HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Ο προληπτικός έλεγχος συμβάλλει ουσιαστικά στην ανίχνευση ατόμων υψηλού κινδύνου που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο και παρακολούθηση (πρόληψη). Επιπλέον μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση μιας παθολογικής κατάστασης σε πρώιμο στάδιο (έγκαιρη διάγνωση). Γίνεται περιοδικά και διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο και την ηλικία.
Στον ΥΓΕΙΑ δημιουργήσαμε ειδικά διαμορφωμένα checkup για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες:

FIT2WORK:  έχει στόχο να αποτυπώσει τη φυσική κατάσταση του εργαζόμενου και να αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας. Με το FIT2WORK, ο κάθε εργαζόμενος θα ενημερωθεί για τους εξωτερικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν ανάλογα με το είδος της εργασίας του και θα λάβει εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να  προστατέψει την υγεία του.

FIT2PLAΥ: αποτυπώνει τη φυσική κατάσταση του αθλητή και να αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας. Με το FIT2PLAY, ο αθλητής θα ενημερωθεί για τους εξωτερικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν ανάλογα με το είδος της άσκησης και θα λάβει εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να προστατέψει την υγεία του.

FIT2PLAY ADVANCED: εκτιμάται η κατάσταση της υγείας σας με βάση τις ιατρικές και τις παρακλινικές εξετάσεις . Με το FIT2PLAY ADVANCED θα λάβετε σαφείς ιατρικές οδηγίες και στόχους φυσικής άσκησης για να παρακολουθείτε εύκολα την υγεία σας με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της άθλησης σας.

FIT2SWIM: αποτυπώνει τη φυσική κατάσταση του κολυμβητή και να αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας. Με το FIT2SWIM, ο κολυμβητής θα ενημερωθεί για τους εξωτερικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν και θα λάβει εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να προστατεύσει την υγεία του.

FIT2DRIVE: αποτυπώνει τη φυσική κατάσταση του επαγγελματία οδηγού και να αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας.  Με το FIT2DRIVE, ο επαγγελματίας οδηγός θα ενημερωθεί για τους εξωτερικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιεί, και θα λάβει εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να  προστατεύσει την υγεία του.

FIΤ2TRAVEL: αποτυπώνει τη φυσική κατάσταση του ταξιδιώτη και τον διευκολύνει στην έγκαιρη πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας που πιθανώς να εμφανιστούν. Με το FIT2TRAVEL, ο κάθε ταξιδιώτης θα μπορεί να ενημερωθεί για τους εξωτερικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν ανάλογα με τη συχνότητα και το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιεί, και θα λάβει εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να προστατεύσει την υγεία του καλύτερα.

FIT2COOK:  έχει στόχο να αποτυπώσει τη φυσική κατάσταση του επαγγελματία μάγειρα και να αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας. Με το FIT2COOK, οι επαγγελματίες του κλάδου εστίασης θα ενημερωθούν για τους εξωτερικούς παράγοντες που τους επηρεάζουν στο χώρο εργασίας τους και θα λάβουν εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να προστατεύουν την υγεία τους.

Σε μοντέρνους χώρους και με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διενεργείται ολοκληρωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος σε διάστημα τριών (3) περίπου ωρών. Όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο ιατρικά τμήματα είναι συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο και υπάρχει απόλυτος προγραμματισμός και συντονισμός, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα διαστήματα άσκοπης αναμονής μεταξύ δύο εξετάσεων. Έτσι, τα αποτελέσματα του Check-up δίνονται στον ενδιαφερόμενο ή στο γιατρό του, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, μαζί με ιατρική έκθεση για την κατάσταση της υγείας του από εξειδικευμένο ιατρό παθολόγο και συγκεκριμένες οδηγίες, εάν και εφόσον χρειάζονται.
 
Το ΥΓΕΙΑ πλεονεκτεί σημαντικά σε ό,τι αφορά τη διενέργεια προληπτικού ιατρικού ελέγχου διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία (υπήρξε το πρώτο τμήμα προληπτικού ελέγχου στη χώρα μας), άνετους χώρους, φιλική και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Παράλληλα, τα Κλινικά Εργαστήρια του ΥΓΕΙΑ, κατέχουν διαπίστευση σύμφωνα με το ISO 15189 από το Ε.Σ.Υ.Δ. 


