HYGEIA Hospital
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Απεικόνιση

Σύστημα Υβριδικής Απεικόνισης (Fusion Imaging) διορθικού Υπερηχογραφήματος και Μαγνητικής Τομογραφίας για την διάγνωση του καρκίνου του προστάτη

Γράφει ο
Γεώργιος Π. Ζαχαρόπουλος
Ακτινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Γενικών Υπερήχων ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ

Ο δρόμος προς την Υβριδική Απεικόνιση

Η σύγχρονη ιατρική έρευνα και οι διαρκείς εξελίξεις της τεχνολογίας έχουν αναπτύξει διαγνωστικές μεθόδους των ασθενειών που έχουν συμβάλλει σε κορυφαίο επίπεδο στην εξαιρετική δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστάσεων που πριν λίγα μόλις χρόνια θεωρούνταν καταδικαστικές για τους ασθενείς.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται σήμερα η Ιατρική απεικόνιση που περιλαμβάνει την κλασική ακτινολογία και τις μεγάλες εξελίξεις της όπως την Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία, την Υπερηχογραφία και την Πυρηνική Ιατρική.

Εντυπωσιακός είναι ο ρόλος της ιατρικής απεικόνισης στην διάγνωση και την αξιολόγηση της θεραπείας σε ασθενείς με ογκολογικά νοσήματα.

Εκείνο που ίσως δεν είναι εύκολα αντιληπτό από τους μη ειδικούς είναι οι περιορισμοί που εξακολουθούν να υπάρχουν σε κάθε απεικονιστική μέθοδο ακόμη και στις πιο εξελιγμένες από αυτές. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που  στην αντιμετώπιση των περισσοτέρων νοσημάτων και ιδίως των ογκολογικών εφαρμόζονται τουλάχιστον δύο ή και περισσότερες απεικονιστικές μέθοδοι. Οι ιατροί καλούνται να λάβουν υπ’ όψιν τους τα επί μέρους πορίσματα των πολλαπλών εξετάσεων και να καταλήξουν σε διαγνωστικά συμπεράσματα.

Κάτι ακόμη που δεν είναι προφανές στους μη ειδικούς είναι η δυνατότητα ορισμένων εξετάσεων να αποκαλύπτουν κυρίως ανατομικές, μορφολογικές λεπτομέρειες των οργάνων που εξετάζουν ενώ άλλες μπορούν να αποκαλύπτουν την λειτουργική κατάσταση των οργάνων και να εντοπίζουν την ύπαρξη λειτουργικής ανωμαλίας σε μικροσκοπική κλίμακα κυττάρων ή μορίων πολύ πριν αυτή εκδηλωθεί με εμφανή μορφολογική ανωμαλία δηλαδή, πριν εμφανιστούν συμπτώματα στον εξεταζόμενο.

Αυτές οι διαφοροποιήσεις έστρεψαν αποφασιστικά την έρευνα και την τεχνολογία στην ανάπτυξη μηχανών που μπορούν  να εκτελούν άμεσα και ταυτόχρονα συνδυασμένη απεικόνιση των οργάνων με περισσότερες από μια μεθόδους.

Τι είναι η Υβριδική Απεικόνιση (Fusion Imaging);

Με τον όρο λοιπόν Υβριδική Απεικόνιση εννοούμε εκείνες τις ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις που συνδυάζουν και ενώνουν ταυτόχρονα εικόνες από δύο διαφορετικές μεθόδους απεικόνισης κάποιου οργάνου ώστε να αυξάνονται τα χρήσιμα διαγνωστικά δεδομένα για διάφορες παθήσεις.

Η πιο γνωστή ως σήμερα υβριδική απεικόνιση είναι η PET/CT που συνδυάζει εικόνες μίας πολύ ευαίσθητης μεθόδου της πυρηνικής ιατρικής, της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) που είναι μια απεικονιστική μέθοδος ικανή να εντοπίζει λειτουργικές ανωμαλίες των οργάνων με εικόνες Αξονικής Τομογραφίας (CT) που είναι η κορυφαία σήμερα εξέταση στην ανάδειξη μορφολογικών ανατομικών ανωμαλιών με υψηλή ανάλυση.

Υβριδική Απεικόνιση (Fusion Imaging) στην Υπερηχοτομογραφία.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη επαναστατική τεχνολογική εξέλιξη στο πεδίο των διαγνωστικών υπερήχων. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για την μελέτη διαφόρων οργάνων.

Συνδυάζει την αμεσότητα και ευχρηστία της Υπερηχοτομογραφίας με την αντικειμενική ακρίβεια των μεθόδων εγκάρσιας απεικόνισης (Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας).

Υβριδική Απεικόνιση (Fusion Imaging) στην Υπερηχοτομογραφία του Προστάτη

Ειδικά για την υπερηχογραφική μελέτη του προστάτη η μέθοδος συνδυάζει εικόνες διορθικού υπερηχογραφήματος με εικόνες Μαγνητικής Τομογραφίας του προστάτη.

