Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Υγείαnet
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Απολογισμοί Εταιρικής Kοινωνικής Ευθύνης

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ προτεραιότητά μας είναι να υπερβαίνουμε το πλαίσιο των Ηθικών και Κοινωνικών Αξιών που διέπουν μια Εταιρεία και να εφαρμόζουμε με εθελοντικό χαρακτήρα, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τόσο στις συναλλαγές μας και στις δραστηριότητες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, όσο και σε δράσεις ή ενέργειες που στόχο έχουν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και αποβαίνουν σε όφελος της κοινωνικής οικονομίας. Από το 2010 προχωρήσαμε σε έκδοση απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στους απολογισμούς είναι αποτυπωμένες οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για δράσεις που πιστεύουμε ότι ήταν αναγκαίες, αλλά και η ανταπόκρισή μας στα πολλά αιτήματα που δεχθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, στηριζόμενοι πάντα στην συλλογική προσπάθεια της Διοίκησης και των εργαζομένων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Για να μας μεταφέρετε τις απόψεις, τα σχόλια, τις υποδείξεις σας ή να μας υποβάλλετε ερωτήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ερυθρού Σταυρού 4 και Κηφισίας, 15123, Μαρούσι Τ.: 210 686 7229, info@hygeia.gr