Προληπτικός έλεγχος (Check Up) και το Σάββατο στο ΥΓΕΙΑ

Το ΥΓΕΙΑ, με γνώμονα τη συνεχή και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασθενών του και κυρίως των εργαζομένων και των επιχειρηματιών που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να απουσιάσουν από την εργασία τους, προχώρησε σε επέκταση της λειτουργίας του Τμήματος Προληπτικού Ελέγχου (Check Up) και το Σάββατο, κατόπιν ραντεβού, παρέχοντας ταυτόχρονα δωρεάν parking. 

Στόχος είναι να ικανοποιηθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών, παρέχοντας πιο ευέλικτα και διευρυμένα ωράρια λειτουργίας σε ένα από τα σημαντικότερα Τμήματα του Νοσοκομείου.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι:

 • Διενέργεια καρδιογραφημάτων (Προληπτικός έλεγχος-Προεγχειρητικός έλεγχος- Εξωτερικοί ασθενείς) 
 • Τοποθέτηση, ανάλυση και καταγραφή Holter ρυθμού και ΑΠ εσωτερικών-εξωτερικών ασθενών 
 • Διενέργεια test-κοπώσεως σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς 
 • Αιμοληψίες 
 • Διενέργεια ακουογραμμάτων – τυμπανογραμμάτων 
 • Λήψη test pap 
 • Νοσηλευτική φροντίδα και διακίνηση εξεταζομένων σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου 
 • Παθολογική, Καρδιολογική, Οφθαλμολογική, Γυναικολογική και Ορθοπαιδική εξέταση 
 • Μαστογραφία 
 • Ακτινογραφίες Προεγχειρητικού Ελέγχου –Πανοραμικές οδόντων

Διενεργούνται 2 βασικοί τύποι check-up:

1.  Full check up ανδρών

Περιλαμβάνει:

 • Ακτινογραφία θώρακος (F ή P) 
 • Έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομετρία) 
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
 • Παθολογική εξέταση – Τελική έκθεση με οδηγίες 
 • Καρδιολογική εξέταση 
 • Οφθαλμολογική εξέταση (έλεγχο οπτικής οξύτητας, αχρωματοψίας, βυθού αφθαλμών και πίεσης οφθαλμών)
 • Έλεγχο ακοής (ακοόγραμμα)
 • Γενική αίματος
 • Βιοχημικές εξετάσεις αίματος: (ασβέστιο, φωσφόρος, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, HDL, LDL,ολικά λιπίδια, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT (τρανσαμινάσες), λευκώματα ολικά, αλκαλική φωσφατάση,σίδηρος)
 • Γενική ούρων
 • Ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών
 • Βάρος, ύψος, αρτηριακή πίεση
 • PSA (για άνδρες άνω των 40 ετών)

2. Full check up γυναικών 

Περιλαμβάνει ότι και το ανδρικό Full Check-Up και επιπλέον:

 • Pap-test 
 • Ψηλάφηση μαστών
 • U/S Μαστών (κάτω των 40 ετών)
 • Ψηφιακή Μαστογραφία (άνω των 40 ετών)

 
Εκτός από τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στα βασικά αυτά πακέτα, υπάρχει δυνατότητα εμπλουτισμού με περισσότερες εξετάσεις κατόπιν επιθυμίας του εξεταζομένου ή ιατρικής σύστασης, βάσει ηλικίας, κληρονομικότητας ή συμπτωμάτων.

Σε όσους διενεργείται το full Check-up, προβλέπονται μειωμένες τιμές και για ορισμένες άλλες εξετάσεις π.χ. test κόπωσης, υπερηχογράφημα κοιλίας κ.λ.π., εφόσον γίνονται συγχρόνως με το full Check-up.

Το κόστος των εξετάσεων, υπό μορφή πακέτων, παρέχονται στο 1/4 – 1/5 του κόστους των μεμονωμένων εξετάσεων, ενώ για το προσωπικό εταιρειών, τραπεζών, παρέχονται ακόμη χαμηλότερες τιμές.

Προϊσταμένη
Δροσούλα Μαραγκάκη

4ος όροφος 

Tηλέφωνο
210 686 7340

Email:
checkup@hygeia.gr