HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Γενική Ιατρική

Πολύτιμες εξετάσεις για την προάσπιση της υγείας μας

Η εξέλιξη της ιατρικής μας εκπλήσσει. Νέες θεραπείες ανακαλύπτονται και εφαρμόζονται, υπερσύγχρονα μηχανήματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα η ποιότητα ζωής πολλών ασθενών να βελτιώνεται.

Ο προληπτικός έλεγχος υγείας συμβάλλει ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση μιας παθολογικής κατάστασης σε πρώιμο στάδιο, προφυλάσσοντας μας από ασθένειες λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές.

Το περιεχόμενο και  η συχνότητα του προληπτικού ελέγχου, διαφέρουν  από άτομο σε άτομο και εξαρτώνται από το φύλο, την ηλικία, το κληρονομικό και ατομικό ιστορικό.

Οι προληπτικές εξετάσεις, στις οποίες συνιστάται περιοδικά να υποβάλλονται οι γυναίκες και οι άνδρες, είναι:

Γυναίκες

18 – 39 ετών

 • σε ετήσια βάση παθολογική και γυναικολογική εξέταση
 • κάθε δυο χρόνια οδοντιατρική εκτίμηση
 • κάθε τριετία Τεστ Παπανικολάου
 • κατά διαστήματα, παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερίνης και του σακχάρου και για τυχόν ύπαρξη χλαμυδίων στον κόλπο
 • αιματολογικές εξετάσεις TSH, T3 και T4, για τον έλεγχο του θυρεοειδούς
 • σε γυναίκες με κληρονομικό ιστορικό καρκίνου μαστού, συνιστάται μαστογραφία σε ετήσια βάση

40 – 50 ετών
Συμπληρωματικά των ανωτέρω εξετάσεων:

 • κάθε χρόνο εξετάσεις αίματος, ούρων και μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
 • γυναίκες με κληρονομικό ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου, θα πρέπει σε ετήσια βάση να διενεργούν έλεγχο κοπράνων για αίμα

άνω των 50
Στις εξετάσεις προστίθενται:

 • κολονοσκόπηση ή εικονική κολονοσκόπηση ανά πενταετία ή ανά τριετία αν υπάρχουν ύποπτα ευρήματα
 • ανά ένα έως δυο χρόνια Μαστογραφία
 • κάθε τρία χρόνια τεστ Παπανικολάου
 • οι τωρινές και οι μέχρι προ 15ετίας καπνίστριες καλό είναι να κάνουν αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσεως
 • μέτρηση οστικής πυκνότητας και επανάληψη ανάλογα με τα ευρήματα και τους υπάρχοντες παράγοντες κινδύνου

Για γυναίκες άνω των 65 ετών δεν χρειάζεται να διενεργείται το τεστ Παπανικολάου και για τις άνω των 75 ετών  η μαστογραφία.

Άνδρες

18 – 39 ετών

 • κάθε δυο χρόνια έλεγχος αρτηριακής πίεσης καθώς και χοληστερίνης και σάκχαρο αίματος. Εάν οι τιμές είναι υψηλές τότε ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται νωρίτερα
 • κάθε δυο χρόνια οδοντιατρική εξέταση

40 – 64 ετών

 • συστηματική καρδιολογική εξέταση, ετήσιος ή και συχνότερος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης αν οι τιμές της ξεπερνούν το 140 η μεγάλη και το 90 η μικρή
 • έλεγχος χοληστερίνης και σακχάρου
 • οι άνδρες κάτω των 50 ετών με κληρονομικό ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου θα πρέπει να κάνουν κολονοσκόπηση σε ετήσια βάση

για άνδρες άνω των 50

 • έλεγχος του προστάτη με PSA και ουρολογική εξέταση
 • κολονοσκόπηση ανά πενταετία ή ανά τριετία ή και συντομότερα αν υπάρχουν ευρήματα
 • για τους νυν και τους μέχρι προ 15ετίας καπνιστές συνιστάται η αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής ακτινοβολίας ανά έτος
 • σε άνδρες που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, συνιστάται η μέτρηση της  οστικής πυκνότητας

Ανάλογα με την κατάσταση της υγείας και το ιστορικό του κάθε ασθενή οι εξετάσεις του προληπτικού ελέγχου μπορεί να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για να καθοριστεί ο προτιμότερος για εσάς έλεγχος.

Υπερσύγχρονο Τμήμα Προληπτικού ελέγχου υγείας

Το ΥΓΕΙΑ, που από το 1975 εισήγαγε στις υπηρεσίες του τον προληπτικό έλεγχο, διαθέτει πλήρως οργανωμένο Τμήμα Προληπτικού Ελέγχου, παρέχοντας άριστες ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου με στόχο την παρακολούθηση που χρειάζεται για κάθε επίπεδο του προληπτικού ελέγχου.

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να διενεργήσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα εξετάσεων προληπτικού ελέγχου, βασισμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Με γνώμονα την απόκριση του ΥΓΕΙΑ  στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, πρωτοπορεί για μία ακόμα φορά, δημιουργώντας τον Προσωπικό Φάκελο Υγείας (Personal Health Record) «my υγεία» του ασθενή σε ηλεκτρονική μορφή.

Το «my υγεία» είναι μια δομημένη συλλογή και αποθήκευση όλων των ιατρικών δεδομένων του ασθενή σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του οποίου ο ασθενής μπορεί εύκολα και γρήγορα να έχει πρόσβαση και να μοιράζεται όποτε ο ίδιος επιθυμεί, τις πληροφορίες/ εξετάσεις που σχετίζονται με την υγεία του με τον ιατρό της επιλογής του, σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον, με σεβασμό στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 686 7000.

Ιούλιος 2019