Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Οφθαλμολογικό

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα του ΥΓΕΙΑ είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και είναι επανδρωμένο με ομάδες ιατρών εξειδικευμένες στην αντιμετώπιση ειδικών χειρουργικών ή παθολογικών περιστατικών σε συνεργασία με το Χειρουργείο και τις Κλινικές του Νοσοκομείου.  Καλύπτει όλο το φάσμα των οφθαλμολογικών εξετάσεων και επεμβάσεων, καθώς διαθέτει ειδικά Τμήματα.


 • Check up 
 • Καταρράκτου 
 • Μεταμοσχεύσεων 
 • Γλαυκώματος 
 • Αμφιβληστροειδούς - Υαλώδους - Ωχράς 
 • Ορθοπτικό - Στραβισμολογικό 
 • Lasers: Yag - Argon - Dye - CO2 
 • Α'/Β' υπερηχογραφημάτων και ORBSCAN 
 • Οπτικών πεδίων 
 • Νευροφθαλμολογίας: ΗΑΓ - ΗΟΓ - ΠΔΙΛ 
 • Φλουοροαγγειογραφίας - ICG - Φωτογραφήσεως Βυθού - OCT 
 • Μελέτες οφθαλμολογικών Επεμβάσεων από εξειδικευμένους χειρουργούς ή ομάδες 
 • Αισθητικής χειρουργικής βλεφάρων - κόγχου 
 • Αφαίρεση χειρουργικών ραμμάτων 
 • Αντιμετώπιση μικροτραυμάτων
3ος όροφος

Tηλέφωνο
210 686 7890
210 686 7204