Εισάγονται εικόνες από πρόσφατη προηγηθείσα εξέταση Πολυπαραμετρικής Μαγνητικής Τομογραφίας προστάτη σε ένα ειδικά εξοπλισμένο και διαμορφωμένο μηχάνημα υπερήχων.

Με εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικής πλοήγησης που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με τα συστήματα πλοήγησης κατά την οδήγηση (GPS), οι εισαχθείσες εικόνες Μαγνητικής Τομογραφίας συνδέονται τοπογραφικά με ακρίβεια με τις εικόνες που παράγονται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπερήχων.

Ο ιατρός μπορεί να αξιολογήσει αναλυτικότερα τις διαγνωστικές πληροφορίες, καθώς δίπλα σε κάθε υπερηχογραφική τομή εμφανίζεται στην οθόνη και η αντίστοιχη τομή της Μαγνητικής Τομογραφίας στην ίδια ανατομική θέση. Επίσης, όποτε χρειάζεται, οι εικόνες των δύο μεθόδων και για κάθε ανατομική θέση μπορεί να εμφανίζονται επιπροβαλλόμενες η μία επάνω στην άλλη έτσι ώστε οι πληροφορίες της πολύ ευαίσθητης Μαγνητικής Τομογραφίας να προβάλλουν επάνω στην εικόνα των υπερήχων.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα – κατά τη διενέργεια καθοδηγούμενων με υπερήχους βιοψίας προστάτη – να γίνεται με εξαιρετική ακρίβεια και ασφάλεια η τοποθέτηση της βελόνας βιοψίας, καθώς παρέχεται επιπλέον καθοδήγηση από την αντίστοιχη εικόνα της Μαγνητικής Τομογραφίας

Γιατί σήμερα θεωρείται αναγκαία η Υβριδική Απεικόνιση (Fusion Imaging) στην υπερηχογραφική μελέτη του καρκίνου του προστάτη;

Όλοι οι ειδικοί απεικονιστές και οι χειρουργοί ουρολόγοι γνωρίζουν ότι, παρά την εξαιρετική τεχνολογική πρόοδο των μηχανημάτων υπερήχων, το κλασικό διορθικό υπερηχογράφημα του προστάτη εμφανίζει αρκετούς περιορισμούς στην ανίχνευση και των εντοπισμό μερικών καρκίνων του οργάνου.

Κάποιοι καρκίνοι δεν ξεχωρίζουν οπτικά στις εικόνες των υπερήχων από τον παρακείμενο φυσιολογικό προστατικό ιστό.

Κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε ζώνες του προστάτη που μπορεί ήδη να εμφανίζουν αλλοιώσεις από άλλες καλοήθεις καταστάσεις που μιμούνται οπτικά εστίες καρκίνου.

Η Μαγνητική Τομογραφία σε σύγκριση με το διορθικό υπερηχογράφημα είναι σε μεγάλο βαθμό πιο ευαίσθητη στον εντοπισμό εστιακών αλλοιώσεων στον προστατικό ιστό και διαθέτει και ειδικά πρωτόκολλα που ξεχωρίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις παρόμοιες εστίες καλοήθων παθήσεων από εστίες καρκίνου με λειτουργικές και όχι οπτικές μεθόδους.

Από την άλλη πλευρά το διορθικό υπερηχογράφημα παραμένει αξεπέραστη μέθοδος για την λήψη βιοψιών από τις ύποπτες εστίες για οριστική διάγνωση του καρκίνου.

Είναι προφανές επομένως το πλεονέκτημα από την ταυτόχρονη μείξη των εικόνων των Υπερήχων με αυτές της Μαγνητικής Τομογραφίας.

Ποιά είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου Υβριδικής Απεικόνισης (Fusion Imaging) στην υπερηχογραφία του Προστάτη;

Στο χρονικό διάστημα που εφαρμόζεται η μέθοδος της Υβριδικής Απεικόνισης στο τμήμα γενικών υπερήχων  του Νοσοκομείου Υγεία, διαπιστώθηκε ότι 33% των περιπτώσεων που διαγνώσθηκαν με καρκίνο του προστάτη δεν είχαν ορατά ευρήματα στις εικόνες των υπερήχων ενώ είχαν ευρήματα στις αντίστοιχες εικόνες της Μαγνητικής Τομογραφίας που καθοδήγησαν την διορθική λήψη βιοψίας με την μείξη των εικόνων των δύο μεθόδων.

Από την τρέχουσα επιστημονική βιβλιογραφία, η υβριδική (fusion) απεικόνιση αυξάνει την συχνότητα ανίχνευσης κλινικά σημαντικών καρκίνων, καθοδηγεί την δειγματοληψία με στόχο την μείωση των λήψεων από κλινικά μη σημαντικά και χαμηλού κίνδυνου νεοπλάσματα.

Συμβάλλει επίσης στην επιλογή των ασθενών που μπορούν να τεθούν σε πρωτόκολλα συστηματικής παρακολούθησης ή και εντοπισμένης θεραπείας.

Μάιος 2019