HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Χρυσή σφραγίδα ποιότητας & ασφάλειας: Τι σημαίνει αυτό για εσάς

Όταν ως ασθενής επιλέγετε ένα νοσοκομείο διαπιστευμένο κατά JCI, νιώθετε σιγουριά ότι βρίσκεστε σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον, όπου εφαρμόζονται σαφείς και αποτελεσματικές διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, με αποτέλεσμα να λαμβάνετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Στο ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας & ασφάλειας ασθενών, το οποίο καλύπτει τις κλινικές και διοικητικές λειτουργίες μας, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών κλινικών εργαστηρίων, των διαγνωστικών ή θεραπευτικών απεικονιστικών υπηρεσιών, την εργασιακή υγεία και ασφάλεια και την προστασία και την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Λειτουργούμε τεκμηριωμένα, ομοιόμορφα και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες και διεθνή πρότυπα λειτουργίας. Ανταποκρινόμαστε στις πάνω από 1.000 απαιτήσεις που περιέχει το πρότυπο, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ασθενοκεντρικών λειτουργιών του Νοσοκομείου όπως την πρόσβαση, την εκτίμηση, την κλινική, αναισθησιολογική και χειρουργική φροντίδα, την εκπαίδευση και τα δικαιώματα του ασθενούς, αλλά και όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως τις εργαστηριακές και απεικονιστικές υπηρεσίες, την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, τη διαχείριση των φαρμάκων, τη διαχείριση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τη διαχείριση του Φακέλου ασθενούς και της κλινικής πληροφορίας, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τις πρακτικές διοίκησης του Νοσοκομείου.

H ποιότητα στην υγεία είναι η παροχή σωστής φροντίδας στο σωστό ασθενή, από το σωστό άτομο, τη σωστή χρονική στιγμή. Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ποιότητας. Έτσι, καθώς αποτελούμε τον ηγέτη στον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα, ο πρωταρχικός στόχος μας είναι η υψηλής ποιότητας περίθαλψη και ασφάλεια για τους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους.

Τι σημαίνει Διαπίστευση υπηρεσιών υγείας;

Eίναι η διαδικασία κατά την οποία ένας ανεξάρτητος φορέας αξιολογεί τον οργανισμό, για να διαπιστώσει με αντικειμενικό τρόπο, εάν πληροί συγκεκριμένες και μετρήσιμες απαιτήσεις για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών.

Τι σημαίνει Διαπίστευση κατά το Πρότυπο JCI;

To JCI είναι ένα διεθνές πρότυπο διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας. Η προετοιμασία για τη διαπίστευση συνήθως διαρκεί τουλάχιστον 2 χρόνια και είναι μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί δέσμευση και αφοσίωση απ’ όλους τους εργαζόμενους. Όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ομάδα εμπειρογνωμόνων επιθεωρητών (ιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί) διεθνούς εμπειρίας αξιολογούν επιτόπου τις απαιτήσεις του προτύπου. Βαθμολογούν κάθε δραστηριότητα και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιότητας και ασφάλειας του νοσοκομείου και την καθημερινή εφαρμογή του.
Η διαπίστευση JCI ισχύει για μία τριετία, στο τέλος της οποίας όποιο νοσοκομείο επιθυμεί να τη διατηρήσει, χρειάζεται να επιθεωρηθεί εκ νέου. Κάθε τρία χρόνια που χρειάζεται να ανανεώσουμε τη διαπίστευση, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της συμμόρφωσης σε νέες ή αυστηρότερες απαιτήσεις, καθώς το πρότυπο ωριμάζει και θέτει συνεχώς τον πήχη ψηλότερα.

Τι είναι η Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης;

Τα νοσοκομεία που επιτυγχάνουν και διατηρούν τη διαπίστευση του JCI διακρίνονται από τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®). Το ΥΓΕΙΑ, από το 2010 ανήκει στην επίλεκτη ομάδα των νοσοκομείων, που κατέχουν τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης, η οποία προσδίδει Ποιότητα, Σιγουριά, Εμπιστοσύνη και ενώ παράλληλα δείχνει τη συνεχή μας συμμόρφωση προς αυτό το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο και τη δέσμευσή μας στην παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας προς τους ασθενείς.

Τι είναι ο οργανισμός Joint Commission International;

O οργανισμός Joint Commission International (JCI) ιδρύθηκε το 1997 ως τμήμα του Joint Commission Resources, Inc. (JCR), μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας 100% θυγατρικής του The Joint Commission. Ο JCI υποστηρίζει οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, φορείς δημόσιας υγείας, υπουργεία υγείας και άλλους οργανισμούς σε περισσότερες από 100 χώρες.

Διεθνείς Στόχοι Ασφάλειας Ασθενών

Ο οργανισμός JCI έχει επιλέξει ένα σύνολο από σοβαρά – διεθνώς – ζητήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας τα οποία ονομάζει Διεθνείς Στόχους Ασφάλειας Ασθενών. Τα διαπιστευμένα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο καλούνται να δρουν ενεργητικά και να εφαρμόζουν διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Ποιοί είναι αυτοί οι στόχοι και τι εφαρμόζουμε στο ΥΓΕΙΑ; Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τη Διαπίστευση JCI;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστευση του οργανισμού Joint Commission International επισκεφτείτε το σύνδεσμο www.jointcommissioninternational.org Διαβάστε περισσότερα