκρων.
 • PET / CT Σώματος, εγκέφαλου και κάτω άκρων.

Ραδιοφάρμακα για την απεικόνιση:

 • 18F-FDG
 • 18F-FCH (χολίνη) (κυρίως για την απεικόνιση του καρκίνου του προστάτη αλλά και βλαβών εγκεφάλου)
 • 18F-FLT (θυμιδίνη) (κυρίως για τις βλάβες του εγκεφάλου)

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δίδονται σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά την διενέργεια της εξέτασης.

Διαβάστε τις Οδηγίες για την εξέταση PET/CT

Διαβάστε τις Οδηγίες Ακτινοπροστασίας για τους εξεταζόμενους PET/CT

 

2ος Όροφος Τηλέφωνο 210 686 7199 Fax 210 686 7196 E-mail pet@hygeia.gr  

Ιατρική ομάδα